Kiến thức

Tìm vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P):-3x + 2z – 1 = 0

 • Đáp án A

  Phương pháp:sgk 12 trang 91

  Cách giải: Từ tháng 2 đến tháng 4-1930, đã nổ ra nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân. Mục tiêu đấu tranh là đòi cải thiện đời sống: công nhân đòi tăng lương, giảm giờ làm; nông dân đòi giảm sưu thuế,… bên cạnh đó cũng xuất hiện những khẩu hiệu chính trị như: “ Đả đảo chủ nghĩa đế quốc!”, “Đả đảo phong kiến!”, “Thả tù chính trị…”.

  Câu hỏi: <!–

  Tìm vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P): -3x + 2z – 1 = 0

  –>

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P):-3x+2z–1=0. Tìm vectơ pháp tuyến vec{n} của mặt phẳng (P).

   

  • A. (vec{n}=(3;0;2))
  • B.  (vec{n}=(3;2;-1)) 
  • C. (vec{n}=(-3;2;-1)) 
  • D. (vec{n}=(-3;0;2))

  Đáp án đúng: D

  Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là: (vec{n}=(-3;0;2))

  <!–

  trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án bên dưới

  –>

  YOMEDIA

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

<!– Hoc247_Flexible_Like (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); –>

 

 
 

Bạn đang xem: Tìm vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P):-3x + 2z – 1 = 0

CÂU HỎI KHÁC VỀ PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG

 • Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d: x-1/2=y/1=z+1/3 vuông góc với mặt phẳng (Q): 2x+y-z=0

 • Viết phương trình mặt phẳng chứa hai điểm A(1;0;1), B(-1;2;2) và song song với trục Ox

 • Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm A(1;3;-2) và song song với mặt phẳng (P): 2x-y+3z+4=0

 • Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua các hình chiếu của A(1;2;3) trên các trục tọa độ

 • Phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt phẳng đi qua A và vuông góc với BC biết A(2;-1;3) B(2;0;5) C(0;-3;-1)

 • Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm M(12;8;6) viết phương trình mặt phẳng (alpha) đi qua các hình chiếu của M trên các trục tọa độ

 • Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz tìm VTPT của mặt phẳng (P): 2x-y+z-1=0

 • Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB biết A(3;1;2) và B(1;5;4)

 • iết phương trình mặt phẳng (R) đi qua gốc tọa độ O và vuông góc với hai mặt phẳng (P):x-y+z-7=0 và (Q):3x+2y-12z+5=0

 • Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB biết A(1;2;3) và B(3;2;1)

<!–

Được đề xuất cho bạn

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

–>

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button