Kiến thức

Phương trình tiếp tuyến tại điểm cảu đồ thị hàm số  là:                                   

Phương trình tiếp tuyến tại điểm img1 cảu đồ thị hàm số img2 là:                                   

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Nhận xét : ở bài tập dạng tiếp tuyến này khá đa dạng tuy nhiên tất cả quy về tìm phương trinh đường thẳng trong các trường hợp sau: + đi qua 2 điểm +đi qua 1 điểm biết 1 chỉ phương +đi qua 1 điểm biết 1 pháp tuyến +đi qua 1 điểm và tạo với 1 đường thẳng 1 góc cho trước Ta cần khai thác đề bài để lựa chon trường hợp chính xác Bài giải gọi phương trình tiếp tuyến đi qua điểm M là: y-4=k(x+1) 2 đồ thị tiếp xúc với nhau khi img1 img2 (f(x)’=hệ số góc=k)         img3  img4 k=y’(-1)=3×2-2=1 Vậy phương trình la:y-4=1.(x+1) Đáp án C Bình luận : ở bài toán này đã cho luôn tiếp xúc tại điêm M nên ta tính được ngay hệ số góc.

Vậy đáp án đúng là C.     

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Xem thêm

Bạn đang xem: Phương trình tiếp tuyến tại điểm cảu đồ thị hàm số  là:                                   

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button