Kiến thức

Nghiên cứu trước đây cho thấy sắc tố hoa đỏ của các loài thực vật là kết quả của một dãy phản ứng hóa học

 • Câu hỏi: <!–

  Nghiên cứu trước đây cho thấy sắc tố hoa đỏ của các loài thực vật là kết quả của một dãy phản ứng hóa học

  –>

  Nghiên cứu trước đây cho thấy sắc tố hoa đỏ của các loài thực vật là kết quả của một dãy phản ứng hóa học bao gồm nhiều bước và tất cả các sắc tố trung gian đều có màu trắng. Ba dòng thuần chủng với hoa trắng (Trắng 1, 2 và 3) của loài này đã được lai với nhau và tỷ lệ sau của màu sắc đã thu được trong các con cháu nhu sau:

  Thứ tự

  Phép lai

  F1

  F2(F1 X F1)

  1

  Trắng 1 X Trắng 2

  100% đỏ

  9 đỏ: 7 trắng

  2

  Trắng 2 X Trắng 3

  100% đỏ

  9 đỏ: 7 trắng

  3

  Trắng 1 X Trắng 3

  100% đỏ

  9 đỏ: 7 trắng

  Trong các luận sau có bao nhiêu kết luận đúng

  1. Những kết quả này cho thấy màu hoa được điều khiển bởi hai gen.

  2. Cây F1 là tất cả các dị hợp tử đối với tất cả các gen điều khiển màu hoa.

  3. Một phép lai giữa một cá thể F1 của phép lai 1 và một cá thể trắng thuần chủng 3 cho đời con 100% cá thể trắng.

  4. Một phần tư số con lai giữa một cá thể F1 của phép lai 1 và cá thể F1 của phép lai 3 được cho là có màu trắng.

  • A. 1.
  • B. 2.
  • C. 3.
  • D. 4.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Có 3 dòng thuần chủng hoa trắng, F1 luôn có 16 sự tổ hợp giao tử chứng tỏ 3 dòng hoa trắng có kiểu gen AAbbDD, aaBBDD, AABBdd

  A-B-D-: hoa đỏ, còn lại là hoa trắng

  Phép lai 1: AabbDD x aaBBDD → F1 AaBbDD → F2: 9 đỏ : 7 trắng

  Phép lai 2: aaBBDD x AABBdd → F1 AaBBDd → F2: 9 đỏ : 7 trắng

  Phép lai 3: AAbbDD x AABBdd → F1 AABbDd → F2: 9 đỏ : 7 trắng

  Nên 1, 2, 3 sai, 4 đúng

  Đáp án A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 25218

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

<!–

–>

<!– Hoc247_Flexible_Like (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); –>

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Tùy chọn nào sau đây liệt kê một cách chính xác nhất các chuỗi sự kiện trong dịch mã?

 • Nối nội dung cột 1 phù hợp với nội dung cột 2   Cột 1   Cột 2

 • Khẳng định nào sau đây về ARN nhân chuẩn là sự thật?

 • Điều nào sau đây xảy ra khi ARN polymerase gắn vào ADN promoter?

 • Các enzyme xúc tác nào sau đây liên kết nucleotit của ARN trong tế bào chất để tạo thành ARN?

 • Nếu nội dung G + X của ARN trong tế bào E. coli là 30%, thì hàm lượng G + X của ADN sinh ra ARN đó là

 • Có bao nhiêu sơ đồ dưới đây phản ánh đúng sự vận động của thông tin di truyền(1) ADN → ARN (2) ARN

 • Sự khác biệt dễ nhận thấy của dạng đột biến chuối nhà 3n từ chuối rừng 2n là

 • Nhận xét tính chính xác của các nội dung dưới đây(1) Kĩ thuật cấy gen với mục đích sản xuất các chế phẩm

 • Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình phiên mã:(1) ARN pôlimeraza bắt đầu tổng hợp mARN tại vị trí đặc hiệu

 • Cho các phát biểu sau về điều hòa hoạt động của gen:(1) Điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ

 • Một tế bào E. coli có một phân tử ADN ở vùng nhân chỉ chứa phóng xạ N15.

 • Cho các thông tin sau đây:(1) mARN sau phiên mã được trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp prôtêin.

 • Yếu tố nào sau đây là không cần thiết để cho dịch mã xảy ra?

 • Giả sử bạn được cung cấp một môi trường phù hợp với sự phân chia của vi khuẩn E.

 • Khi một phân tử ADN được sao chép để tạo ra hai phân tử ADN mới chứa

 • Một cơ thể có tế bào chứa cặp nhiễm sắc thể giới tính XAXa.

 • Những nhận định về sự di truyền quần thể dưới đây(1) Luật Hôn nhân và gia đình cấm không cho người họ hàng

 • Những thông tin về HIV- AIDS dưới đây, có bao nhiêu thông tin không chính xác?(1) Sau quá trình xâm nhập vào

 • Đặc điểm không phải của cá thể tạo ra do nhân bản vô tính là

 • Có bao nhiêu nội dung không đúng dưới đây(1) Kết quả của hiện tượng giao phối gần là tạo ưu thế lai.

 • Ở đậu Hà Lan, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp.

 • Quan sát hình ảnh dưới đây và cho biết tế bào đang ở giai đoạn nào của quá trình phân bào.

 • Trong các tế bào nhân chuẩn, phản ứng phosphoryl hóa oxy hoá được xúc tác bởi các enzym khác nhau.

 • Khi một thể thực khuẩn T2 lây nhiễm một tế bào Escherichia coli, thành phần nào của thể thực khuẩn xâm nhập

 • Xét trong 1 cơ thể có kiểu gen AabbDd(frac{{EG}}{{eg}}).

 • Một dòng cây thuần chủng có chiều cao trung bình là 24 cm.

 • Cho 3 tế bào sinh tinh của một loài động vật, tế bào 1 có kiểu gen Aabb, tế bào 2 và 3 cùng có kiểu gen AaBb.

 • Bệnh teo cơ một alen lặn trên NST X gây nên. Không có gen trên NST Y.

 • Vợ chồng nhóm máu A, đứa con đầu của họ là trai nhóm máu O, con thứ 2 là gái máu A.

 • Bạch tạng do gen lặn trên nhiễm sắc thể thường.

 • Ở người, da bình thường do alen trội A nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định, da bạch tạng do alen a quy định.

 • Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do một gen có hai alen quy định.

 • Nghiên cứu trước đây cho thấy sắc tố hoa đỏ của các loài thực vật là kết quả của một dãy phản ứng hóa học

 • Các mô hình một chu kì tế bào khác nhau (từ A đến D) được trình bày dưới đây.

 • Một Operon có các trình tự nucleotit được đặt tên Q , R, S, T, U.

 • Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao do một cặp gen quy định, tính trạng hình dạng quả do một cặp gen

 • Ở người, xét hai cặp gen phân li độc lập trên nhiễm sắc thể thường, các gen này quy định các enzim khác nhau

 • Ở một loài thực vật, khi cho cây quả tròn lai phân tích thu được F1 có tỉ lệ 3 cây quả dài: 1 cây quả tròn.

 • Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định.

<!–

Được đề xuất cho bạn

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

–>

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button