Kiến thức

Tìm phần thực và phần ảo của số phức z=(7-11i)/(2-i)

 • Đáp án D

  Thành viên thứ 10 tham gia vào tổ chức ASEAN là quốc gia Cam – pu – chia (sgk Địa lí 11 trang 106)

  Câu hỏi: <!–

  Tìm phần thực và phần ảo của số phức z=(7-11i)/(2-i)

  –>

  Cho số phức (z = frac{{7 – 11i}}{{2 – i}}) Tìm phần thực và phần ảo của z.

  • A. Phần thực bằng -5 và phần ảo bằng -3i
  • B. Phần thực bằng -5 và phần ảo bằng -3i
  • C. Phần thực bằng 5 và phần ảo bằng 3.      
  • D. Phân thực bằng 5 vào phần ảo bằng 3i.

  Đáp án đúng: C

  Ta có  (z = frac{{7 – 11i}}{{2 – i}} = frac{{left( {7 – 11i} right)left( {2 + i} right)}}{{left( {2 – i} right)left( {2 + i} right)}} = frac{{25 – 15i}}{5} = 5 – 3i Rightarrow bar z = 5 + 3i.)                          

  Do đó z có phần thực bằng 5 và phần ảo bằng 3.

  <!–

  trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án bên dưới

  –>

  YOMEDIA

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

<!– Hoc247_Flexible_Like (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); –>

 

 
 

Bạn đang xem: Tìm phần thực và phần ảo của số phức z=(7-11i)/(2-i)

CÂU HỎI KHÁC VỀ PHÉP TOÁN VỚI SỐ PHỨC

 • Cho hai số phức {z_1} = 1 + 3i, {ar z_2} = 4 + 2i. Tính môđun của số phức w= {z_2} – 2{z_1}

 • Cho số phức z=2+3i. Tìm số phức w = (3 + 2i)z + 2ar z

 • Tìm số phức liên hợp của số phức z thỏa mãn (1 – i)z = 1 + 3i

 • Tính môđun của số phức w= {z_2} – i{z_1} biết {z_1} = 1 – i và {z_2} = 2 + 3i

 • Cho số phức z = a + bi,(a,b in mathbb{R}) thỏa mãn (2 – i)overline z – 3z = – 1 + 3i

 • Tìm phần thực và phần ảo của số phức ar z, biết rằng z = (1+2i)(-2+i)

 • Cho hai số phức {z_1} = 5 – 2i và {z_2} = 3 – 4i tìm số phức liên hợp của số phức w = overline {{z_1}} + {z_2} + 2{z_1}.overline {{z_2}}

 • Cho số phức z thỏa mãn z/(1-2i)+ z ngang =2. Tìm phần thực của số phức w= {z^2} – z

 • Tìm S là tổng phần thực và phần ảo của số phức z=(1+2i)(3-i)

 • Tính S=a-b biết phương trình z^2+az+b=0 (a, b thuộc R) có một nghiệm z=-2+i

<!–

Được đề xuất cho bạn

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

–>

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button