Kiến thức

Chuyên đề chuyển động thẳng đều, vật lý phổ thông

Giới thiệu chuyên đề chuyển động thẳng đều, vật lý lớp 10 chương động học chất điểm
Chuyên đề chuyển động thẳng đều bao gồm bài giảng chuyển động thẳng đều, bài tập tự luận chuyển động thẳng đều, bài tập tính vận tốc trung bình, bài tập viết phương trình chuyển động thẳng đều, bài tập trắc nghiệm chuyển động thẳng đều. Chuyên đề chuyển động thẳng đều chia làm nhiều trang các em nhớ chuyển trang để xem hết chuyên đề.

Mục lục chuyên đề chuyển động thẳng đều

 • Bài giảng chuyển động thẳng đều

 • Bài tập vận dụng chuyển động thẳng đều

 • Bài tập trắc nghiệm chuyển động thẳng đều

Video bài giảng chuyển động thẳng đều, vật lý lớp 10, động học chất điểm

Chuyển động động thẳng đều: là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có độ lớn vận tốc trung bình không đổi theo thời gian.
Định nghĩa khác: Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quĩ đạo là đường thẳng và đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau

Đặc điểm của chuyển động thẳng đều

 • Quĩ đạo chuyển động: là một đường thẳng.
 • Vận tốc chuyển động: không đổi.
 • Gia tốc chuyển động: bằng không.

Công thức liên hệ giữa v, s, t của chuyển động thẳng đều

$v = dfrac{s}{t}$​

Trong đó:

 • v: vận tốc của chuyển động thẳng đều
 • s: quãng đường đi được
 • t: thời gian đi hết quãng đường s
33777485631_3971c2f43e_o.pngChọn trục tọa độ như hình vẽ, gốc tọa độ tại điểm O, gốc thời gian to là lúc vật có tọa độ xo. Nếu vật chuyển động cùng chiều dương đã chọn thì v > 0 ngược lại v < 0
Phương trình tọa độ thời gian (phương trình chuyển động thẳng đều):

x = x[sub]o[/sub] + v. t​

trong đó:

 • x: tọa độ của vật tại thời điểm t
 • x[sub]o[/sub]: tọa độ của vật tại thời điểm ban đầu t[sub]o[/sub]
 • v: vận tốc tức thời (gọi tắt là vận tốc) của vật

lưu ý:

 • Để đơn giản ta chọn gốc thời gian t[sub]o[/sub] = 0
 • quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian Δt: s = |v|. Δt
 • nếu vật chuyển động thẳng và không đổi chiều ta có: Δx = x – x[sub]o[/sub] = s (độ đời = quãng đường)
 • dấu của vận tốc phụ thuộc vào chiều dương mà ta chọn, nếu vật chuyển động cùng chiều dương v > 0; vật chuyển động ngược chiều dương v < 0.

2/ Đồ thị của chuyển động thẳng đều
a/ Đồ thị tọa độ thời gian (x,t)

Chọn chiều dương là chiều chuyển động
x = x[sub]o[/sub] + v.t dạng đồ thị giống đồ thị của hàm số y = ax + b trong toán học
33063706704_766ff1cef7_o.png
b/ đồ thị vận tốc theo thời gian (v,t)
vận tốc có giá trị luôn không đổi v = v$_{0 }$=> dạng đồ thị giống với đồ thị của hàm số y = b trong toán học
33906931135_0397173cc5_o.png

Xem thêm:

Tổng hợp lý thuyết, bài tập vật lý lớp 10 chương động học chất điểm

nguồn:

vật lý phổ thông

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button