Kiến thức

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tính khoảng cách d từ điểm A(1;-2;3) đến đường thẳng 

 • Câu hỏi: <!–

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tính khoảng cách d từ điểm A(1;-2;3) đến đường thẳng 

  –>

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tính khoảng cách d từ điểm A(1;-2;3) đến đường thẳng (Delta :frac{{x – 10}}{5} = frac{{y – 2}}{1} = frac{{z + 2}}{1}.)

  • A. (d = sqrt {frac{{1361}}{{27}}})
  • B.  (d = 7)
  • C.  (d =frac{13}{2})
  • D.  (d = sqrt {frac{{1358}}{{27}}})
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đường thẳng (Delta) có VTCP (overrightarrow u = left( {5;1;1} right)).

  Gọi điểm (Mleft( {10;2; – 2} right) in Delta).

  Ta có (overrightarrow {AM} = left( {9;4; – 5} right))

  Suy ra (left[ {overrightarrow {AM} ;overrightarrow u } right] = left( {9; – 34; – 11} right).)

  ({d_{left( {A,Delta } right)}} = frac{{left| {left[ {overrightarrow {AM} ;overrightarrow u } right]} right|}}{{left| {overrightarrow u } right|}} = sqrt {frac{{1358}}{{27}}} .)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 2761

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Phương pháp tọa độ trong không gian

Môn học:

Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

<!–

–>

<!– Hoc247_Flexible_Like (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); –>

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho A(1;0;2) B(2;-1;3). Viết phương trình đường thẳng AB.​​

 • Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(1;3;-4) và hai đường thẳng {d_1}:frac{{x – 1}}{1} = frac{{y – 2}}{3}=frac{{z – 3}}{1}

 • Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng (left( P ight):2x + z – 3 = 0)  và Q):3x−2y+6=0. Gọi Δ là giao tuyến của (P) và (Q)

 • Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho d:frac{x}{2} = frac{y}{4} = frac{{z + 3}}{1}) , điểm Aleft( {3;2;1} ight). Viết phương trình đường thẳng Δ

 • Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho tam giác OAB có tọa độ các đỉnh là O(0;0;0), A(4;-2;1), B(2;4;-3). Viết phương trình đường cao kẻ từ đỉnh O của tam giác OAB

 • Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d:frac{{x + 2}}{3} = frac{{y – 1}}{{ – 2}} = frac{z}{1}

 • Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d:,frac{{x + 1}}{1} = frac{y}{{ – 3}} = frac{{z – 5}}{{ – 1}} và mặt phẳng (P):3x−3y+2z+6=0. Mệnh đề nào sau đây đúng?

 • Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tính khoảng cách d từ điểm A(1;-2;3) đến đường thẳng 

 • Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng ({d_1}:left{ egin{array}{l} x = – 3t y = – 1 + 2t z = – 2 + t . Tìm α là số đo góc giữa hai đường thẳng d_1 và d_2

 • Trong không gian với hệ trục Oxyz, tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm A(0;1;2)

 • Viết phương trình mặt phẳng (Q) qua A, B và vuông góc với (P):2x+y-2z+1=0 và A(1;-2;3), b(3;2;-1)

 • Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (left( P ight):2{ m{x}} + y – 2{ m{z + 1 = 0}}) và hai điểm ({ m{A}}left( {1; – 2;3} ight) tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng (d)

 • Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng (d) và tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng (d) sao cho AM=2√30?

 • Trong không gian Oxyz cho điểm (Aleft( {1;7;3} ight)) và đường thẳng (left( d ight):frac{{x – 6}}{{ – 3}} = frac{{y + 1}}{{-2}}=frac{{z + 2}}{{1}}) tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng (d)

 • Trong không gian Oxyz cho điểm (Aleft( {1;1;2} ight)), đường thẳng (left( d ight):frac{x}{2} = frac{{y – 1}}{1} = frac{{z – 2}}{2}) viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với đường thẳng (d).

 • Trong không gian Oxyz, cho ba điểm (Aleft( {2;1; – 3} ight),Bleft( {4;3; – 2} ight),Cleft( {6; – 4; – 1} ight)) viết phương trình mặt cầu tâm A đi qua trọng tâm G của tam giác ABC ?

 • Viết phương trình mặt phẳng qua A và vuông góc vsơi đường thẳng BC tại H và tính diện tích tam giác ABH biết A(2;1;-1), B(1;3;1), C(1;2;0)

 • Trong không gian Oxyz cho 3 điểm (Aleft( {2;1; – 1} ight),Bleft( {1;3;1} ight),Cleft( {1;2;0} ight)) tính diện tích tam giác ABH ?

 • Viết phương trình đường thẳng d đi qua 2 điểm A, B và tìm giao điểm cảu đường thẳng d với mặt phẳng (P):2x-y+z+1=0

 • Trong không gian Oxyz cho hai điểm (Aleft( { – 1;3; – 2} ight);Bleft( { – 3;7; – 18} ight)) và mặt phẳng (P) có phương trình tìm giao điểm của đường thẳng d với mặt phẳng (P)?

<!–

Được đề xuất cho bạn

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

–>

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button