Kiến thức

Thực hiện phản ứng cộng H2O (xúc tác H3PO4, 3000C) vào etilen ta thu được sản phẩm cộng chính có công thức là

 • Câu hỏi: <!–

  Thực hiện phản ứng cộng H2O (xúc tác H3PO4, 3000C) vào etilen ta thu được sản phẩm cộng chính có công thức là

  –>

  Thực hiện phản ứng cộng H2O (xúc tác H3PO4, 3000C) vào etilen ta thu được sản phẩm cộng chính có công thức là

  • A. CH3-CH2-CH2-OH.     
  • B. CH3-CH2-OH.   
  • C. CH3-CH(OH)-CH3.     
  • D. CH3-CO-CH3.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 113727

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

<!–

–>

<!– Hoc247_Flexible_Like (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); –>

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Tên thay thế của hợp chất ancol có công thức cấu tạo sau: CH3-CH2-CH2-OH.

 • Dẫn hợp chất hữu cơ X (có khối lượng phân tử là 56) vào nước brom, quan sát thấy nước brom nhạt màu.

 • Etanol (C2H5OH) tác dụng với dung dịch nào sau đây?

 • Chất nào sau đây không tác dụng với kim loại kiềm?

 • Cho các phát biểu sau:(a) Phenol (C6H5-OH) là một ancol thơm.

 • Ankin X có công thức là CHºC-CH(CH3)-CH3, có tên thay thế là

 • Thực hiện phản ứng cộng H2O (xúc tác H3PO4, 3000C) vào etilen ta thu được sản phẩm cộng chính có công thức là

 • Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3?

 • Điều chế khí metan (CH4) trong phòng thí nghiệm, hãy chọn cách tiến hành nào sau đây?

 • Đốt cháy hoàn toàn 11,0g hợp chất ankan rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong (Ca(OH)2) dư, sau phản ứng th

 • Cho CaO tác dụng với axit axetic (CH3COOH) thu được sản phẩm muối hữu cơ có công thức là

 • Hợp chất andehit có công thức: CH2=CH-CH(CH3)-CHO, thuộc loại nào sau đây?

 • Đốt cháy hỗn hợp 2 ankin kế tiếp nhau, thu được 30,8 gam CO2 và 9 gam H2O. Tìm CTPT 2 ankin là

 • Hợp chất CH3-CH=O có tên thường là

 • Phương pháp hiện đại sản xuất axit axetic trong công nghiệp hiện nay bằng phương trình phản ứng nào sau?

 • Trung hòa 7,36 gam một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở (X) cần dùng 80 ml dung dịch NaOH 2M. Tên thay thế của axit (X) là

 • Phản ứng nào sau đây andehit axetic thể hiện tính oxi hóa?

 • Axit axetic tác dụng với dung dịch (X) cho hiện tượng sủi bọt khí. Dung dịch X là

 • Đun 13,2 gam axit axetic với 10,58 gam etanol (có axit H2SO4 đặc làm xúc tác).

 • Đun nóng 11,44 gam anđehit axetic (CH3-CHO) với dung dịch AgNO3/NH3, đến khi phản ứng hoàn toàn thì thu được bao nhiêu gam kết

 • Để phân biệt hai dung dịch CH3-CH2-CH2-OH và CH2=CH-CH2OH ta dùng

 • Hidro hóa hoàn toàn 11,6 gam một andehit no, đơn chức, mạch hở ta thu được 12 gam ancol. Công thức cấu tạo của andehit là

 • Phenol không có phản ứng với chất nào?

 • Cho các chất sau: H2SO4, K2CO3, CuO, NaOH, Al, Al(NO3)3, Ag, CH3CH2OH/H2SO4 đặc. Số chất tác dụng được với axit CH3COOH là

 • Một hỗn hợp X gồm CH3OH; C2H5OH; C6H5OH  có khối lượng 28,9 gam phản ứng vừa hết với 100 ml dung dịch NaOH 2M.

 • Sắp xếp theo chiều giảm dần nhiệt độ sôi của các chất là dãy nào trong 4daxy dưới đây?

 • CT dãy đồng đẳng của ancol no, đơn chức, mạch hở là gì?

 • Dãy chất nào sau đây thuộc loại ankan trong 4 dãy sau? 

 • Để phân biệt 2 bình chứa khí etan và etilen, có thể dùng thuốc thử nào trong 4 thuốc sau đây? 

 • Đốt cháy hoàn toàn 3 gam C2H6 rồi dẫn toàn bộ sản phẩm khí qua dung dịch nước vôi trong dư thấy thu được m gam kết t�

 • Số đồng phân ancol của C4H9OH là mấy trong 4 đáp án sau??

 • Cho 6,00 gam ancol C3H7OH tác dụng với natri vừa đủ thấy có bao nhiêu lít khí thoát ra?

 • Phản ứng nào sau đây xảy ra, chọn câu đúng?

 • Gọi tên hợp chất sau: CH3 -CH2 -CH(CH3)-CH2OH 

 • Chọn câu trả lời phù hợp?

 • Hợp chất X có công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm, chọn câu trả lời phù hợp? 

 • Chất làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường 

 • Khi hiđrat hoá 2-metyl but-2-en thì thu được sản phẩm chính là đáp án nào?

 • Cho sơ đồ phản ứng: CH4 → X → Y → Z → polibutadien. Cho biết các chất X, Y, Z thích hợp lần lượt là: 

 • Trong số các ankin có công thức phân tử C5H8 có mấy chất tác dụng được với AgNO3/NH3?

<!–

Được đề xuất cho bạn

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

–>

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive