Kiến thức

Trong không gian Oxyz , cho hai mặt phẳng (P): x+2y−2z−6=0 và (Q): x+2y−2z+3=0 . Khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) bằng

Trong không gian Oxyz , cho hai mặt phẳng (P): x+2y−2z−6=0 và (Q): x+2y−2z+3=0 . Khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) bằng

A.3 .
B.1 .
C.9 .
D.6 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Lời giải
Chn A
Nhận xét hai mặt phẳng (P) và (Q) song song với nhau.
Lấy M(6;0;0)∈(P) ta có d(P);(Q)=dM;(Q)=1. 6+2. 0−2. 0+312+22+(−2)2=3 .

Vậy đáp án đúng là A.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Bài toán về góc, khoảng cách, diện tích, thể tích – Toán Học 12 – Đề số 4

Làm bài

Bạn đang xem: Trong không gian Oxyz , cho hai mặt phẳng (P): x+2y−2z−6=0 và (Q): x+2y−2z+3=0 . Khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) bằng

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button