Kiến thức

Chương 5-Bài 29: Công suất của dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất

Bạn đang xem: Chương 5-Bài 29: Công suất của dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất

Chương 5 -Bài 29: Công suất của dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất

0

837

Facebook

Twitter

Pinterest

WhatsApp

CÂU HỎI

Câu 1 (trang 160 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Trong trường hợp nào, hệ số công suất của dòng điện xoay chiều có giá trị lớn nhất? nhỏ nhất?

Lời giải:

Hệ số công suất cos⁡φ = R/Z nên sẽ bé nhất khi R = 0 và lớn nhất (cosφ = 1) khi R = Z. Suy ra có hai trường hợp là đoạn mạch chỉ có R hoặc đoạn mạch có cộng hưởng.

Câu 2 (trang 160 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Vì sao phải tăng hệ số công suất ở nơi tiêu thụ điện?

Lời giải:

Một cơ sở dùng điện tiêu thụ một công suất P = UIcosφ. Nếu với một điện áp U và công suất không đổi ta thấy cosφ bé thì cường độ dòng điện I phải lớn. Nếu cường độ dòng điện I lớn thì nhiệt lượng tỏa ra và hao phí trên dây dẫn cũng lớn. Đây là lí do cần tăng hệ số công suất ở nơi tiêu thụ điện.

BÀI TẬP

Bài 1 (trang 160 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Công suất của dòng điện xoay chiều trên một đoạn mạch RLC nối tiếp nhỏ hơn tích UI là do

A. một phần điện năng tiêu thụ trong tụ điện.

B. trong cuộn dây có dòng điện cảm ứng

C. điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện biến đổi lệch pha đối với nhau.

D. Có hiện tượng cộng hưởng điện trên đoạn mạch.

Lời giải:

Chọn C

Bài 2 (trang 160 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Hệ số công suất của đoạn mạch xoay chiều bằng 0 (cosφ = 0) trong trường hợp nào sau đây?

A. đoạn mạch chỉ có điện trở thuần.

B. đoạn mạch có điện trở bằng 0.

C. đoạn mạch không có tụ điện.

D. đoạn mạch không có cuộn cảm.

Lời giải:

Chọn B

Bài 3 (trang 160 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Một tụ điện có điện dung C = 5,3 μF mắc nối tiếp với điện trở R = 300 Ω thành một đoạn mạch. Mắc đoạn mạch vào mạng điện xoay chiều có điện áp 220V, tần số 50Hz. Hãy tính:

a) Hệ số công suất của đoạn mạch.

b) Điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ trong một phút.

Lời giải:

Áp dụng các công thức cho đoạn mạch có R và C mắc nối tiếp

Theo định luật ôm :

Bài 4 (trang 160 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Một cuộn cảm khi mắc với điện áp xoay chiều 50V thì tiêu thụ công suất 1,5W. Biết dòng qua cuộn cảm là 0,2A. Tính hệ số công suất của cuộn cảm.

Lời giải:

Công suất tiêu thụ của cuộn cảm là RI2.

Theo giả thiết U = 50V; I = 0,2A; RI2 = 1,5W.

Do vậy, hệ số công suất của cuộn cảm là :

Comments

comments

  • TAGS
  • bài tập vật lý 12 nâng cao

  • Giải vật lý 12 nâng cao

Facebook

Twitter

Pinterest

WhatsApp

Previous article

Chương 5 -Bài 30: Máy phát điện xoay chiều

Next article

Chương 5 – Bài 28: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Cộng hưởng điện

Hà Trang

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button