Kiến thức

Viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu (S) tại điểm M biết (S):(x−1)^2+(y+3)^2+(z−2)^2=49 và điểm M(7;

 • Đáp án B

  Cùng 1 vĩ độ, Đà Lạt có độ cao > 1000m trong khi Nha Trang là thành phố ven biển với độ cao trung bình <50m nên theo quy luật đai cao, nhiệt độ của Đà Lạt thấp hơn so với Nha Trang (quy luật đai cao: cùng 1 vĩ độ, càng lên cao nhiệt độ càng giảm…)

  Câu hỏi: <!–

  Viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu (S) tại điểm M biết (S):(x−1)^2+(y+3)^2+(z−2)^2=49 và điểm M(7;-1;5)

  –>

  Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (left( S right):{left( {x – 1} right)^2} + {left( {y + 3} right)^2} + {left( {z – 2} right)^2} = 49) và điểm M(7;-1;5). Viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu (S) tại điểm M.

  • A. x+2y+2z-15=0.
  • B. 6x-2y-2z-34=0.
  • C. 6x+2y+3z-55=0.
  • D. 7x-y+5z-55=0.

  Đáp án đúng: C

  Mặt cầu (S) có tâm (Ileft( {1; – 3;2} right) Rightarrow overrightarrow {IM} = left( {6;2;3} right).)

  Mặt phẳng cần tìm đi qua điểm M(7;-1;5) và có véctơ pháp tuyến (overrightarrow {IM} = left( {6;2;3} right)) nên có phương trình là: (6left( {x – 7} right) + 2left( {y + 1} right) + 3left( {z – 5} right) = 0 Leftrightarrow 6x + 2y + 3z – 55 = 0.) 

  <!–

  trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án bên dưới

  –>

  YOMEDIA

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

<!– Hoc247_Flexible_Like (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); –>

 

<!–

Được đề xuất cho bạn

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

–>

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button