Kiến thức

Chương trình Toán Lớp 6

Bạn đang xem: Chương trình Toán Lớp 6

Chương trình Lớp 6

 • Toán 6

 • Ngữ Văn 6

 • Tiếng Anh 6

 • Vật Lý 6

 • Sinh Học 6

 • Địa Lý 6

 • Lịch Sử 6

 • GDCD 6

 • Tin Học 6

 • Công Nghệ 6

 • Tiếng Anh mới 6

 • SỐ HỌC LỚP 6

  Xem thêm: Cách chuyển dấu phẩy thành dấu chấm trên Excel-Quantrimang.com

  Chương 1: Ôn Tập Và Bổ Túc Về Số Tự Nhiên

  Bài 1: Tập hợp và phần tử của tập hợp

  Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

  Bài 3: Ghi số tự nhiên

  Bài 4: Số phần tử của một tập hợp và tập hợp con

  Bài 5: Phép cộng và phép nhân

  Bài 6: Phép trừ và phép chia

  Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên và nhân hai lũy thừa cùng cơ số

  Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số

  Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính

  Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

  Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

  Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

  Bài 13: Ước và bội

  Bài 14: Số nguyên tố, hợp số và bảng số nguyên tố

  Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

  Bài 16: Ước chung và bội chung

  Bài 17: Ước chung lớn nhất

  Bài 18: Bội chung nhỏ nhất

  Ôn tập chương 1 Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

  Xem chi tiết

 • Chương 2: Số Nguyên

  Bài 1: Làm quen với số nguyên âm

  Bài 2: Tập hợp các số nguyên

  Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

  Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu

  Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu

  Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên

  Bài 7: Phép trừ hai số nguyên

  Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc

  Bài 9: Quy tắc chuyển vế

  Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu

  Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu

  Bài 12: Tính chất của phép nhân

  Bài 13: Bội và ước của một số nguyên

  Ôn tập chương 2 Số nguyên

  Xem chi tiết

 • Xem thêm: Acsimet-nhà bác học vĩ đại của Hy Lạp cổ

  Chương 3: Phân Số

  Bài 1: Mở rộng khái niệm về phân số

  Bài 2: Phân số bằng nhau

  Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

  Bài 4: Rút gọn phân số

  Bài 5: Quy đồng mẫu số nhiều phân số

  Bài 6: So sánh phân số

  Bài 7: Phép cộng phân số

  Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

  Bài 9: Phép trừ phân số

  Bài 10: Phép nhân phân số

  Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

  Bài 12: Phép chia phân số

  Bài 13: Hỗn số Số thập phân và phần trăm

  Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

  Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

  Bài 16: Tìm tỉ số của hai số

  Bài 17: Biểu đồ phần trăm

  Ôn tập chương 3 Phân số

  Xem chi tiết

 • HÌNH HỌC LỚP 6

  Xem thêm: Casio – Vinacal Bài 25: Tính Nhanh Khoảng Cách Trong Không Gian

  Chương 1: Đoạn Thẳng

  Bài 1: Điểm. Đường thẳng

  Bài 2: Ba điểm thẳng hàng

  Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

  Bài 4: Thực hành Trồng cây thẳng hàng

  Bài 5: Tia

  Bài 6: Đoạn thẳng

  Bài 7: Độ dài đoạn thẳng

  Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?

  Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

  Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng

  Ôn tập chương 1 Đoạn thẳng

  Xem chi tiết

 • Chương 2: Góc

  Bài 1: Nửa mặt phẳng

  Bài 2: Góc

  Bài 3: Số đo góc

  Bài 4: Khi nào góc xOy + góc yOz= góc xOz?

  Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

  Bài 6: Tia phân giác của góc

  Bài 7: Thực hành đo góc trên mặt đất

  Bài 8: Đường tròn

  Bài 9: Tam giác

  Ôn tập chương 2 Góc

  Xem chi tiết

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button