Kiến thức

Chuyên đề cộng trừ số nguyên Toán lớp 6-Bài tập Đại số Toán 6-VnDoc.com

Bạn đang xem: Chuyên đề cộng trừ số nguyên Toán lớp 6-Bài tập Đại số Toán 6-VnDoc.com

Chuyên đề cộng trừ số nguyên Toán lớp 6

75 11.395

Tải về

Bài viết đã được lưu

Bài 1: Tính giá tr ca biu thc sau:
1) 2763 + 152 2)(-7) + (-14)
3)(-35) + (-9) 4)(-5) + (-248)
5)(-23) + 105 6)78 + (-123)
7)23 + (-13) 8)(-23) + 13
9)26 + (-6) 10) (-75) + 50
11)80 + (-220) 12) (-23) + (-13)
13)(-26) + (-6) 14 (-75) + (-50)
15)-18 + (-12) 16)17 + -33
17)( 20) + -88 18) -3 + 5
19)-37 + 15 20)-37 + (-15)
21)(--32) + 5 22)(--22)+ (-16)
23)(-23) + 13 + ( 17) + 57 24)14 + 6 + (-9) + (-14)
25) (-123) +-13+ (-7) 26) 0+45+(-455)+-796
Bài 2: B du ngoc ri tính:
2) (38 42 + 14) (25 27 15)
3) (21 32) (12 + 32)
4) (12 + 21 23) (23 21 + 10)
5) (57 725) – (605 53)
6) (55 + 45 + 15) (15 – 55 + 45)
7) (35 + 75) + (345 35 -75)
8) (2002 79 + 15) (-79 + 15)
9) (515 80 + 91) (2003 + 80 91)
1) (15 + 37) + (52 37 17)
LUYỆN TẬP VỀ CỘNG TRỪ SỐ NGUYÊN
TOÁN LỚP 6

10) 25 (17) + 24 12
11) 235 (34 + 135) 100
12) ( 13 + 49) ( 13 135 + 49)
13) ( 18 + 29) + ( 158 18 29)
Bài 3 )Tính các tng sau mt cách hp lí:
10)* 34 + 35 + 36 + 37 14 15 16 17 11)* 4573 + 46 4573 + 35 16 5
12)*32 + 34 + 36 + 38 10 12 14 16 18
Bài 4: Tìm x Z:
Bài 5: Tìm tng ca tt c các s nguyên tha mãn:
1/ -4 < x < 3 2/ -5 < x < 5 3/ -10 < x < 6 4/ -6 < x < 5 5/ -5 < x < 2
Bài 6*. Tính tng:
1/ 1 + (-2) + 3 + (-4) + . . . + 19 + (-20)
2/ 1 2 + 3 4 + . . . + 99 100
5) 1 + 2 3 4 + . . . . + 97 + 98 99 – 100
Bài 8**
a) Chng minh: A = 2
1
+ 2
2
+ 2
3
+ 2
4
+ … + 2
2010
chia hết cho 3; và 7.
b) Chng minh: B = 3
1
+ 3
2
+ 3
3
+ 3
4
+ … + 2
2010
chia hết cho 4 và 13.
c) Chng minh: C = 5
1
+ 5
2
+ 5
3
+ 5
4
+ … + 5
2010
chia hết cho 6 và 31.
d) Chng minh: D = 7
1
+ 7
2
+ 7
3
+ 7
4
+ … + 7
2010
chia hết cho 8 và 57.
1) (-37) + 14 + 26 + 37 2) (-24) + 6 + 10 + 24 3) 15 + 23 + (-25) + (-23)
4) 60 + 33 + (-50) + (-33) 5) (-16) + (-209) + (-14) + 209 6) (-12) + (-13) + 36 + (-11)
7) -16 + 24 + 16 34 8) 25 + 37 48 25 37 9) 2575 + 37 2576 29
6/ -6 < x < 0 7/ 1 ≤ x ≤ 4 8/ 6 < x 4 9/ -4 < x < 4 10/ x< 4 11/x 4
3/ 2 4 + 6 8 + . . . + 48 50

. Tính x + y
xy
Bài 7 : Cho
3; 10
4/ 1 + 3 5 + 7 – . . . . + 97 99
S
4
= 15 + 17 + 19 + 21 + … + 151 + 153 + 155
S
3
= 23 + 24 + … + 127 + 128
S
2
= 21 + 23 + 25 + … + 1001
S
1
= 1 + 2 + 3 + …+ 999
Bài 9*. Tính tng:
a) a) -7 < x < -1 b) -3 < x < 3 c) –1 ≤ x ≤ 6 d)5 ≤ x < 6

ĐÁP ÁN
Bài 1:
1) 2915
2) -21
3) -44
4) -253
5) 82
6) -45
7) 10
8) -10
9) 20
10) -25
11) -140
12) -36
13) -32
14) -125
15) 6
16) 50
17) 68
18) 8
19) 52
20) 22
21) -27
22) -38
23) 30
24) -3
25) -117
26) 386
Bài 2:
Ghi nhớ thuyết: Khi bỏ dấu ngoặc mà đằng trước dấu trừ, bên trong sẽ đổi
dấu.
1) 50
2) 27
3) -9
4) -22
5) -1220
6) 110
7) 345
8) 2002
9) -2519
10) 54
11) -34
12) 135
13) 158
Bài 3:
1) 40
2) 16
3) -10
4) 10
5) -30
6) 0
7) -10
8) -48
9) 7
10) 80
11) 60
12) 70
Bài 4:
1) -20
2) 0
3) 20
4) 0
Bài 5:
1) -3
2) 0
3) -30
4) -5
5) -5
6) -9
7) -15
8) 9
9) -5
10) 0
11) 0
12) 0
Bài 6:
1) -10
2) -50
3) -50
4) -50
5) 100
Bài 7:
,
1010 yy
Ta bảng:
x
-3
-3
3
3
y
-10
10
-10
10
x+y
-13
7
-7
13
Bài 8:
a,
3222.32.32.32.3)21.(2)21.(2)21.(2
200932009320093
A
7)222.(7
7.27.27.2)221.(2)221.(2)221.(2
20184
2018422008242
A
Các câu b, c, d cách làm sẽ ơng tự.
Bài 9:
Ta ghi nhớ công thức tính tổng một dãy số sau:
S = [(Số cuối + Số đầu) x số số hạng] :2
Công thức tính số số hạng:
Số số hạng = (Số cuối số đầu): khoảng cách + 1
Áp dụng: S1 = 499500, S2 = 250901, S3 = 8003, S4 = 6035

Chuyên đề về cộng, trừ số nguyên Toán lớp 6

Bài tập luyện về cộng, trừ số nguyên Toán lớp 6

được

VnDoc

sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Khác với Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên, Chương 2: Số nguyên là lý thuyết mới đối với các bạn học sinh

lớp 6

. Bởi vậy với phần Chuyên đề về cộng, trừ số nguyên này, các bạn học sinh có thể ôn lại kiến thức và học tốt môn

Toán lớp 6

hơn. Mời các bạn tham khảo.

  • Lý thuyết Toán lớp 6: Tập hợp các số nguyên

  • Trắc nghiệm Tập hợp các số nguyên

  • Đề kiểm tra kiến thức Toán 6 – Chương 2: Số nguyên

Chuyên đề đặc biệt chú trọng vào phần cộng và trừ số nguyên với 9 bài tập mức độ từ cơ bản đến nâng cao. Mỗi bài tập sẽ có đáp số đi kèm. Đây là phần bài tập hay sẽ giúp ích cho các bạn học sinh luyện tập và nâng cao thêm kiến thức chương 2: Số nguyên nói riêng và môn Toán lớp 6 nói chung.

Ngoài Chuyên đề về cộng, trừ số nguyên; mời các bạn học sinh tham khảo thêm các

bài tập cuối tuần Toán 6

,

đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6

,… mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với chuyên đề về cộng, trừ số nguyên này sẽ giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt!

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button