Kiến thức

Trong phân tử NaCl, điện hóa trị của Na và Cl lần lượt là?

 • Câu hỏi: <!–

  Trong phân tử NaCl, điện hóa trị của Na và Cl lần lượt là?

  –>

  Trong phân tử NaCl, điện hóa trị của Na và Cl lần lượt là

  • A.

   +1 và -1

  • B.

   +1 và +1

  • C.

   -1 và -1

  • D. -1 và +1
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong phân tử NaCl, điện hóa trị của Na và Cl lần lượt là +1 và -1

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 115367

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

<!–

–>

<!– Hoc247_Flexible_Like (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); –>

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Điện hóa trị của  K trong KCl là:

 • Trong hợp chất KMnO4 số oxi hóa của Mn là:

 • Trong ion PO43- , số oxi hóa của P là:

 • Cho các hợp chất: NH4+, NO2,  N2O, NO3-, N2 Thứ tự giảm dần số ox

 • Trong hợp chất, số oxi hóa của H là +1, O là -2 trừ trường hợp nào sau đây:

 • Hóa trị và số oxi hóa của N trong phân tử NH4Cl lần lượt là?

 • Hóa trị với số oxi hóa của N trong phân tử HNO3 lần lượt là?

 • Trong phân tử NaCl, điện hóa trị của Na và Cl lần lượt là?

 • Dãy các chất nào dưới đây được sắp xếp theo chiều tăng dần số oxi hóa của nitơ?

 • Cho một số hợp chất: H2S, H2SO3, H2SO4, NaHS, Na2SO3, SO3, K2S, SO2. Dãy các chất trong đó lưu huỳnh có cùng số oxi hóa là?

 • Số oxi hóa của nguyên tố Mn trong hợp chất K2MnO4 là?

 • Số oxi hóa của Nitơ trong NH4+, NO2- và HNO3 lần lượt là:

<!–

Được đề xuất cho bạn

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

–>

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button