Kiến thức

Tự động điền biểu mẫu-Máy tính-Google Chrome Trợ giúp

Tự động điền biểu mẫu

Bạn có thể cho phép Chrome tự động điền vào biểu mẫu các thông tin đã lưu, chẳng hạn như thông tin thanh toán hoặc địa chỉ của bạn. Khi bạn nhập thông tin vào một biểu mẫu mới trực tuyến, Chrome có thể hỏi xem bạn có muốn lưu thông tin đó không.
Chrome không bao giờ chia sẻ thông tin của bạn khi bạn chưa cho phép.

Tìm hiểu cách Google Chrome lưu và bảo vệ thông tin thẻ tín dụng

.

Nếu bạn muốn lưu thông tin mật khẩu của mình vào Chrome, hãy tìm hiểu cách

quản lý mật khẩu đã lưu

Nếu bạn đang gặp vấn đề với thông tin đã lưu, hãy tìm hiểu cách

khắc phục vấn đề với thông tin đã lưu vào Chrome

.

Bạn đang xem: Tự động điền biểu mẫu-Máy tính-Google Chrome Trợ giúp

Thêm hoặc thay đổi thông tin thanh toán và địa chỉ bạn đã lưu trong Chrome

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hồ sơ Hồ sơ sau đó biểu tượng Phương thức thanh toán Phương thức thanh toán hoặc biểu tượng Địa chỉ và các tùy chọn khác Địa chỉ và các tùy chọn khác.
 3. Thêm, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin: 
  • Thêm: Bên cạnh “Phương thức thanh toán” hoặc “Địa chỉ”, hãy nhấp vào Thêm. Thao tác này sẽ lưu thông tin của bạn vào Chrome trên thiết bị.
  • Chỉnh sửa: Ở bên phải thẻ hoặc địa chỉ, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Chỉnh sửa.
  • Xóa: Ở bên phải thẻ hoặc địa chỉ, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Xóa. 
Nếu bạn thêm, chỉnh sửa hoặc xóa một địa chỉ trong khi tính năng đồng bộ hóa đang bật, thì các thay đổi sẽ hiển thị trên những thiết bị khác của bạn.
Nếu đã lưu phương thức thanh toán trong Google Pay, thì bạn vẫn cần chỉnh sửa hoặc

xóa phương thức thanh toán đó trong Google Pay

.

Xem thêm: Thơ hay để nhớ công thức tính đạo hàm của hàm số

Đặt biệt hiệu cho phương thức thanh toán trong Chrome

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hồ sơ Hồ sơ sau đó Phương thức thanh toán Phương thức thanh toán .
 3. Bên cạnh mục “Phương thức thanh toán”, hãy nhấp vào Thêm hoặc Chỉnh sửa bên cạnh thẻ hiện có.
 4. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Biệt hiệu của thẻ. 
 5. Nhập biệt hiệu cho thẻ. Biệt hiệu sẽ xuất hiện khi bạn chọn một biểu mẫu mà bạn dùng phương thức thanh toán đã lưu.

Lưu ý: Biệt hiệu của phương thức thanh toán trong Chrome sẽ không chuyển sang Google Pay. Nếu đã lưu thông tin thanh toán trên Google Pay, bạn phải cập nhật riêng thông tin này.

Lưu thông tin thanh toán vào Google Pay

Nếu

đăng nhập vào Chrome

bằng Tài khoản Google, thì bạn có thể yêu cầu Google Pay cung cấp thông tin thanh toán trên các thiết bị để bạn có thể nhanh chóng điền vào biểu mẫu. Bạn cũng có thể thêm thông tin thanh toán vào từng thiết bị. 
 

Khi bạn đăng nhập vào Chrome bằng Tài khoản Google và nhập phương thức thanh toán vào một biểu mẫu trực tuyến, Chrome có thể hỏi xem bạn có muốn lưu thông tin thanh toán trong Google Pay không. Nếu bạn chấp nhận, thông tin thanh toán đó sẽ được lưu trong Google Pay. Nếu Google Pay không hỗ trợ phương thức thanh toán của bạn, thì Chrome có thể đề xuất lưu phương thức thanh toán đó trên thiết bị. 

Các phương thức thanh toán lưu trong Google Pay sẽ hiển thị dưới dạng thông tin đề xuất ở hầu hết các biểu mẫu mà bạn điền trực tuyến. 

Nếu Chrome không đề xuất lưu thông tin thanh toán của bạn trong Google Pay, hãy tìm hiểu cách

khắc phục vấn đề với thông tin đã lưu vào Chrome

.

Chỉnh sửa hoặc xóa thẻ tín dụng trong Google Pay

 1. Truy cập vào

  pay.google.com

  .

 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào Phương thức thanh toán.
 3. Tìm thẻ mà bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa.
  • Chỉnh sửa: Bên dưới thẻ, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
  • Xóa: Bên dưới thẻ, hãy nhấp vào Xóa. 
Lưu ý: Bạn có thể thêm biệt hiệu tùy chỉnh cho thông tin thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng trong Google Pay.

Tìm hiểu cách tạo biệt hiệu cho phương thức thanh toán

.

Dừng lưu thông tin thanh toán vào Google Pay

Để dừng đồng bộ hóa thông tin thanh toán với Google Pay, hãy thực hiện như sau:

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đóCài đặt.
 3. Ở trên cùng, trong mục “Mọi người”, hãy nhấp vào Đồng bộ hóa và các dịch vụ của Google.
 4. Trong mục “Đồng bộ hóa”, hãy nhấp vào Quản lý tính năng Đồng bộ hóa.
 5. Tắt tùy chọn Đồng bộ hóa mọi thứ.
 6. Tắt tùy chọn Địa chỉ và phương thức thanh toán lưu trong Google Pay.

Nếu bạn đã đăng nhập nhưng chưa bật tính năng đồng bộ hóa, thì Chrome có thể vẫn đề xuất lưu thông tin thanh toán của bạn vào Google Pay.

Khi đăng nhập vào Tài khoản Google của mình thông qua một dịch vụ của Google, chẳng hạn như Gmail, bạn sẽ tự động được đăng nhập vào Chrome. Nếu không muốn đăng nhập vào Chrome nữa, thì bạn có thể

tắt tính năng đăng nhập vào Chrome

.

Nếu Chrome không đề xuất lưu thẻ nữa, hãy tìm hiểu cách

khắc phục vấn đề với thông tin đã lưu vào Chrome

.

Xem thêm: Engineers (m/f/x) – Sales

Dừng đề xuất lưu thông tin thanh toán và thông tin liên hệ vào Chrome

Bạn có thể yêu cầu Chrome không lưu thông tin thanh toán và thông tin liên hệ của bạn trên thiết bị, cũng như không đề xuất lưu thông tin của bạn.

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng, trong mục “Mọi người”, hãy nhấp vào biểu tượng Phương thức thanh toán Phương thức thanh toán hoặc biểu tượng Địa chỉ và các tùy chọn khác Địa chỉ và các tùy chọn khác.
  • Để dừng lưu thông tin thanh toán, hãy tắt tùy chọn Lưu và điền phương thức thanh toán.
  • Để dừng lưu địa chỉ và thông tin liên hệ, hãy tắt tùy chọn Lưu và điền địa chỉ.
Nếu bạn muốn dừng lưu mật khẩu vào Chrome, hãy tìm hiểu cách

quản lý mật khẩu đã lưu

.

Nếu bạn không nhận được đề xuất khi điền vào biểu mẫu, thì có thể do một trong hai nguyên nhân sau:

 • Trang web đó có thể không đủ an toàn để nhận thông tin này từ Chrome.
 • Nếu trang web đó an toàn, thì Chrome có thể không phát hiện được một số trường trong biểu mẫu.
Tìm hiểu cách khắc phục

vấn đề với thông tin đã lưu

.

Xóa thông tin bạn đã lưu trên biểu mẫu Tự động điền

Để xóa đồng thời địa chỉ, phương thức thanh toán và các thông tin khác bạn đã lưu trong Chrome, hãy làm theo các bước sau:
 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm.
 3. Nhấp vào Công cụ khác và sau đó Xóa dữ liệu duyệt web.
 4. Chọn một khoảng thời gian, chẳng hạn như “Giờ vừa qua” hoặc “Từ trước đến nay”.
 5. Trong mục “Nâng cao”, hãy chọn Dữ liệu tự động điền vào biểu mẫu.
Phương thức này không xóa các thẻ đã lưu trữ trong tài khoản Google Pay của bạn. Hãy tìm hiểu cách

xóa phương thức thanh toán

khỏi tài khoản Google Pay của bạn. 

Mật khẩu không bị xóa. Hãy tìm hiểu cách quản lý mật khẩu bạn đã lưu.
Bài viết liên quan
 • Quản lý mật khẩu đã lưu

 • Chỉnh sửa hoặc xóa một phương thức thanh toán

   trên Google Pay

 • Khắc phục vấn đề với thông tin đã lưu

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Máy tính

Android

iPhone và iPad

Thêm

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive