Kiến thức

Mở, lưu hoặc xóa tệp-Chromebook Trợ giúp

Mở, lưu hoặc xóa tệp

Bạn có thể mở và lưu nhiều loại tệp trên Chromebook, chẳng hạn như tài liệu, PDF, hình ảnh và nội dung đa phương tiện.

Tìm hiểu những loại tệp mà Chromebook hỗ trợ

.

Ổ đĩa cứng trên Chromebook có dung lượng hạn chế, vì vậy, đôi khi Chromebook sẽ xóa các tệp đã tải xuống để giải phóng dung lượng.

Tìm hiểu cách lưu trữ tệp đã tải xuống

.

Bạn đang xem: Mở, lưu hoặc xóa tệp-Chromebook Trợ giúp

Tìm và mở tệp

 1. Ở góc màn hình, hãy chọn biểu tượng Trình chạy sau đó Mũi tên lên .
 2. Mở ứng dụng Files .
 3. Ở bên trái, hãy chọn vị trí bạn đã lưu tệp.
 4. Đối với các tệp bạn vừa mới sử dụng, hãy chọn Gần đây.
 5. Để biết danh sách các tệp theo loại, hãy chọn Hình ảnh, Video hoặc Âm thanh.
 6. Đối với tệp ứng dụng Android, hãy chọn Tệp của tôi sau đóTệp Play. Để hiển thị các thư mục khác, ở trên cùng bên phải, hãy chọn biểu tượng Thêm  sau đóHiển thị tất cả các thư mục Play.
 7. Đối với các tệp trên đám mây, hãy chọn thư mục, chẳng hạn như Google Drive. Bạn cũng có thể

  thêm một hệ thống tệp khác trên đám mây.

 8. Tìm tệp của bạn rồi nhấp đúp vào tệp đó để mở.

Nếu bạn đang mở một tệp trên

thiết bị lưu trữ bên ngoài

, hãy tháo thiết bị này một cách an toàn sau khi hoàn tất bằng cách nhấp vào biểu tượng Đẩy ra .

Lưu tệp

Cách lưu trang, hình ảnh hoặc tài liệu mà bạn đang xem:

 1. Nhấn Ctrl + s.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhập tên cho tệp của bạn.
 3. Không bắt buộc: Ở bên trái tên tệp, hãy thay đổi loại tệp.
 4. Ở cột bên trái, hãy chọn vị trí bạn muốn lưu tệp, chẳng hạn như Google Drive sau đó Drive của tôi.
 5. Chọn Lưu.

Lưu ý: Nếu đang dùng Chromebook tại cơ quan hoặc trường học, thì bạn có thể lưu tệp vào thư mục Bộ nhớ dùng chung. Chọn Google Drive sau đóBộ nhớ dùng chung.

Đổi tên tệp

Bạn có thể đổi tên của tệp, thư mục hoặc thiết bị bên ngoài.

 1. Ở góc màn hình, hãy chọn biểu tượng Trình chạy sau đó Mũi tên lên .
 2. Mở ứng dụng Files .
 3. Chọn tên tệp hoặc tên thư mục.
 4. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Enter.
 5. Nhập tên mới, sau đó nhấn Enter.

Thêm một hệ thống tệp khác trên đám mây

 1. Ở góc màn hình, hãy chọn biểu tượng Trình chạy sau đó Mũi tên lên .
 2. Mở ứng dụng Files .
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy chọn biểu tượng Thêm .
 4. Chọn Thêm dịch vụ mới sau đóHệ thống chia sẻ tệp SMB.
 5. Một cửa sổ sẽ mở ra. Hãy chọn Thêm Chia sẻ tệp. Sau đó, điền thông tin của bạn.
 6. Chọn Thêm.

Lưu ý: Chromebook hỗ trợ các hệ thống tệp bên thứ ba sử dụng

API DocumentsProvider

. Nếu bạn tải một trong các ứng dụng tệp Android này xuống từ Cửa hàng Play, thì ứng dụng đó sẽ xuất hiện ở bên trái ứng dụng Files .

Cách kết nối với các hệ thống tệp khác trên đám mây:

 1. Ở góc màn hình, hãy chọn biểu tượng Trình chạy sau đó Mũi tên lên .
 2. Mở ứng dụng Files .
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy chọn biểu tượng Thêm .
 4. Chọn Cài đặt dịch vụ mới.
 5. Để cài đặt hệ thống tệp trên đám mây mới, hãy chọn một hệ thống và làm theo các bước trên màn hình.

Thay đổi vị trí lưu tệp

Theo mặc định, tệp của bạn được lưu vào thư mục Tệp đã tải xuống. Đây là một thư mục tạm thời trên ổ đĩa cứng của Chromebook. Bạn có thể thay đổi vị trí lưu tệp tải xuống theo mặc định hoặc chọn thư mục cụ thể cho từng tệp tải xuống.

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy chọn biểu tượng Thêm Thêm sau đó Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, hãy chọn Nâng cao.
 4. Trong mục “Tệp đã tải xuống”, hãy thay đổi các tùy chọn tải xuống của bạn:
  • Cách thay đổi thư mục mặc định: chọn Thay đổi rồi chọn vị trí mà bạn muốn lưu tệp.
  • Cách chọn thư mục cụ thể cho từng tệp tải xuống: bật tùy chọn Hỏi vị trí lưu từng tệp trước khi tải xuống.

Xem thêm: Dòng Điện 1 Chiều : Công Thức Tính-Tác Dụng Các Nguồn Điện 1 Chiều

Xóa tệp

 1. Ở góc màn hình, hãy chọn biểu tượng Trình chạy sau đó Mũi tên lên .
 2. Mở ứng dụng Files .
 3. Chọn tệp hoặc thư mục bạn muốn xóa. Lưu ý: Bạn có thể xóa các tệp trong thư mục Tệp đã tải xuống, nhưng

  thao tác xóa một tệp khỏi thư mục Tệp đã tải xuống sẽ có hiệu lực vĩnh viễn

  .

 4. Chọn biểu tượng Xóa  sau đóXóa.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể xem tệp trong các thư mục Gần đây, Hình ảnh, Video và Âm thanh, đồng thời không thể xóa trực tiếp tệp trong các thư mục đó.

Nén tệp

Để nhóm các tệp hoặc thư mục thành một tệp, bạn có thể nén lại bằng cách làm như sau:

 1. Ở góc màn hình, hãy nhấp vào biểu tượng Trình chạy sau đó Mũi tên lên .
 2. Mở ứng dụng Files .
 3. Ở bên trái, hãy chọn thư mục hoặc tệp bạn muốn nén.
 4. Để chọn tất cả các tệp bạn muốn nén, hãy nhấn phím Ctrl rồi nhấp vào từng tệp một.
 5. Tùy chọn: Để đặt tất cả các tệp trong một thư mục mới, hãy nhấn tổ hợp phím Ctrl + e.
 6. Nhấp chuột phải vào các tệp hoặc thư mục mà bạn chọn, sau đó nhấp vào Nén nội dung đã chọn.

Giải nén tệp

Bạn có thể xem từng tệp riêng lẻ trong tệp zip bằng cách làm như sau:

 1. Ở góc màn hình, hãy chọn biểu tượng Trình chạy sau đó Mũi tên lên .
 2. Mở ứng dụng Files .
 3. Nhấp đúp vào một tệp đã nén. Ở bên trái, hãy nhấp vào tệp zip.
 4. Để mở từng tệp, hãy nhấp chuột phải vào từng tệp.
 5. Không bắt buộc: Để xóa tệp zip khỏi danh sách thư mục ở bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Ngắt kết nối .

Sử dụng và ghim tệp vào kệ

Bạn có thể tìm tệp đã tải xuống gần đây, ảnh chụp màn hình và tệp đã ghim trong vùng chứa của kệ.

Xem thêm: Đề Toán chính thức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 1

Mở các ảnh chụp màn hình và tệp đã tải xuống gần đây có trên kệ

 1. Ở dưới cùng bên phải, hãy chọn vùng chứa của kệ sau đó tệp của bạn.

Cách ẩn nội dung xem trước của kệ:

 1. Ở dưới cùng bên phải, bên cạnh thời gian, hãy nhấp chuột phải rồi chọn vùng chứa của kệ.
 2. Chọn Ẩn nội dung xem trước.

Mẹo: Các ảnh chụp màn hình và tệp đã tải xuống gần đây của bạn đều ở trạng thái tạm thời. Để chuyển sang trạng thái vĩnh viễn, bạn có thể ghim các tệp vào kệ.

Ghim tệp vào kệ

 1. Ở dưới cùng bên trái, hãy chọn biểu tượng Trình chạy  sau đó Mũi tên lên .
 2. Mở ứng dụng Files .
 3. Ở bên trái, hãy chọn thư mục chứa tệp bạn muốn ghim.
 4. Nhấp chuột phải vào tệp đó.
 5. Chọn Ghim vào kệ.
 6. Để bỏ ghim tệp, hãy nhấp chuột phải vào tệp đó.
  1. Chọn Bỏ ghim khỏi kệ.

Cách tìm một tệp đã ghim:

 1. Ở dưới cùng bên phải, hãy chọn vùng chứa của kệ.
 2. Nhấp chuột phải vào tệp.
 3. Chọn Hiển thị trong thư mục

Xem thêm: SO SÁNH máy phát điện 1 pha và 3 pha CHI TIẾT nhất

Chèn tệp đã ghim vào tài liệu

Bạn có thể thêm hình ảnh hoặc ảnh chụp màn hình có trên kệ vào tài liệu.

Cách kéo hình ảnh hoặc ảnh chụp màn hình:

 1. Ở dưới cùng bên phải, hãy chọn vùng chứa của kệ.
 2. Chọn hình ảnh hoặc ảnh chụp màn hình.
 3. Kéo các hình ảnh/ảnh chụp màn hình này vào tài liệu của bạn.

Cách sao chép và dán hình ảnh hoặc ảnh chụp màn hình:

 1. Ở dưới cùng bên phải, hãy chọn vùng chứa của kệ.
 2. Nhấp chuột phải vào hình ảnh hoặc ảnh chụp màn hình.
 3. Chọn Sao chép hình ảnh.
 4. Trong tài liệu của bạn, hãy nhấp chuột phải vào một vị trí bất kỳ.
 5. Chọn Dán.

Khắc phục sự cố khi mở tệp

“Loại tệp không xác định”

 • Kiểm tra xem Chromebook của bạn có hỗ trợ loại tệp này không.

  Tìm hiểu những loại tệp được hỗ trợ

  .

 • Thử

  lưu tệp vào Google Drive

  rồi mở trong trình duyệt của bạn.

“Hiện không thể truy cập vào Google Drive”

Đảm bảo Chromebook của bạn đã kết nối Internet. Tìm hiểu cách

kết nối Wi-Fi

hoặc cách

khắc phục vấn đề khi kết nối Wi-Fi

.

“Rất tiếc, thiết bị lưu trữ bên ngoài của bạn không được hỗ trợ vào thời điểm này”

 • Chromebook có thể không hỗ trợ thiết bị lưu trữ mà bạn đang cố sử dụng.

  Kiểm tra xem Chromebook có hỗ trợ thiết bị lưu trữ của bạn không

  .

 • Đảm bảo Chromebook của bạn đang sử dụng phần mềm mới nhất.

  Hãy tìm hiểu cách cập nhật phần mềm cho Chromebook của bạn

  .

Bạn cũng có thể sử dụng Google Drive để xem các tệp trên thiết bị lưu trữ:

 1. Cắm thiết bị lưu trữ vào máy tính khác.
 2. Mở

  Google Drive

  . Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy đăng nhập bằng Tài khoản Google mà bạn dùng trên chiếc Chromebook của mình.

 3. Tải tệp từ thiết bị lên.

  Hãy tìm hiểu cách tải tệp lên Google Drive

  .

 4. Mở Chromebook rồi đăng nhập.
 5. Ở góc màn hình, hãy chọn biểu tượng Trình chạy sau đó Mũi tên lên .
 6. Mở Google Drive.

“Rất tiếc, thiết bị của bạn không nhận dạng được” hoặc “Rất tiếc, ít nhất một phân vùng trên thiết bị của bạn không thể kết nối được”

Bạn sẽ cần phải định dạng lại thiết bị lưu trữ bên ngoài của mình như sau:

 1. Sao lưu tệp của bạn vào một vị trí khác trước khi xóa. Các bước sau đây sẽ xóa tất cả tệp trên thiết bị lưu trữ này.
 2. Ở góc màn hình, hãy chọn biểu tượng Trình chạy sau đó Mũi tên lên .
 3. Mở ứng dụng Files .
 4. Ở bên trái, hãy nhấp chuột phải vào thiết bị lưu trữ.
 5. Chọn Định dạng thiết bị.

Cho phép các ứng dụng truy cập vào ổ đĩa bên ngoài

Bạn có thể cho phép các ứng dụng trên Google Play đọc và ghi tệp vào thiết bị lưu trữ bên ngoài. Bất cứ ai dùng ổ đĩa bên ngoài đều sẽ nhìn thấy các tệp và thư mục tạo trên thiết bị này.

 1. Ở dưới cùng bên phải, hãy chọn thời gian.
 2. Chọn biểu tượng Cài đặt .
 3. Chọn Quản lý bộ nhớ sau đó Tùy chọn lưu trữ bên ngoài.
 4. Bật hoặc tắt thiết bị lưu trữ để cho phép truy cập.

Thực hiện nhiều thao tác hơn trên các tệp của bạn

 • Chia sẻ tệp trên Google Drive với người khác

 • Mở và chỉnh sửa ảnh

 • Phát video và tệp nhạc

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button