Kiến thức

Rút gọn biểu thức A=căn bậc 3(a^5).a^(7/3)/a^4.căn bậc 7(a^-2)

 • Câu hỏi: <!–

  Rút gọn biểu thức A=căn bậc 3(a^5).a^(7/3)/a^4.căn bậc 7(a^-2)

  –>

  Rút gọn biểu thức (A = frac{{sqrt[3]{{{a^5}}}.{a^{frac{7}{3}}}}}{{{a^4}.sqrt[7]{{{a^{ – 2}}}}}}) với (a>0) ta được kết quả (A = {a^{frac{m}{n}}}), trong đó (m, n in {N^*}) và (frac{m}{n}) là phân số tối giản. Khẳng định nào sau đây đúng?

  • A. ({m^2} – {n^2} = 25)
  • B. ({m^2} + {n^2} = 43)
  • C. ({3m^2} – {2n} = 2)
  • D. (2{m^2} + n = 15)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có (A = frac{{sqrt[3]{{{a^5}}}.{a^{frac{7}{3}}}}}{{{a^4}.sqrt[7]{{{a^{ – 2}}}}}} = frac{{{a^{frac{5}{3}}}.{a^{frac{7}{3}}}}}{{{a^4}.{a^{frac{{ – 2}}{7}}}}} = {a^{frac{5}{3} + frac{7}{3} – 4 + frac{2}{7}}} = {a^{frac{2}{7}}} Rightarrow left{ begin{array}{l}
  m = 2\
  n = 7
  end{array} right. Rightarrow 2{m^2} + n = 15)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 53823

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

<!–

–>

<!– Hoc247_Flexible_Like (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); –>

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Số nghiệm của phương trình ({log _3}left( {{x^2} + 4x} right) + {log _{frac{1}{3}}}left( {2x + 3} right) = 0) là

 • Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của hàm số (y = x – ln x) trên đoạn (left[ {frac{1}{2};,{rm{e}}} right]) theo thứ

 • Cho ({log _{12}}27 = a). Tính (T = {log _{36}}24) theo (a).

 • Đặt (a = {log _2}3,b = {log _2}5,c = {log _2}7). Biểu thức biểu diễn ({log _{60}}1050) theo (a, b, c) là.

 • Cho (a = {log _2}5,b = {log _3}5). Tính ({log _{24}}600) theo (a, b).

 • Cho phương trình ({log _5}left( {{5^x} – 1} right).{log _{25}}left( {{5^{x + 1}} – 5} right) = 1).

 • Cho 2 số thực dương (a, b) thỏa mãn (sqrt a  ne b,a ne 1,{log _a}b = 2).

 • Cho ({log _2}m = a) và (A = {log _m}left( {8m} right)) với (m > 0,m ne 1).

 • Cho (x > 0, y>0) và (K = {left( {{x^{frac{1}{2}}} – {y^{frac{1}{2}}}} right)^2}{left( {1 – 2sqrt {frac{y}{x}}  + frac{y}{x

 • Cho (n) là số nguyên dương và (a > 0,a ne 1).

 • Giải phương trình ({left( {2,5} right)^{5x – 7}} = {left( {frac{2}{5}} right)^{x + 1}}).

 • Phương trình ({log _4}{left( {x + 1} right)^2} + 2 = {log _{sqrt 2 }}sqrt {4 – x}  + {log _8}{left( {4 + x} right)^3}) có bao

 • Tập nghiệm của bất phương trình ({log _2}left( {{x^2} – 3x + 1} right) le 0) là

 • Cho (a>0, b>0) và biểu thức (T = 2{left( {a + b} right)^{ – 1}}.{left( {ab} right)^{frac{1}{2}}}.

 • Cho (a>0, b>0) và ({a^2} + {b^2} = 7ab). Chọn mệnh đề đúng.

 • Cho hàm số (y = xleft[ {cos left( {ln x} right) + sin left( {ln x} right)} right]). Khẳng định nào sau đây đúng?

 • Nếu (7+4 căn 3)^(a-1)

 • Rút gọn biểu thức A=căn bậc 3(a^5).a^(7/3)/a^4.căn bậc 7(a^-2)

 • Tìm tất cả các giá trị của tham số để hàm số (y = {log _2}left( {{x^2} – 2x + m} right)) có tập xác định là R.

 • Cho (a, b, c >1).

 • E. coli là vi khuẩn đường ruột gây tiêu chảy, đau bụng dữ dội. Cứ sau 20 phút thì số lượng vi khuẩn E.

 • Biết ({log _a}b = 2). Giá trị của ({log _{{a^2}b}}frac{{{a^4}}}{{bsqrt b }}) bằng

 • Cho hàm số (y=f(x)) xác định và liên tục trên đoạn (left[ {0;frac{7}{2}} right]), có đồ thị của hàm số (y=f(x)

 • Hệ phương trình (left{ begin{array}{l}{2^{x + y}} = 8\{2^x} + {2^y} = 5end{array} right.) có bao nhiêu nghiệm?

 • Một người gởi 75 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn 1 năm với lãi suất 5,4% một năm.

 • Cho hàm số (y=a^x) với (0

 • Cho ({log _6}45 = a + frac{{{{log }_2}5 + b}}{{{{log }_2}3 + c}}) với (a,b,c in Z). Tính tổng (a+b+c)?

 • Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình sau ({3^{2x + 8}} – {4.3^{x + 5}} + 27 = 0).

 • Tìm tất cả các giá trị của tham số (a) để phương trình sau có nghiệm duy nhất ({log _3}{x^2} + asqrt {{{log }_3}{x^

 • Tích các nghiệm của phương trình ({log _{frac{1}{{sqrt 5 }}}}left( {{6^{x + 1}} – {{36}^x}} right) =  – 2) bằng

 • Cho (fleft( x right) = {2.3^{{{log }_{81}}x}} + 3). Tính (f(1)).

 • Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên A có bốn chữ số. Gọi N là số thỏa mãn (3^N=A).

 • Trong thời gian liên tục 25 năm, một người lao động luôn gửi đúng 4.000.

 • Gọi (x, y) là các số thực dương thỏa mãn điều kiện ({log _9}x = {log _6}y = {log _4}left( {x + y} right)) và (

 • Tìm các giá trị thực của tham số (m) để bất phương trình ({log _{0,02}}left( {{{log }_2}left( {{3^x} + 1} right)} rig

 • Số các giá trị nguyên của tham số (m) để phương trình ({log _{sqrt 2 }}left( {x – 1} right) = {log _2}left( {mx – 8}

 • Tìm tất cả các giá trị thực của tham số (m) để hàm số (y = frac{{mln x – 2}}{{ln x – m – 1}}) nghịch biến trên (lef

 • Cho hàm số (y = {x^3} – {x^2} + 2x + 5) có đồ thị (C).

 • Tính giá trị của biểu thức (P = log left( {tan 1^circ } right) + log left( {tan 2^circ } right) + log left( {tan 3^circ } ri

 • Gọi (a) là một nghiệm của phương trình ({left( {26 + 15sqrt 3 } right)^x} + 2{left( {7 + 4sqrt 3 } right)^x} – 2{left( {2 –

<!–

Được đề xuất cho bạn

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

–>

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button