Kiến thức

Chương trình Lớp 10

Bạn đang xem: Chương trình Lớp 10

Chương trình Lớp 10

 • Toán 10

 • Ngữ Văn 10

 • Tiếng Anh 10

 • Vật Lý 10

 • Hóa Học 10

 • Sinh Học 10

 • Địa Lý 10

 • Lịch Sử 10

 • GDCD 10

 • Tin Học 10

 • Công Nghệ 10

 • Tiếng Anh mới 10

 • Toán Lớp 10

  Chương 1: Mệnh Đề Tập Hợp

  Bài 1: Mệnh đề

  Bài 2: Tập hợp

  Bài 3: Các phép toán tập hợp

  Bài 4: Các tập hợp số

  Bài 5: Số gần đúng Sai số

  Ôn tập chương 1 Mệnh đề Tập hợp

  Xem chi tiết

 • Chương 6: Cung Và Góc Lượng Giác. Công Thức Lượng Giác

  Bài 1: Cung và góc lượng giác

  Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

  Bài 3: Công thức lượng giác

  Ôn tập chương 6 Cung Góc lương giác và Công thức lượng giác

  Xem chi tiết

 • Chương 1: Vectơ

  Bài 1: Các định nghĩa

  Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

  Bài 3: Tích của vectơ với một số

  Bài 4: Hệ trục tọa độ

  Ôn tập chương 1 Vectơ

  Xem chi tiết

 • Xem thêm: Hình bán nguyệt – Wikipedia tiếng Việt

  Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Mặt Phẳng

  Bài 1: Phương trình đường thẳng

  Bài 2: Phương trình đường tròn

  Bài 3: Phương trình đường elip

  Ôn tập chương 3 Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

  Xem chi tiết

 • Ngữ Văn Lớp 10

  Tuần 35 Ngữ Văn 10

  Ôn tập phần làm văn

  Xem chi tiết

 • Tiếng Anh Lớp 10

  Unit 1: A day in the life of – Một ngày trong đời

  Unit 1: A day in the life of – Reading

  Unit 1: A day in the life of – Speaking

  Unit 1: A day in the life of – Listening

  Unit 1: A day in the life of – Writing

  Unit 1: A day in the life of – Language Focus

  Unit 1: A day in the life of – Vocabulary

  Xem chi tiết

 • Unit 16: Historical Places – Di tích lịch sử

  Unit 16: Historical Places – Reading

  Unit 16: Historical Places – Speaking

  Unit 16: Historical Places – Listening

  Unit 16: Historical Places – Writing

  Unit 16: Historical Places – Language Focus

  Unit 16: Historical Places – Vocabulary

  Test Yourself F Unit 15 – 16 English 10

  Xem chi tiết

 • Vật Lý Lớp 10

  Xem thêm: TAM GIÁC ĐỀU: Định nghĩa, tính chất, công thức và dấu hiệu nhận biết

  Chương 1: Động Học Chất Điểm

  Bài 1: Chuyển động cơ

  Bài 2: Chuyển động thẳng đều

  Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều

  Bài 4: Sự rơi tự do

  Bài 5: Chuyển động tròn đều

  Bài 6: Tính tương đối của chuyển động và công thức cộng vận tốc

  Bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lí

  Bài 8: Thực hành Khảo sát chuyển động rơi tự do và xác định gia tốc rơi tự do

  Xem chi tiết

 • Hóa Học Lớp 10

  Chương 1: Nguyên Tử

  Bài 1: Thành phần nguyên tử

  Bài 2: Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị

  Bài 3: Luyện tập Thành phần nguyên tử

  Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

  Bài 5: Cấu hình electron

  Bài 6: Luyện tập Cấu tạo vỏ nguyên tử

  Xem chi tiết

 • Sinh Học Lớp 10

  Chương mở đầu Giới Thiệu Chung Về Thế Giới Sống

  Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống

  Bài 2: Các giới sinh vật

  Xem chi tiết

 • Địa Lý Lớp 10

  Chương I: Bản Đồ

  Bài 1: Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản

  Bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ

  Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống

  Bài 4: Thực hành Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ

  Ôn tập chương I

  Xem chi tiết

 • Xem thêm: [C++] Viết chương trình tìm UCLN, BCNN của 2 số a, b-Kiến Thức 24h

  Chương X: Môi Trường Và Sự Phát Triển Bền Vững

  Bài 41: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

  Bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững

  Xem chi tiết

 • Lịch Sử Lớp 10

  Chương I: Xã Hội Nguyên Thủy

  Bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy

  Bài 2: Xã hội nguyên thủy

  Ôn tập chương I

  Xem chi tiết

 • GDCD Lớp 10

  Học Kì 1

  Bài 1: Thế giới quan duy vật & phương pháp luận biện chứng

  Bài 2: Thế giới vật chất tồn tại khách quan

  Bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất

  Bài 4: Nguồn gốc vận động & phát triển của sự vật và hiện tượng

  Bài 5: Cách thức vận động phát triển của sự vật & hiện tượng

  Bài 6: Khuynh hướng phát triển của sự vật & hiện tượng

  Bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

  Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội

  Bài 8. Tồn tại xã hội và ý thức xã hội

  Bài 10: Quan niệm về đạo đức

  Ôn tập phần 1

  Xem chi tiết

 • Học Kì 2

  Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học

  Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình

  Bài 13: Công dân với cộng đồng

  Bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng & bảo vệ Tổ quốc

  Bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

  Xem chi tiết

 • Tin Học Lớp 10

  Chương I: Một Số Khái Niệm Cơ Bản Của Tin Học

  Bài 1: Tin học là một ngành khoa học

  Bài 2: Thông tin và dữ liệu

  Bài tập và thực hành 1: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin

  Bài 3: Giới thiệu về máy vi tính

  Bài tập và thực hành 2: Làm quen với máy tính

  Bài 4: Bài toán và thuật toán

  Bài 5: Ngôn ngữ lập trình

  Bài 6: Giải bài toán trên máy tính

  Bài 7: Phần mềm máy tính

  Bài 8: Những ứng dụng của tin học

  Bài 9: Tin học và xã hội

  Xem chi tiết

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button