Kiến thức

Este (d/O2=3,125) + NaOH tạo 1 andehit và 1 muối của axit hữu cơ

 • Câu hỏi: <!–

  Este (d/O2=3,125) + NaOH tạo 1 andehit và 1 muối của axit hữu cơ

  –>

  Este không no, mạch hở có tỉ khối hơi so với khí oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hóa tạo ra 1 andehit và 1 muối của axit hữu cơ. Số đồng phân cấu tạo của X phù hợp:

  • A. 3.
  • B. 5.
  • C. 4.
  • D. 2.

  Đáp án đúng: C

  Có M = 100 g
  Đặt CT của este là CxHyOz
  ⇒ 12x + y + 16z = 100
  Do là este nên z > 1 và z chẵn
  +/ z = 2 ⇒ 12x + y = 68 ⇒ x = 5; y=8 ⇒ este là C5H8O2
  +/ z = 4 ⇒ 12x + y = 36 (L)
  Do este phản ứng xà phòng hóa tạo andehit nên gốc rượu có kiên kết đôi đính trực tiếp với C gắn với nhóm COO.
  ⇒ Các CT thỏa mãn là:
  HCOO-CH=CH-C2H5; HCOO-CH=C(CH3)2
  CH3COOCH=CH-CH3; C2H5COOCH=CH2 

  <!–

  trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án bên dưới

  –>

  YOMEDIA

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

<!– Hoc247_Flexible_Like (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); –>

 

 
 

Bạn đang xem: Este (d/O2=3,125) + NaOH tạo 1 andehit và 1 muối của axit hữu cơ

CÂU HỎI KHÁC VỀ ESTE

 • Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol 1 este X, thu được 10,08 lít khí CO2

 • Chất M có công thức pân tử C5H8O2. Cho m gam M phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 2 gam NaOH

 • X là hỗn hợp gồm axit cacboxylic đơn chức Y và ancol no Z, đều mạch hở và có cùng cacbon trong phân tử

 • Nung 10,84 gam hỗn hợp X gồm 2 muối natri của 2 axit cacboxylic một axit đơn chức và một axit hai chức

 • Thủy phân một este E trong dung dịch NaOH thu được một ancol no hai chức và một muối của axit hữu cơ đơn chức

 • Trộn 13,6 gam phenyl axetat với 250 ml dung dịch NaOH 1M

 • Xà phòng hóa mọi chất béo đều thu được glixerol và muối của axit béo

 • Khi cho 0,15mol este đơn chức X tác dụng vừa đủ với 300 ml dd NaOH 1M

 • Tỉ khối hơi của một este no, đơn chức X so với hidro là 30. Công thức phân tử của X là:

 • Ở điều kiện thích hợp, hai chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo thành metyl axetat?

<!–

Được đề xuất cho bạn

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

–>

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button