Kiến thức

Cách Sử dụng Hướng dẫn này-Chemicals Management Guide & Training for Manufacturers-1

Bạn đang xem:

Sử dụng

Hướng dẫn này có thể được sử dụng như là một tài liệu bổ sung để tăng cường hiệu quả quản lý hóa chất và giảm rủi ro cho tổ chức, khách hàng, người lao động của quý vị cũng như môi trường xung quanh. Hướng dẫn được cung cấp miễn phí và có thể áp dụng cho bất kỳ nhà sản xuất nào, kể cả trong lĩnh vực may mặc, giầy dép và các trường hợp cụ thể ngoài trời nếu có.

Hướng dẫn này không nhằm chỉ rõ bất kỳ yêu cầu của nhãn hàng cụ thể nào. Tuy nhiên, nhiều nhãn hàng có cùng mức kỳ vọng đối với đối tác sản xuất, ví dụ, họ mong muốn nhà sản xuất có:

 • Nhóm hoặc nhân viên chuyên giám sát công tác quản lý hóa chất.
 • Chính sách quản lý hóa chất.
 • Quy trình đánh giá hóa chất trước khi thu mua.
 • Quy trình quản lý tồn kho hóa chất với danh sách kiểm kê hóa chất (CIL) bao gồm tất cả hóa chất tại cơ sở và SDS tuân thủ GHS cho mọi hóa chất dùng trong quy trình sản xuất.
 • Các quy trình EHS để đánh giá và kiểm soát các mối nguy hại từ hóa chất tại nơi làm việc và địa điểm khác (ví dụ: thiết bị bảo hộ cá nhân PPE, thông gió, rác thải nguy hại).
 • Quy trình đảm bảo tuân thủ quy định và RSL (danh sách các chất hạn chế sử dụng).

Nhà sản xuất có thể sử dụng hướng dẫn này một cách có ích như sau:

 • Các nhà quản lý cơ sở có thể sử dụng để thực hiện hội thảo/đào tạo theo mục tiêu tại địa điểm (cơ sở) HOẶC tham gia đào tạo trực tuyến (độc lập hoặc hợp tác với đối tác đào tạo bên thứ ba có chuyên môn).
 • Các nhà quản lý cấp doanh nghiệp (ví dụ: cán bộ môi trường và trách nhiệm xã hội) có thể sử dụng để phát triển chiến lược quản lý hóa chất, kế hoạch thực thi quản lý hóa chất và theo dõi hành động/tiến trình hành động.
 • Các nhà sản xuất chính (ví dụ T1) có thể cung cấp cho các nhà sản xuất đầu dòng (nhà cung ứng thứ cấp T2, hoặc ví dụ như các nhà cung cấp vật liệu cho nhà máy) như là một nguồn tài liệu tham khảo chính để hướng dẫn cải tiến và kiểm tra hoạt động/tiến độ thực hiện.

Các nhãn hàng có thể sử dụng hướng dẫn này như sau:

 • Cung cấp cho các đối tác nhà sản xuất như là một nguồn tài liệu tham khảo chính để hướng dẫn cải tiến và kiểm tra hoạt động/tiến độ thực hiện trong những khía cạnh ưu tiên của chương trình quản lý hóa chất chung.
 • Cung cấp các khoá đào tạo/hội thảo tại chỗ (tại cơ sở) HOẶC tham gia đào tạo trực tuyến (độc lập hoặc hợp tác với đối tác đào tạo bên thứ ba có chuyên môn).
 • Giáo dục/đào tạo nhân viên của các thương hiệu/ nhãn hàng, những người thường xuyên tương tác với và ghé thăm các cơ sở, ví dụ như các nhà quản lý chuyên trách, nhà quản lý môi trường và xã hội doanh nghiệp, v.v.

Chỉ dẫn

Hướng dẫn này bao gồm các công cụ khác nhau để giúp phát triển và thực hiện chương trình quản lý hóa chất. Mô tả về các tính năng và công cụ trong Hướng dẫn này được cung cấp dưới đây:

Biểu tượng

– Chỉ một liên kết bên ngoài dẫn đến trang web khác.

– Chỉ một tài liệu văn bản mẫu, ví dụ như văn bản thủ tục, chính sách hoặc mẫu.

– Chỉ một tài liệu danh mục có sẵn.

– Chỉ các tài liệu thuyết trình có sẵn (thường là một tệp Microsoft PowerPoint)

– Chỉ các tập tin hoạt động đào tạo có sẵn. Các hoạt động này bổ sung cho các tài liệu thuyết trình bằng cách cung cấp các nghiên cứu tình huống, kịch bản, công việc nhóm, v.v.

– Các chỉ số liên quan đến học phần/Mô-đun về Môi Trường Làm Việc (FEM) 3.0 (Higg Index – phiên bản 3.0)

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button