Kiến thức

Chương trình Hóa Học Lớp 8

Bạn đang xem: Chương trình Hóa Học Lớp 8

Chương trình Lớp 8

 • Toán 8

 • Ngữ Văn 8

 • Tiếng Anh 8

 • Vật Lý 8

 • Hóa Học 8

 • Sinh Học 8

 • Địa Lý 8

 • Lịch Sử 8

 • GDCD 8

 • Tin Học 8

 • Công Nghệ 8

 • Tiếng Anh mới 8

 • Bài 1: Mở đầu môn Hóa học

  Bài 2: Chất

  Bài 3: Bài thực hành 1

  Bài 4: Nguyên tử

  Bài 5: Nguyên tố hóa học

  Bài 6: Đơn chất và hợp chất – Phân tử

  Bài 7: Bài thực hành 2

  Bài 8: Bài luyện tập 1

  Bài 9: Công thức hóa học

  Bài 10: Hóa trị

  Bài 11: Bài luyện tập 2

  Xem chi tiết

 • Chương 2: Phản Ứng Hóa Học

  Bài 12: Sự biến đổi chất

  Bài 13: Phản ứng hóa học

  Bài 14: Bài thực hành 3

  Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng

  Bài 16: Phương trình hóa học

  Bài 17: Bài luyện tập 3

  Xem chi tiết

 • Bài 18: Mol

  Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

  Bài 20: Tỉ khối của chất khí

  Bài 21: Tính theo công thức hóa học

  Bài 22: Tính theo phương trình hóa học

  Bài 23: Bài luyện tập 4

  Xem chi tiết

 • Chương 4: Oxi – Không Khí

  Bài 24: Tính chất của oxi

  Bài 25: Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi

  Bài 26: Oxit

  Bài 27: Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy

  Bài 28: Không khí – sự cháy

  Bài 29: Bài luyện tập 5

  Bài 30: Bài thực hành 4

  Xem chi tiết

 • Bài 31 Tính chất – Ứng dụng của hiđro

  Bài 32: Phản ứng oxi hóa – khử

  Bài 33: Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế

  Bài 34: Bài luyện tập 6

  Bài 35 Bài thực hành 5

  Bài 36 Nước

  Bài 37 Axit Bazơ Muối

  Bài 38: Bài luyện tập 7

  Bài 39 Bài thực hành 6

  Xem chi tiết

 • Chương 6: Dung Dịch

  Bài 40 Dung dịch

  Bài 41: Độ tan của một chất trong nước

  Bài 42 Nồng độ dung dịch

  Bài 43: Pha chế dung dịch

  Bài 44 Bài luyện tập 8

  Bài 45: Bài thực hành 7

  Xem chi tiết

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive