Kiến thức

Giải Bài Tập SGK Chương 6: Oxi-Lưu Huỳnh-Hóa Học Lớp 10

Chương 6: Oxi – Lưu Huỳnh

Leave a Comment

Mục Lục Bài Viết

Chương 6: Oxi – Lưu Huỳnh – Hóa Học Lớp 10

Nội dung bài chương 6 Oxi – Lưu Huỳnh hóa học lớp 10 sẽ giúp các em tìm hiểu về oxi và lưu huỳnh trong đời sống, chúng có tác dụng gi với cuộc sống chúng ta, ứng dụng cuả chúng trong vật lý và nghiên cứu hóa học. Để tìm hiểu nội dung chương 6 các bạn cần trải qua các bài học sau đây: Oxi – Ozon, Lưu huỳnh, Bài thực hành số 4 Tính chất của oxi, lưu huỳnh, Hiđro sunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit, Axit sunfuric – Muối sunfat, Luyện tập Oxi và lưu huỳnh, Bài thực hành số 5 Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh. Tìm hiểu nội dung từng bài học ngay dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Giải Bài Tập SGK Chương 6: Oxi-Lưu Huỳnh-Hóa Học Lớp 10

Bài 29: Oxi – Ozon

Nội dung bài học sẽ giúp các em tìm hiểu tính chất hóa học cơ bản của khí oxi và khí ozon? Phản ứng hoá học nào có thể chứng minh, và phương pháp điều chế oxi như thế nào và vai trò của oxi đối với đời sống, sản xuất như thế nào?

>> Xem:

giải bài tập sgk bài 29 oxi ozon

Bài 30: Lưu Huỳnh

Nội dung bài học Lưu huỳnh tìm hiểu về cấu tạo phân tử cũng như tính chất vật lí của lưu huỳnh biến đổi như thế nào theo nhiệt độ. Tính chất hóa học của lưu huỳnh có gì đặc biệt? Lưu huỳnh có những ứng dụng quan trọng nào?

>> Xem:

giải bài tập sgk bài 30 lưu huỳnh

Xem thêm: Cách sử dụng Google Keep-iPhone và iPad-Google Keep Trợ giúp

Bài 31: Bài Thực Hành Số 4 Tính Chất Của Oxi, Lưu Huỳnh

Nội dung bài thực hành số 4 tính chất của oxi và lưu huỳnh sẽ giúp các bạn cũng cố lại toàn bộ kiến thức đã học về tính chất của oxi, lưu huỳnh. Tính oxi hóa mạnh, tính khử, sự ảnh hưởng của tính chất vật lý đến lưu huỳnh,

>> Xem:

giải bài tập sgk bài 31 bài thực hành số 4 Tính chất của oxi, lưu huỳnh

Bài 32: Hiđro Sunfua – Lưu Huỳnh Đioxit – Lưu Huỳnh Trioxit

Nội dung bài học Hiđro sunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit tìm hiểu Hiđro sunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit có những tính chất nào giống và khác nhau? Vì sao?

>> Xem:

giải bài tập sgk bài 32 Hiđro sunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit

Xem thêm: THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC ANDREWS-HOA KỲ

Bài 33: Axit Sunfuric – Muối Sunfat

Bài học sẽ giúp các bạn nhận biết và tìm hiểu axit sunfuric đặc và loãng có những tính chất hóa học nào giống và khác những axit khác? và axit sunfuric có vai trò như thế nào với kinh tế quốc dân?

>> Xem:

giải bài tập sgk bài 33 axit sunfuric và muối sunfat

Bài 34: Luyện Tập Oxi Và Lưu Huỳnh

Nội dung bài Luyện tập Oxi và lưu huỳnh hệ thống lại kiến thức về Mối quan hệ giữa cấu tạo nguyên tử, độ âm điện, số oxi hóa của nguyên tố với tính chất hóa học của oxi, lưu huỳnh.

>> Xem:

giải bài tập sgk bài 34 Luyện tập Oxi và lưu huỳnh

Xem thêm: Cường độ dòng điện & công thức tính cường độ dòng điện

Bài 35: Bài Thực Hành Số 5 Tính Chất Các Hợp Chất Của Lưu Huỳnh

Nội dung bài thực hành này sẽ là trình bày mục đích, và các bước tiến hành thí nghiệm, kĩ thuật các thí nghiệm, tính khử hiđro sunfua, tính oxi hóa của lưu huỳnh đioxit.

>> Xem:

giải bài tập bài 35 bài thực hành số 5 Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh

Trên là toàn bộ nội dung bài học của chương 6 hóa học lớp 10. Nội dung bài học giúp các bạn tìm hiểu về oxi và lưu huỳnh, tính chất vật lý và tính chất hóa học của chúng, vai trò của chúng trong đời sống con người. Chúc các bạn học tốt hóa học lớp 10.

5 / 5 ( 1 bình chọn )

Hóa Học Lớp 10

Hóa Học Lớp 10

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button