Kiến thức

Chủ đề 9: Công và công suất của điện trở. Định luật Joule – Lenz

Tài liệu Dạy – Học Vật lý 9

Bạn đang xem: Chủ đề 9: Công và công suất của điện trở. Định luật Joule – Lenz

Chủ đề 9: Công và công suất của điện trở. Định luật Joule – Lenz

Bình chọn:

3.9 trên 53 phiếu

Lý Thuyết

Bài tập

Hoạt động 1 trang 63 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1Hoạt động 1 trang 63 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Hoạt động 1 trang 63 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem chi tiết

Hoạt động 2 trang 64 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1Hoạt động 2 trang 64 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Hoạt động 2 trang 64 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem chi tiết

Hoạt động 3 trang 65 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1Hoạt động 3 trang 65 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Hoạt động 3 trang 65 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem chi tiết

Hoạt động 4 trang 66 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1Hoạt động 4 trang 66 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Hoạt động 4 trang 66 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem chi tiết

Hoạt động 5 trang 66 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1Hoạt động 5 trang 66 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Hoạt động 5 trang 66 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 67 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1Bài 1 trang 67 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Bài 1 trang 67 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 67 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1Bài 2 trang 67 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Bài 2 trang 67 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 67 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1Bài 3 trang 67 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Bài 3 trang 67 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 67 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1Bài 4 trang 67 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Bài 4 trang 67 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 67 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1Bài 5 trang 67 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Bài 5 trang 67 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Xem chi tiết

Bài 6 trang 67 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1Bài 6 trang 67 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Bài 6 trang 67 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem chi tiết

Bài 7 trang 68 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1Bài 7 trang 68 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Bài 7 trang 68 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem chi tiết

Bài 8 trang 68 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1Bài 8 trang 68 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Bài 8 trang 68 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem chi tiết

Bài 9 trang 68 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1Bài 9 trang 68 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Bài 9 trang 68 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem chi tiết

Bài 10 trang 68 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1Bài 10 trang 68 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Bài 10 trang 68 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem chi tiết

Bài 11 trang 68 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1Bài 11 trang 68 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Bài 11 trang 68 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem chi tiết

Bài 12 trang 68 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1Bài 12 trang 68 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Bài 12 trang 68 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem chi tiết

 • 1

Bài viết được xem nhiều nhất

 • Bài 9 trang 68 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

 • Bài 2 trang 67 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

 • Hoạt động 2 trang 64 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

 • Bài 10 trang 68 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

 • Bài 3 trang 67 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

<!–

–>

Các chương, bài khác

 • Chủ đề 1: Mối liên hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn

 • Chủ đề 2 : Điện trở của dây dẫn. Định luật Ohm (Ôm)

 • Chủ đề 3: Đoạn mạch nối tiếp. Đoạn mạch song song

 • Chủ đề 4: Bài tập vận dụng định luật Ohm

 • Chủ đề 5: Các yếu tố ảnh hưởng đến điện trở của một dây dẫn

 • Chủ đề 6 : Biến trở

 • Chủ đề 7: Bài tập về điện trở và định luật Ohm

 • Chủ đề 8: Công và công suất của dòng điện

 • Chủ đề 10: Bài tập về công và công suất điện

 • Chủ đề 11: Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

 • Chủ đề 12: Bài tập tổng hợp phần điện học

 • Chủ đề 13: Thực hành: Đo điện trở của một vật dẫn

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button