Kiến thức

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số (y = frac{{-x + 1}}{{3x-2}}) tại giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung c

 • Câu hỏi: <!–

  Tiếp tuyến của đồ thị hàm số (y = frac{{ – x + 1}}{{3x – 2}}) tại giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung c

  –>

  Tiếp tuyến của đồ thị hàm số (y = frac{{ – x + 1}}{{3x – 2}}) tại giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung có hệ số góc là:

  • A. – 1
  • B. (frac{1}{4})
  • C. (frac{-5}{4})
  • D. (frac{-1}{4})
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: (y’ = frac{{ – 1}}{{{{left( {3x – 2} right)}^2}}}) 

  Giao điểm của đồ thị hàm số (y = frac{{ – x + 1}}{{3x – 2}}) với trục tung có hoành độ x = 0 

  Do đó hệ số góc của tiếp tuyến tại tại giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung là (y’left( 0 right) = frac{{ – 1}}{4}.) 

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 58758

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

<!–

–>

<!– Hoc247_Flexible_Like (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); –>

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ bên

 • Hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy là (a) và mặt bên tạo với đáy một góc (45^0).

 • Cho hình lập phương ABCD.ABCD có cạnh bằng (sqrt 3 .

 • Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy, (SA = asqrt 3 ,AB = a,BC = 2a,AC = asqrt 5 .) Tính thể tích khối chóp S.

 • Tổng các nghiệm của phương trình ({log _4}{x^2} – {log _2}3 = 1) là:

 • Xác suất sút bóng thành công tại chấm 11 mét của hai cầu thủ Quang Hải và Văn Đức lần lượt là 0,8 và 0,7.

 • Cho hình chóp S.ABC có cạnh SA vuông góc với đáy.

 • Cho hình chóp S.ABCD, gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB, SC, SD. Tính thể tích khối chóp S.

 • Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số (y = frac{{3 – 2x}}{{x + 1}}) là:

 • Cho hàm số (y=f(x)) liên tục trên [-3;2] và có bảng biến thiên như sau.

 • Tập nghiệm của phương trình ({log _{0,25}}left( {{x^2} – 3x} right) =  – 1) là:

 • Từ một nhóm có 10 học sinh nam và 8 học sinh nữ, có bao nhiêu cách chọn ra 5 học sinh trong đó có 3 học sinh nam và 2 học

 • Bảng biến thiên ở hình bên là của một trong bốn hàm số dưới đây. Tìm hàm số đó.

 • Phương trình ({9^x} – {6^x} = {2^{2x + 1}}) có bao nhiêu nghiệm âm?

 • Hình lập phương có độ dài đường chéo là 6 thì có thể tích là  

 • Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ bên.Phương trình (2fleft( x right) – 5 = 0) có bao nhiêu nghiệm âm?

 • Tiếp tuyến của đồ thị hàm số (y = frac{{ – x + 1}}{{3x – 2}}) tại giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung c

 • Tính theo a thể tích của một khối trụ có bán kính đáy là a, chiều cao bằng 2a.

 • Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy là hình vuông tâm O cạnh 2a. Thể tích khối chóp S.ABCD bằng (4a^3).

 • Hàm số (y = 2{x^3} – {x^2} + 5) có điểm cực đại là:

 • Một khối nón có bán kính đáy bằng 3 và góc ở đỉnh bằng (60^0) thì có thể tích bằng bao nhiêu?

 • Cho các số thực a, b thỏa mãn 0

 • Với n là số nguyên dương, biểu thức (T = C_n^0 + C_n^1 + … + C_n^n) bằng

 • Một mặt cầu có diện tích xung quanh là (pi ) thì có bán kính bằng

 • Cho hàm số (f(x)) có đạo hàm (fleft( x right) = x{left( {x – 1} right)^2}{left( {x – 2} right)^3}{left( {x – 3} right)^4}.

 • Cho a, b là hai số thực dương tùy ý và (b ne 1.) Tìm kết luận đúng.

 • Trong các hàm số dưới đây, đồ thị hàm số nào nhận trục tung là đường tiệm cận?

 • Một khối lăng trụ tứ giác đều có thể tích là 4.

 • Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ. Tìm kết luận đúng

 • Tập xác định của hàm số (y = log {left( {x – 2} right)^2}) là:

 • Tìm đạo hàm của hàm số (y = ln left( {1 + {e^{2x}}} right).) 

 • Đồ thị hàm số nào sau đây có tâm đối xứng

 • Cho (n, k) là những số nguyên thỏa mãn (0 le k le n) và (n ge 1.) Tìm khẳng định sai.

 • Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên khoảng (left( {1; + infty } right)) ?

 • Cho hàm số (y = a{x^4} + b{x^2} + c) có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm kết luận đúng.

 • Có bao nhiêu số nguyên dương là ước của 2592 hoặc là ước của 2916? 

 • Anh Bình gửi 200 triệu đồng vào ngân hàng VB với kì hạn cố định 12 tháng và hưởng mức lãi suất là 0,65%/tháng.

 • Mỗi bạn An , Bình chọn ngẫu nhiên 3 chữ số trong tập (left{ {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} right}.

 • Cho tứ diện ABCD có các mặt ABC và BCD là các tam giác đều cạnh 2, hai mặt phẳng (ABD) và (ACD) vuông góc với nhau.

 • Hệ số của (x^5) trong khai triển biểu thức ({left( {x + 3} right)^8} – {x^2}{left( {2 – x} right)^5}) thành đa thức

 • Gọi (a;b) là tập các giá trị của tham số m để phương trình (2{e^{2x}} – 8{e^x} – m = 0) có đúng hai nghiệm thuộc kho�

 • Cho hình lập phương ABCD.ABCD cạnh a, Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và AB.

 • Cho hàm số (fleft( x right) = a{x^4} + b{x^3} + c{x^2} + dx + e.

 • Có bao nhiêu giá trị m nguyên thuộc khoảng (-10;10) để đồ thị hàm số (y = frac{{sqrt {xleft( {x – m} right) – 1} }}{{x + 2}}

 • Cho hàm số (f(x)) có đồ thị như hình vẽ bên.

 • Cho hàm số (fleft( x right) = x{}^3 – 3{x^2} + 8.

 • Một tấm bìa hình tròn có bán kính bằng 5 được cắt thành hai hình quạt, sau đó quấn hai hình quạt đó thành hai hình n�

 • Một trang trại mỗi ngày thu hoạch được một tấn rau.

 • Cho hệ phương trình (left{ begin{array}{l}{2^{x – y}} – {2^y} + x = 2y\{2^x} + 1 = left( {m{}^2 + 2} right){.2^y}.

 • Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường thẳng d đi qua A và song song với BC.

<!–

Được đề xuất cho bạn

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

–>

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button