Kiến thức

Gọi x, y là các số thực dương thỏa mãn điều kiện {log _9}x = {log _6}y

 • Câu hỏi: <!–

  Gọi x, y là các số thực dương thỏa mãn điều kiện {log _9}x = {log _6}y

  –>

  Gọi x, y là các số thực dương thỏa mãn điều kiện ({log _9}x = {log _6}y = {log _4}left( {x + y} right)) và (frac{x}{y} = frac{{ – a + sqrt b }}{2}), với a, b là hai số nguyên dương. Tính (a + b)

  • A. (a + b = 6)
  • B. (a + b = 11)   
  • C. (a + b = 4)
  • D. (a + b = 8)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đặt ({log _9}x = t)

  Theo đề ra ta có (left{ begin{array}{l}{log _9}x = {log _6}y = t\{log _9}x = {log _4}left( {x + y} right) = tend{array} right. Rightarrow left{ begin{array}{l}x = {9^t} &  & left( 1 right)\y’ = {6^t} &  & left( 2 right)\x + y = {4^t} & left( 3 right)\frac{x}{y} = {left( {frac{3}{2}} right)^t} & left( 4 right)end{array} right.)

  Từ (1), (2) và (3) ta có ({9^t} + {6^t} = {4^t} Leftrightarrow {left( {{3^t}} right)^2} + {left( {3.2} right)^t} – {4^t} = 0 Leftrightarrow {left( {frac{3}{2}} right)^{2t}} + {left( {frac{3}{2}} right)^t} – 1 = 0)

  ( Leftrightarrow left[ begin{array}{l}{left( {frac{3}{2}} right)^t} =  – frac{{ – 1 + sqrt 5 }}{2}left( {TM} right)\{left( {frac{3}{2}} right)^t} = frac{{ – 1 – sqrt 5 }}{2}left( L right)end{array} right.)

  Thế vào (4) ta được (frac{x}{y} = {left( {frac{3}{2}} right)^t} = frac{{ – 1 + sqrt 5 }}{2} = frac{{ – a + sqrt b }}{2} Rightarrow a = 1;,,b = 5)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 24274

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Đề thi Trung học phổ thông Quốc Gia

Môn học:

Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

<!–

–>

<!– Hoc247_Flexible_Like (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); –>

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Có 7 tấm bìa ghi 7 chữ HIỀN”, TÀI”, LÀ”, NGUYÊN”, KHÍ”, QUỐC”, GIA”

 • Khi đặt t=cos(pi/6-x), phương trình đã cho trở thành phương trình nào dưới đây

 • Trong các hàm sau đây, hàm số nào không nghịch biến trên R

 • Với hai số thực dương a, b tùy ý và tìm khẳng định về logarit đúng

 • Quả bóng đá được dùng thi đấu tại các giải bóng đá Việt Nam tổ chức có chu vi của thiết diện qua tâm là 68.5(cm)

 • Cho hàm số có y=(ax-b)/(x-1) có đồ thị như hình dưới. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

 • Cho hai hàm số (fleft( x ight) = {log _2}x,,,gleft( x ight) = {2^x}) xét các mệnh đề sau, có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên.

 • Một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn nội tiếp hai mặt đối diện của hình lập phương

 • Kí hiệu Z_0 là nghiệm phức có phần thực âm và phần ảo dương của phương trình {z^2} + 2z + 10 = 0

 • Tính tổng S các nghiệm của phương trình (2cos2x+5)(sin^4x-cos^4x)+3=0

 • Trên mặt phẳng (Oxz) điểm nào dưới đây cách đều ba điểm A, B, C

 • Đồ thị hàm số y = {x^3} – 3{x^2} + 2ax + b có điểm cực tiểu A(2;-2)

 • Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a Hai mặt bên (SAB) và (SAD) cùng vuông góc với mặt đáy

 • Cho hàm số f(x)=ln^2{x^2-2x+4), tìm các giá trị của x để f'(x)>0

 • Tìm giá trị của a để hàm liên tục tại x_0=0

 • Tìm điều kiện của m để phương trình f(x)=m có 3 nghiệm phân biệt

 • Đường thẳng Delta cắt (P) và d lần lượt tại M và N sao cho A(1;2;3) là trung điểm của M, N

 • Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của nhị thứ Niuton

 • Tìm a và b để F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x)

 • Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, AA’ = 3a/2

 • Tìm khẳng định sai về tính liên tục và đạo hàm của hàm số

 • Biết đường thẳng -9/4x-1/24 cắt đồ thị hàm số y=x^3/3+x^2/2-2x tại một điểm duy nhất

 • Cho cấp số cộng u_n và gọi S_n là tổng n số hạng đầu tiên của nó

 • Tìm bán kính của mặt cầu (S) đi qua ba điểm A, B, C và có tầm nằm trên mặt phẳng (Oxy)

 • Đồ thị hàm số có bao nhiêu đường tiệm cận ngang ?

 • Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường tròn (C) và (C’), tìm Vecto của phép tịnh tiến biến (C) thành (C’)

 • Người thợ gia công của một cơ sở chất lượng cao X cắt một miến tôn hình tròn với bán kính 60cm thành ba miếng hình

 • Cho hàm số f(x)= {x^3} – 6{x^2} + 9x + 1) có đồ thị (C) có bao nhiêu tiếp tuyến của đồ thị (C)

 • Ông An muốn xây một cái bể chứa nước lớn dạng một khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng 288cm^3

 • Gọi H(a;b;c) là điểm thuộc d sao cho AH có độ dài nhỏ nhất

 • Cho hàm số f(x)=5^x.8^(2x^3) Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

 • Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có các cạnh đều bằng a

 • Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số (fleft( x ight) = 2{x^3} – 6{x^2} – m + 1) có các giá trị cực trị trái dấu?

 • Cho hàm số f(x) liên tục trên R và có tích phân 0 đến 1 bằng 2

 • Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng asqrt 3

 • Gọi x, y là các số thực dương thỏa mãn điều kiện {log _9}x = {log _6}y

 • Tính diện tích S của hình phẳng (H) giới hạn bởi đường cong y =  – {x^3} + 12x và y =  – {x^2}

 • Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = {sin ^3}x – 3{cos ^2}x – msin x – 1  đồng biến trên

 • Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y=sqrt(x^2-1)/x-2

 • Cho tam giác SAB vuông tại A, ABS = {60^0}, đường phân giác trong của ABS cắt SA tại điểm I

 • Tìm tất cả các giá trị thực của tham số k để có tích phân 1 đến k (2x-1)dx

 • Có bao nhiêu giá tri thực của tham số m để đồ thị hàm số y = {x^4} – 2m{x^2} + m – 1 có ba điểm cực trị

 • Một hình vuông ABCD có cạnh AB = a, diện tích ({S_1}) tính S=S1+S2+S3+….+S100

 • Tìm các giá trị thực của tham số m để bất phương trình logarit có nghiệm với mọi x thuộc (-vc;0)

 • Mặt phẳng (P) đi qua M và cắt các trục tọa độ Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C

 • Biết tập hợp các điểm A biểu diễn hình học số phức z là đường tròn (C) có tâm I(4;3) và bán kính R=3

 • Biết x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình logarit với a, b là hai số nguyên dương

 • Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S), đường thẳng d và mặt phẳng (P)

 • Đặt f(n)=(n^2+n+1)^2+1. Xét dãy số (u_n) sao cho u_n

 • Cho f(x) là hàm liên tục trên đoạn [0;a] thỏa mãn, trong đó b, c là các số nguyên dương và b/c là phân số tối giản

<!–

Được đề xuất cho bạn

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

–>

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button