Kiến thức

CHUYÊN ĐỀ: BẤT ĐẲNG THỨC TOÁN LỚP 10-Tư Liệu Toán Học

Bạn đang xem: CHUYÊN ĐỀ: BẤT ĐẲNG THỨC TOÁN LỚP 10-Tư Liệu Toán Học

CHUYÊN ĐỀ: BẤT ĐẲNG THỨC TOÁN LỚP 10

Tài liệu bất đẳng thức lớp 10 gồm 302 trang với các bài tập chứng mình bất đẳng thức, ứng dụng bất đẳng thức vào giải phương trình, hệ phương trình do thầy Nguyễn Bảo Vương biên soạn.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.

B. CÁC DẠNG TOÁN VÀ PHƢƠNG PHÁP GIẢI.
DẠNG TOÁN 1: SỬ DỤNG ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍCH CHẤT CƠ BẢN
1. Phương pháp giải
2. Các ví dụ minh họa
Loại 1: Biến đổi tương đương về bất đẳng thức đúng
Loại 2: Xuất phát từ một BĐT đúng ta biến đổi đến BĐT cần chứng minh
3. Bài tập luyện tập
DẠNG TOÁN 2: SỬ DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY(côsi) ĐỂ CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC
VÀ TÌM GIÁ TRI LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT
Loại 1: Vận dụng trực tiếp bất đẳng thức côsi
Loại 2: Kĩ thuật tách, thêm bớt, ghép cặp
Loại 3: Kĩ thuật tham số hóa
Loại 4: Kĩ thuật côsi ngược dấu
3. Bài tập luyện tập
DẠNG 3: ĐẶT ẨN PHỤ TRONG BẤT ĐẲNG THỨC.
DẠNG 4: SỬ DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC PHỤ.
C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP
TỔNG HỢP LẦN 1
TỔNG HỢP LẦN 2

Tải tài liệu

CHIA SẺ

  • Pinterest

  • Linkedin

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button