Kiến thức

Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm: A(3;1), B(-2;6) là:

 • Câu hỏi: <!–

  Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm: A(3;1), B(-2;6) là:

  –>

  Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm: A(3;1), B(-2;6) là:

  • A. y = -x + 4
  • B. y = -x + 6
  • C. y = 2x + 2
  • D. y = x – 4
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 41705

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

<!–

–>

<!– Hoc247_Flexible_Like (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); –>

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A(-1 ;2) và B(3 ;1) là:

 • Cho hàm số y = x – |x|. Trên đồ thị của hàm số lấy hai điểm A và B hoành độ lần lượt là -2 và 1 phương trình đường thẳng AB là:

 • Đồ thị hàm số y = ax + b cắt trục hoành tại điểm x = 3 và đi qua điểm M(-2;4) với các giá trị a, b là:

 • Không vẽ đồ thị, hãy cho biết cặp đường thẳng nào sau đây cắt nhau?

 • Cho hai đường thẳng ({d_1}:y = frac{1}{2}x + 100;,{d_2}:y = – frac{1}{2}x + 100) mệnh đề nào sau đây đúng?

 • Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng y = x + 2 và (y = – frac{3}{4}x + 3) là:

 • Các đường thẳng y = -5(x + 1) ; y = 3x + a, y = ax + 3 đồng quy với giá trị của a là :

 • Một hàm số bậc nhất y = f(x), có f(-1) = 2 và f(2) = -3 hàm số đó là

 • Cho hàm số y = f(x) = |x + 5| giá trị của x để f(x) =2 là:

 • Với những giá trị nào của m thì hàm số f(x) = (m+1)x + 2 đồng biến trên R?

 • Cho hàm số f(x) = (m – 2)x + 1. Với giá trị nào của m thì hàm số đồng biến trên R? nghịch biến trên R?

 • Đồ thị của hàm số y = ax + b đi qua các điểm A(0;-1), B(0,2; 0) giá trị của a, b là:

 • Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm: A(3;1), B(-2;6) là:

 • Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm: A(5;2), B(-3;2) là:

 • Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d) có phương trình (y = kx + {k^2}-3) tìm k để đường thẳng (d) đi qua gốc tọa độ:

<!–

Được đề xuất cho bạn

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

–>

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button