Kiến thức

7 ĐÒN BẨY QUAN TRỌNG CHO THAY ĐỔI VĂN HÓA-Công ty TNHH Tư vấn Quản lý OD Click

7 ĐÒN BẨY QUAN TRỌNG CHO THAY ĐỔI VĂN HÓA

Các nhà lãnh đạo có nhiều công cụ để xử lý hành vi của nhân viên với chiến lược và thu hẹp khoảng cách giữa văn hóa hiện tại và mục tiêu của họ.

Để thu hẹp khoảng cách này, các tổ chức hàng đầu tận dụng tối đa 7 đòn bẩy quan trọng ảnh hưởng đến hành vi và hình dạng văn hóa tổ chức. Những đòn bẩy này đại diện cho sự pha trộn giữa các phương pháp tiếp cận cứng và mềm mà riêng biệt trong hành vi kết hợp. Chúng cho phép các tổ chức không chỉ hiểu các lực lượng hình thành nền văn hóa hiện tại mà còn để xác định những gì cần phải được thay đổi để đạt được và duy trì văn hóa mong muốn.

 1. Khả năng lãnh đạo: 

Mô hình vai trò hành vi của các nhà lãnh đạo; cách giao tiếp của họ, đặc biệt là trong việc tăng cường các hành vi mong muốn; cách họ dành thời gian quản lý các ưu tiên của họ và tương tác với nhân viên (họ có vi phạm hay quản lý có theo nguyên tắc không?); những hình mẫu mà họ tôn kính.

 1. Nhân lực và phát triển:

Các nhân viên được tuyển dụng vào công ty; cơ hội cho công việc và định hướng sự nghiệp cũng như sự phát triển cá nhân mà tổ chức cho phép; cách tài năng được biểu dương và coi trọng; chương trình đào tạo và phát triển của tổ chức.

 1. Quản lý hiệu suất:

Các chỉ số hiệu suất chính mà tổ chức sử dụng để xác định và theo dõi các quy trình, phương pháp quản lý hiệu suất cũng như các chính sách và thực tiễn về bồi thường, lợi ích, đánh giá, truyền thông, phần thưởng và hình phạt.

 1. Tương tác nội bộ:

Bản chất là các tương tác ngang hàng trong các cuộc tụ họp và sự kiện, cho dù mọi người quan tâm  nó đang hoạt động có tồn tại hay không, đây là cách mọi người tương tác và hiểu rõ tổ chức hơn.

 1. Thiết kế tổ chức: 

Cơ cấu tổ chức, quy trình và vai trò, quyền quyết định, phương thức hợp tác, mối quan hệ của chi nhánh với trụ sở, các phòng ban, không gian văn hóa.

 1. Tài nguyên và công cụ

Các dự án được tài trợ, tiếp cận nguồn nhân lực, hệ thống quản lý, công cụ phân tích.

 1. Giá trị:

Niềm tin tập thể, lý tưởng và triết lý hành động định hướng hành vi của mọi người và giúp họ tuân thủ các ưu tiên, đặc biệt khi đối mặt với vấn đề kinh doanh khó khăn.

Hầu hết các giám đốc điều hành mong đợi một số khác biệt văn hóa khi họ thay đổi tổ chức, nhưng họ thường không biết mức độ của những khác biệt đó, hoặc những gì thực sự có ý nghĩa. Đối với các doanh nghiệp, không coi trọng văn hóa doanh nghiệp có thể gây nguy hiểm không chỉ cho sự quản lý, mà còn hiệu quả của tổ chức. Nhìn nhận cẩn thận và khách quan về 7 đòn bẩy quan trọng giúp lãnh đạo tạo ra một nền văn hóa doanh nghiệp vững mạnh.

Bài viết được đăng trong

Công cụ

.

Bạn đang xem: 7 ĐÒN BẨY QUAN TRỌNG CHO THAY ĐỔI VĂN HÓA-Công ty TNHH Tư vấn Quản lý OD Click

Tin cùng chuyên mục

 • GIÁ TRỊ KINH DOANH CỦA TƯ DUY THIẾT KẾ

 • LÀM THẾ NÀO ĐỂ “GIẢI NÉN” MỘT DANH SÁCH CÔNG VIỆC QUÁ TẢI

 • MÔ HÌNH KỶ LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM

 • CÔNG CỤ LẬP KẾ HOẠCH: MÔ HÌNH HOSHIN KANRI

 • MÔ HÌNH LÃNH ĐẠO CỦA JOHN ADAIR

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button