Kiến thức

Chương trình Hóa Học Lớp 9

Bạn đang xem: Chương trình Hóa Học Lớp 9

Chương trình Lớp 9

 • Toán 9

 • Ngữ Văn 9

 • Tiếng Anh 9

 • Vật Lý 9

 • Hóa Học 9

 • Sinh Học 9

 • Địa Lý 9

 • Lịch Sử 9

 • GDCD 9

 • Tin Học 9

 • Công Nghệ 9

 • Tiếng Anh mới 9

 • Xem thêm: 31.Data Validation trong Excel 2010 – Blog chia sẽ kiến thức học excel

  Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

  Bài 1: Tính chất hóa học của oxit và Khái quát về sự phân loại oxit

  Bài 2: Một số oxit quan trọng

  Bài 3: Tính chất hóa học của axit

  Bài 4: Một số axit quan trọng

  Bài 5: Luyện tập Tính chất hóa học của oxit và axit

  Bài 6: Thực hành Tính chất hóa học của oxit và axit

  Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ

  Bài 8: Một số bazơ quan trọng

  Bài 9: Tính chất hóa học của muối

  Bài 10: Một số muối quan trọng

  Bài 11: Phân bón hóa học

  Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

  Bài 13: Luyện tập chương 1 Các loại hợp chất vô cơ

  Bài 14: Thực hành Tính chất hóa học của bazơ và muối

  Xem chi tiết

 • Chương 2: Kim Loại

  Bài 15: Tính chất vật lí của kim loại

  Bài 16: Tính chất hóa học của kim loại

  Bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại

  Bài 18: Nhôm

  Bài 19: Sắt

  Bài 20: Hợp kim sắt Gang, thép

  Bài 21: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

  Bài 22: Luyện tập chương 2 Kim loại

  Bài 23: Thực hành Tính chất hóa học của nhôm và sắt

  Bài 24: Ôn tập học kì 1

  Xem chi tiết

 • Xem thêm: Hệ thống kiến thức Vật lí lớp 11 File word

  Chương 3: Phi Kim. Sơ Lược Về Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học

  Bài 25 Tính chất của phi kim

  Bài 26: Clo

  Bài 27: Cacbon

  Bài 28: Các oxit của cacbon

  Bài 29 Axit cacbonic và muối cacbonat

  Bài 30 Silic và Công nghiệp silicat

  Bài 31 Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Bài 32 Luyện tập chương 3 Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Bài 33: Thực hành Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

  Xem chi tiết

 • Xem thêm: Một số phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính

  Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên Liệu

  Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

  Bài 35 Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

  Bài 36 Metan

  Bài 37 Etilen

  Bài 38 Axetilen

  Bài 39: Benzen

  Bài 40 Dầu mỏ và khí thiên nhiên

  Bài 41: Nhiên liệu

  Bài 42 Luyện tập chương 4 Hiđrocacbon – Nhiên liệu

  Bài 43 Thực hành Tính chất của Hiđrocacbon

  Xem chi tiết

 • Chương 5: Dẫn Xuất Của Hiđrocacbon. Polime

  Bài 44 Rượu etylic

  Bài 45 Axit axetic

  Bài 46 Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

  Bài 47 Chất béo

  Bài 48 Luyện tập Rượu etylic, axit axetic và chất béo

  Bài 49 Thực hành Tính chất của rượu và axit

  Bài 50: Glucozơ

  Bài 51: Saccarozơ

  Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ

  Bài 53 Protein

  Bài 54 Polime

  Bài 55 Thực hành Tính chất của gluxit

  Bài 56: Ôn tập cuối năm

  Xem chi tiết

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button