Kiến thức

Câu hỏi với Who, Whom, Whose trong tiếng Anh

2017-07-02

Admin

Home

Kiến Thức

Tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng anh

Câu hỏi với Who, Whom, Whose trong tiếng Anh

Câu hỏi với Who, Whom, Whose trong tiếng Anh

– in

Ngữ pháp tiếng anh

3895

A. Câu hỏi với WHO, WHOM, WHOSE trong tiếng Anh

WhoWhom đều dùng để hỏi ai, người nào, nhưng:

 • Who dùng thay cho người, giữ nhiệm vụ chủ từ trong câu.
 • Whom giữ nhiệm vụ là túc từ của động từ theo sau.

Ví dụ:

Who can answer that question? (Who là ch t ca can) Ai có th tr li câu hi đó? Whom do you meet this morning? (Whom là túc t ca meet) Anh gp ai sáng nay?

Lưu ý rằng:

 • Trong văn nói, người ta có thể dùng who trong cả hai trường hợp chủ từ và túc từ. Ví dụ:

  Who(m) do they help this morning? H giúp ai sáng nay?

 • Động từ trong câu hỏi với Who ở dạng xác định. Ngược lại động từ trong câu hỏi với Whom phải ở dạng nghi vấn:

  Who is going to London with Daisy? Ai đang đi London cùng vi Daisy vy? With whom is she going to London? = Who(m) did she go to London with? Cô ta đang đi London cùng vi ai vy?

 • Whose là hình thức sở hữu của Who. Nó được dùng để hỏi “của ai”.

  “Whose is this umbrella?” “It’s mine.” “Cái ô này của ai?” “Của tôi.”

 • Whose có thể được dùng như một tính từ nghi vấn. Khi ấy theo sau Whose phải có một danh từ.
   - Whose pen are you using? Bn đang dùng cây bút ca ai đấy? - Whose books are they reading? H đang đọc sách ca ai thế?

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button