Kiến thức

Chương 2-Bài 10: Dao động tắt dần và dao động duy trì

Bạn đang xem: Chương 2-Bài 10: Dao động tắt dần và dao động duy trì

Chương 2 – Bài 10: Dao động tắt dần và dao động duy trì

0

880

Facebook

Twitter

Pinterest

WhatsApp

CÂU HỎI

Câu 1 (trang 51 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Trong dao động tắt dần, biên độ và vận tốc cực đại, đại lượng nào giảm nhanh hơn theo thời gian?

Lời giải:

Trong dao động tắt dần, biên độ và vận tốc cực đại đều tỉ lệ với căn bậc hai của năng lượng: A = √(2E/k); vmax = √(2E/m) vì vậy chúng giảm như nhau theo thời gian, không có đại lượng nào giảm nhanh hơn đại lượng nào.

BÀI TẬP

Bài 1 (trang 51 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã

A. Làm mất lực cản của môi trường đối với vật chuyển động.

B. Tác dụng ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian vào vật dao động.

C. Tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chuyển động trong một phần của từng chu kì.

D. Kích thích lại dao động sau khi dao động bị tắt dần.

Lời giải:

Chọn C

Bài 2 (trang 51 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Hai con lắc làm bằng hai hòn bi có bán kính bằng nhau, treo trên hai sơi dây có cùng độ dài. Khối lượng của hai hòn bi khác nhau. Hai con lắc cùng dao động trong một môi trường với li độ ban đầu như nhau và vận tốc ban đầu bằng 0. Dao động của con lắc nào tắt nhanh hơn: con lác nặng hay con lắc nhẹ.

Lời giải:

Hai con lắc làm bằng hai hòn bi có bán kính bằng nhau, treo lên sợi dây có cùng độ dài. Khối lượng của hai hòn bi khác nhau. Hai con lắc cùng dao động trong một môi trường với li độ ban đầu như nhau và vận tốc ban đầu đều bằng không. Ta thấy rằng lực ma sát như nhau đối với cùng một vận tốc. tuy nhiên với cùng góc lệch ban đầu α, con lức nặng hơn lớn hơn. Vì rằng lực ma sát như nhau đó cùng do đó công của lực ma sát sẽ như nhau nên cuối cùng vật nặng sẽ tắt dần chậm hơn.

Comments

comments

  • TAGS
  • bài tập vật lí 12 nâng cao

  • giải bài tập vật lí 12 nâng cao

Facebook

Twitter

Pinterest

WhatsApp

Previous article

Chương 2 – Bài 11: Dao động cưỡng bức cộng hưởng

Next article

Chương 2 – Bài 9: Bài tập về dao động điều hòa

Hà Trang

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button