Kiến thức

Điểm giống nhau giữa Photpho đỏ và photpho trắng là:

 • Câu hỏi: <!–

  Điểm giống nhau giữa Photpho đỏ và photpho trắng là:

  –>

  Điểm giống nhau giữa Photpho đỏ và photpho trắng là:

  • A. Đều có cấu trúc mạng tinh thể và cấu trúc polime
  • B. Tự bốc cháy trong không khí ở điều kiện thường
  • C. Tác dụng với kim loại hoạt động tạo photphua
  • D. Khó nóng chảy và khó bay hơi
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  P đỏ và trắng đều tác dụng với kim loại mạnh tạo nên photphua

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 10172

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

<!–

–>

<!– Hoc247_Flexible_Like (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); –>

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Những nhận định nào đúng trong các nhận định sau về photpho:1. P ở ô thứ 15, chu kì 3, nhóm VA2.

 • Điểm giống nhau giữa Photpho đỏ và photpho trắng là:

 • Quặng apatit có công thức

 • Khi làm thí nghiệm với photpho trắng, cần có chú ý nào sau đây ?

 • Ở điều kiện thường, khả năng hoạt động hóa học của P so với N là?

 • Điều khẳng định nào dưới đây là đúng?

 • Hình vẽ dưới đây mô tả thí nghiệm chứng minh:

 • Có thể điều chế được bao nhiêu kg photpho khi nung 46,5 kg canxi photphat với cát và than tại nhiệt độ 12000C (biết hiệu s

 • Phát biểu sai trong số 4 phát biểu sau đây ?

 • Tìm phương trình hóa học viết sai là phương trình nào sau đây?

 • P tác dụng được với bao nhiêu chất trong số các chất trên ?

 • Photpho được điều chế từ phản ứng nung hỗn hợp các chất nào sau đây ?

 • Tính khối lượng chất rắn khan?

<!–

Được đề xuất cho bạn

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

–>

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button