Kiến thức

Công thức tổng quát của aminoaxit no, có 1 nhóm amino và 1 nhóm COOH, mạch hở là: 

 • Câu hỏi: <!–

  Công thức tổng quát của aminoaxit no, có 1 nhóm amino và 1 nhóm COOH, mạch hở là: 

  –>

  Công thức tổng quát của aminoaxit no, có 1 nhóm amino và 1 nhóm COOH, mạch hở là: 

  • A. CnH2n+2O2N2           
  • B. CxHyOzNt      
  • C. CnHn+3O2N             
  • D. CnH2n+1O2N
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  CnH2n+1O2N

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 48425

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

<!–

–>

<!– Hoc247_Flexible_Like (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); –>

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Cho 100 ml dung dịch amino axit X nồng độ 0,1M tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 0,2M thì thu được dung dịch Y.

 • Axit glutamic là chất có tính 

 • Trong số các polime sau: xenlulozơ; tơ tằm; tơ nilon 6,6; cao su buna ; poli etylen ; tơ axetat; tơ capron; poli isopren ; po

 • Khi thủy phân polipeptit sau : Số amino axit khác nhau thu được là

 • Poli(vinyl clorua) có công thức là 

 • Cho dãy chuyển hoá sau:                 X và Y lần lượt là 

 • Cho anilin tác dụng với các chất sau: dd Br2, dd HCl, dd NaOH, NaCl. Số phản ứng xảy ra là 

 • Để phân biệt 3 dung dịch glyxin, axit glutamic và etyl amin chỉ cần dùng một thuốc thử là 

 • Công thức tổng quát của aminoaxit no, có 1 nhóm amino và 1 nhóm COOH, mạch hở là: 

 • Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất C6H5-CH2-NH2 ? 

 • Các chất sau được sắp xếp theo thứ tự tính bazơ tăng dần: 

 • Phân tử khối trung bình của PVC là 750000. Hệ số polime hoá của PVC là 

 • Tên gọi của polime có công thức (-NH-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO)n là 

 • Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X, thu được 10,08 lít CO2 ; 1,68 lít N2 (đktc) và 12,15 gam H2O.

 • Thủy phân hoàn toàn 29,2 gam đipeptit Gly-Ala (mạch hở) bằng dd NaOH vừa đủ, thu được dung dịch X.

 • Polime (–CH2–CH =CH–CH2 –CH(C6H5)–CH2 –)n    Được điều chế từ các monome nào do phản ứng trùng hợp&nb

 • Cho 5,4 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là 

 • Số đồng phân amin bậc hai ứng với công thức phân tử C4H11N là 

 • Tơ enang được tổng hợp từ nguyên liệu nào sau đây ? 

 • Phát biểu sai trong các phát biểu sau: 

 • Phát biểu không đúng trong các phát biểu sau? 

 • X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala, Y là tripeptit Val-Gly-Val.

 • Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ vizco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, bông, tơ capron, tơ enang những loại tơ nào thuộc loại t

 • Cho các phản ứng:                     Hai phản ứng trên chứng tỏ alanin&

 • Cho 0,15 mol hỗn hợp X gồm axit glutamic và lysin vào 200 ml dung dịch HCl 1M, được dung dịch Y, Y phản ứng vừa đủ với 400

 • Cho m gam valin phản ứng hết với dd KOH. Sau phản ứng, khối lượng muối thu được 23,25 gam. Giá trị m đã dùng là 

 • Phát biểu không chính xác trong các phát biểu sau? ? 

 • Cho các loại tơ  sau : 1.(-NH-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO-)n  ;  2. (-NH-[CH2]5-CO-)n.

 • Ý kiến phát biểu nào sai trong các ý kiến sau?? 

 • Trong phân tử aminoaxit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl.

 • Benzyl axetat có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat là 

 • Trong công nghiệp, 1 lượng lớn chất béo dùng để sản xuất: 

 • Cho m gam HCOOCH3 phản ứng hết với đung dịch NaOH (dư), đun nóng thu được 6,8 gam muối HCOONa

 • Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit

 • Amin nào thuộc loại amin bậc hai

 • Công thức của alanin

 • Số liên kết peptit có trong phân tử Ala-Gly-Val-Gly-Ala là: 

 • Loại tơ nào được điều chế bằng phản ứng trùng hợp ? 

 • Khi đun nóng chất X có công thức phân tử C3H6O2 với dung dịch NaOH thu được

 • Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần

<!–

Được đề xuất cho bạn

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

–>

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button