Kiến thức

Tìm m để phương trình 6^x+(3-m)2^x-m=0 có nghiệm thuộc khoảng (0;1)

 • Đáp án D

  Bạn hàng lớn nhất của các nước đang phát triển hiện nay là EU (sgk Địa lí 11 trang 50)

  Câu hỏi: <!–

  Tìm m để phương trình 6^x+(3-m)2^x-m=0 có nghiệm thuộc khoảng (0;1)

  –>

  Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực để phương trình ({6^x} + (3 – m){2^x} – m = 0) có nghiệm thuộc khoảng (0;1).

  • A. [3;4]
  • B. [2;4]
  • C. (2;4)
  • D. (3;4)

  Đáp án đúng: C

  ({6^x} + (3 – m){2^x} – m = 0 Leftrightarrow m = frac{{{6^x} + {{3.2}^x}}}{{{2^x} + 1}}.)

  Xét hàm số: (fleft( x right) = frac{{{6^x} + {{3.2}^x}}}{{{2^x} + 1}}) trên (0;1).  

  (f’left( x right) = frac{{{6^x}{{.2}^x}.left( {ln 6 – ln 2} right) + {6^x}.ln 6 + {{3.2}^x}.ln 2}}{{{{left( {{2^x} + 1} right)}^2}}} > 0) nên f(x) đồng biến trên (0;1)

  Do đó (fleft( x right) > mathop {lim }limits_{x to 0} fleft( x right) = 2) và (fleft( x right) < mathop {lim }limits_{x to 1} fleft( x right) = 4.)

  Do đó 2<m<4 là giá trị cần tìm.

  <!–

  trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án bên dưới

  –>

  YOMEDIA

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

<!– Hoc247_Flexible_Like (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); –>

 

 
 

Bạn đang xem: Tìm m để phương trình 6^x+(3-m)2^x-m=0 có nghiệm thuộc khoảng (0;1)

CÂU HỎI KHÁC VỀ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ BẰNG PHÁP HÀM SỐ

 • Phương trình 4x^3-2^(x+1)^2=2x+1-x^2 có bao nhiêu nghiệm dương

 • Giải phương trình (x-1)2^x=x+1

 • Giải phương trình (x-1)^2.2^x=2x(x^2-1)+4(2^x-1-x^2)

 • Giải phương trình 2^(x+1/4x)+2^(x/4+1/x)=4

 • Tìm m để phương trình 2^x+3=m.sqrt(4^x+1) có hai nghiệm phân biệt

 • Tìm m để hàm số y={log_2}(4^x-2^x+m) có tập xác định là R

 • Phương trình 3.2^x+4.3^x+5.4^x=6.5^x có bao nhiêu nghiệm

 • Tìm m để phương trình mln(1-x)-lnx = m có nghiệm thuộc khoảng (0;1)

 • Tìm m bất phương trình 9^x-2(m+1).3^x-3-2m>0 nghiệm đúng với mọi x thuộc R

 • Gọi {S_1},,{S_2},,{S_3} lần lượt là tập nghiệm của các bất phương trình sau: {2^x} + {2.3^x} – {5^x} + 3 > 0; {log _2}(x+2)

<!–

Được đề xuất cho bạn

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

–>

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button