Kiến thức

Đổi biến x=2sint tích phân I=0 đến 1 dx/sqrt(4-x^2)

 • Câu hỏi: <!–

  Đổi biến x=2sint tích phân I=0 đến 1 dx/sqrt(4-x^2)

  –>

  Đổi biến (x = 2sin t) tích phân (I = intlimits_0^1 {frac{{dx}}{{sqrt {4 – {x^2}} }}} .)  Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. (I = intlimits_0^{frac{pi }{6}} {tdt})
  • B. (I = intlimits_0^{frac{pi }{6}} {tdt})
  • C. (I = intlimits_0^{frac{pi }{6}} {frac{1}{t}dt})
  • D. (I = intlimits_0^{frac{pi }{3}} {dt})

  Đáp án đúng: A

  Đặt  (x = 2sin t Rightarrow dx = 2cos tdt)

  Với x=0 thì t=0

  Với x=1 thì (t = frac{pi }{6}) 

  (sqrt {4 – {x^2}} = sqrt {4 – 4{{sin }^2}t} = 2cos t) (do ({mathop{rm cost}nolimits} ge 0,forall t in left[ {0;frac{pi }{6}} right]))

  Vậy (I = intlimits_0^{frac{pi }{6}} {dt}).

  <!–

  trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án bên dưới

  –>

  YOMEDIA

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

<!– Hoc247_Flexible_Like (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); –>

 

 
 

Bạn đang xem: Đổi biến x=2sint tích phân I=0 đến 1 dx/sqrt(4-x^2)

CÂU HỎI KHÁC VỀ TÍNH NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN SỐ

 • Tính tích phân 0 đến 2 (5x+7)/(x^3+3x+2)dx

 • Tìm nguyên hàm của hàm số f(x)=x.sqrt(x^2-1)

 • Tính tích phân 1 đến e (sqrt(1+3lnx)/x)dx

 • Tìm nguyên hàm của hàm số f(x)=ln 4x

 • Tìm nguyên hàm của hàm số f(x)=(2008+ln^2x)/x

 • Cho tích phân 0 đến 4 f(x)dx=16 tính tích phân 0 đến 2 f(2x)dx

 • Cho F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x)=1/(e^x+1) thỏa F(0)=-ln2

 • Tìm nguyên hàm của hàm số f(x)={lnx}^3/x

 • Tìm nguyên hàm của hàm số f(x)=tan^2(x)dx

 • Tìm nguyên hàm của hàm số f(x)=(1-2x)^5

<!–

Được đề xuất cho bạn

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

–>

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button