28 Comments
 1. just v says

  where the hell is english sub

 2. David Tanygui says

  Why say you got english sub when you aint this is a waste of time

 3. Paquito Ignacio says

  where is the English translation

 4. Paquito Ignacio says

  Where is, it

 5. SINDI KATO says

  no subs

 6. Hai Tran says

  Xe gì bên ngoài to thế troi

 7. Priya Rai says

  my fev hero donnie yen ..watching from nepal

 8. Mintu Singh Kumar says

  Please hindi

 9. Pằng pằng Chíu says

  phim như cc tốn tgian xem

 10. Lan Nguyễn says

  Sao không dịch ra tiếng việt vậy?

 11. toras hamonangan says

  The Lost Blademan

 12. vuba chung says

  Fuck you dog

 13. Sáu Tô says

  lạc trôi đi đâu đây

 14. Sáu Tô says

  lạc trôi đi đâu đây

 15. Moichingmujibur Mujibur says

  Is any of this fight can done its will be remake again this kind of movies it's will be better for like me

 16. kalee32 says

  No subtitles

 17. daniel uy says

  nice movie

 18. Tuấn Lại đăng says

  Cảm ơn mọi người và đừng quyên ghim và sin đừng chử bới mất tình nhé hhii

 19. Agung Nugroho says

  Go Block

 20. Thanh Nguyen says

  What film?

 21. Medi Mustakim says

  Sub indonesia boss.

 22. rene fausto canedo says

  Sub español xfavor

 23. endurance ihoabhie says

  what kind of film is this, only dark background it sucks

 24. Joyce Penosa says

  Nice movie ?

 25. rohit Sharma says

  Es movie ko hendhi me Dalo yar

 26. Tuấn Lại đăng says

  Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ và hãy giúp tôi ghim những kẻ giả mạo.Lại Đăng Tuấn vì tôi quá khổ rồi và cấm Loan Vũ người nước ngoài vì điều khiển không được cho phép

 27. Izmeet Souvenir says

  Sblmny izin download minTank

 28. HA ry says

  Ora ngerti bahasane

Leave A Reply

Your email address will not be published.