Kiến thức

Tính đạo hàm của hàm số y=ln

 • Câu hỏi: <!–

  Tính đạo hàm của hàm số y=ln|sinx|

  –>

  Tính đạo hàm của hàm số (y = ln left| {sin x} right|).

  • A. (y’ = ln left| {cos x} right|)
  • B. (y’ = cot x)
  • C. (y’ = tan x)
  • D. (y’ = frac{1}{{sin x}})

  Đáp án đúng: B

  Ta có: (left( {ln left| u right|} right)’ = frac{{u’}}{u};,,left( {sin x} right)’ = cos x) ,

  Vậy: (y’ = left( {ln left| {sin x} right|} right)’ = frac{{left( {sin x} right)’}}{{sin x}} = frac{{cos x}}{{sin x}} = {mathop{rm cotx}nolimits})

  <!–

  trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án bên dưới

  –>

  YOMEDIA

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

<!– Hoc247_Flexible_Like (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); –>

 

 
 

Bạn đang xem: Tính đạo hàm của hàm số y=ln

CÂU HỎI KHÁC VỀ LOGARIT VÀ HÀM SỐ LOGARIT

 • Biểu diễn log_(sqrt[3](7)(121/8) theo a và b với ặt a=log_7(11), b=log_2(7),

 • Tìm tập xác đinh của hàm số y=sqrt(lnx+2)

 • Tìm khẳng định sai về hai hàm số y=a^x và y=loa_a(x)

 • Tìm nhận xét đúng về a,b thỏa a^(sqrt(3)/3)>a^(sqrt(2)/2) và log_b(3/4)

 • Tính giá trị biểu thức P=log_a(a ) với 0

 • lnx>0 x>1 , log_2(x)

 • Tìm khẳng định đúng về hàm số f(x)=log[100(x-3)]

 • Biếu diễn log_12(35) theo a b c biết log_27(5)=a log_8(7)=b log_2(3)=c

 • Tính đạo hàm của hàm số y = {log _{2017}}left( {{x^2} + 1} ight)

 • Tìm tập xác định của hàm số y=log_9(x+1)^2-ln(3-x)+2

<!–

Được đề xuất cho bạn

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

–>

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button