Kiến thức

✅ Công thức both and ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức both and ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

7 Tháng Sáu, 2021

giasutamtaiduc

✅ Công thức ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

,

✅ Tiếng Anh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

0

Mục Lục

Cấu trúc Both and trong tiếng Anh

Bạn đang xem: ✅ Công thức both and ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

1. Khái niệm cấu trúc both and

Định nghĩa: Khi người dùng muốn đề cập đến 2 đối tượng đồng vị với nhau và muốn nhấn mạnh đến ý nghĩa “cả 2” thì chúng ta sử dụng cấu trúc both and.

Có thể tạm dịch nghĩa là “ vừa…vừa…” hay “ cả…lẫn….”

Ví dụ: 

 • I want to buy both this shirt and dress
  ( Tôi muốn mua cả cái áo và cái váy này)
 • She is both pretty and sings well
  ( Cô ấy vừa xinh đẹp vừa hát hay)

Khi đứng một mình Both có thể dịch là “đều”, “cả hai”

Ví dụ

 • Both my mom and dad are busy
  ( Cả mẹ và bố tôi đều bận rộn)
 • Both my sisters like English
  (Cả 2 chị gái tôi đều thích tiếng Anh)

2.Cấu trúc both and trong tiếng Anh 

Dưới đây là các dạng thường gặp của cấu trúc both and trong tiếng Anh.

Both + N/NP + And + N/NP + Vsố nhiều…(Cả ai/cái gì và ai/cái gì đều…)

Ví dụ:

 • Both I and Peter walk to school
  (Cả tôi và Peter đều đi bộ đến trường)
 • Both Lan and hoa are kind.
  (Cả lan và Hoa đều tốt bụng)
Chủ ngữ + Vị ngữ + BOTH + danh từ/ tính từ + AND + danh từ/ tính từ. 

Cấu trúc both and đi cùng với các danh từ hoặc tính từ trong tiếng Anh. Mang nghĩa cả cái gì và cái gì

Ví dụ 

 • My uncle has both one boy and one girl.
  (Bác tôi có một cậu con trai và một cô con gái.)
 • This book is both informative and interesting.
  (Cuốn sách này vừa nhiều thông tin lại vừa thú vị.)
BOTH (of) + Danh từ số nhiều( Có thể lược bỏ “of”)

Ví dụ

 • Both (of ) these cakes are delicious.
  (Cả 2 chiếc bánh này đều ngon)
 • Both (of ) these houses are too expensive
  (Cả 2 ngồi nhà này đều quá đắt)
BOTH OF + Đại từ/ tân ngữ số nhiều(Không thể lược bỏ “of”)

Ví dụ

 • Both of you did really well in the exam
  (Cả hai bạn đều làm rất tốt trong kì kiểm tra.)
 • Linda invited both of us to her birthday party.
  (Linda mời cả hai chúng tôi đến sinh nhật của cô ấy.)

Khi both đi cùng với giới từ of thì theo sau nó là một đại từ hoặc tân ngữ trong tiếng Anh số nhiều.

🇬🇧 GIA SƯ DẠY TIẾNG ANH TẠI NHÀ

Xem thêm: Why Isn’t 1 a Prime Number?-Scientific American Blog Network

3.Cách dùng cấu trúc both and

Sau khi tìm hiểu về các cấu trúc bên trên chúng ta thắc mắc vậy vai trò của both…and là gì? Chúng ta dùng chúng trong trường hợp nào? Khi nào? Vị trí của chúng trong câu là gì? Cùng tìm hiểu phần tiếp theo ngay sau đây nhé.

 • Both …and đóng vai trò như 1 liên từ trong câu 
 • Dùng both..and khi muốn nhấn mạnh vào số lượng (từ 2 trở lên )
 • Dùng trong trường hợp liên kết câu độc lập 

4.Các cấu trúc tương đồng với cấu trúc both and/ not only but also/ neither nor/ either or

Trong tiếng Anh có khá nhiều cấu trúc tương đồng với cấu trúc both and. Chúng ta có thể sử dụng chúng trong nhiều trường hợp khác nhau để tăng sự đa dạng về ngữ pháp. 

Cấu trúc not only but also 

S + V + not only + danh từ/tính từ + but also

→ S + V + both + danh từ/tính từ + and + danh từ/tính từ 

Ví dụ 

 •  Nam is not only handsome but also intelligent.
  ( Nam không những đẹp trai mà còn thông minh.)
  →  Nam is both handsome and intelligent.
  (Nam vừa đẹp trai lại thông minh.)
 • That dress is not only beautiful, but also cheap
  (Chiếc váy đó không những đẹp mà còn rẻ )
  →  That dress is both beautiful and cheap.
  (Chiếc váy đó vừa đẹp vừa rẻ)

So sánh cấu trúc both and và 2 cấu trúc either or và neither nor

Giống nhau : 

 • Đều dùng để chỉ số lượng từ 2 trở lên 
 • Đều dùng với vai trò là 1 liên từ , đại từ.

Khác nhau: 

 • Both…and : Được dùng khi 2 danh từ/ tính từ đứng ở vị trí đồng vị

Ngoài việc khác nhau về mặt cấu trúc thì chúng còn khác nhau về nghĩa 

 • Both…and : nghĩa là “Cả hai “ , “đều”, hoặc “ … vừa…vừa…”
 • Either …or : nghĩa là cái này/người này hoặc cái kia/người kia
 • Neither…nor : nghĩa là KHÔNG cái này/người này mà cũng KHÔNG cái kia/ người kia

Xem thêm: Xem xét dấu hiệu hình sự đối với tài xế lái máy xúc chèn người dân

Bài tập về cấu trúc both and

Viết lại câu với cấu trúc both and /neither … nor … /either … or …

 1. Mai was late. So was Hoa.

Both Mai and Hoa were late.

 1. He didn’t write and he didn’t phone.

He neither wrote nor phoned.

 1. Jimmy is on holiday and so is Sam.
 2. Jimmy hasn’t got a car. Peter  hasn’t got one either.
 3. Lucian doesn’t watch TV and he doesn’t read newspapers.
 4. It was a boring film. It was long too.
 5. Is that man’s name Richard? Or is it Robert? It’s one of the two.
 6. I’m not pretty. I’m not talented
 7. We can leave today or we can leave tomorrow – whichever you prefer.

Đáp án

 1. Both Jimmy and Sam are on holiday.
 2. Neither Jimmy nor Peter has got a car.
 3. Lucian neither watches TV nor reads newspapers.
 4. The film was both boring and long.
 5. That man’s name is either Richard or Robert.
 6. I’m neither pretty nor talented
 7. We can leave either today or tomorrow.

Cấu trúc và cách dùng BOTH, NEITHER và EITHER trong tiếng Anh

1. Các công thức và cách dùng BOTH trong tiếng Anh

Cấu trúc: BOTH…AND….: Cấu trúc này tương đương với “not only…but also…” (không những…mà còn…Dấu “…” đó có thể là tính từ (adjective) hoặc danh từ (noun)

* BOTH adjective AND adjective

Ex: She is both beautiful and kind (Cô ấy vừa xinh đẹp vừa tốt bụng)

I’m both sad and happy at the same time (Tôi vừa buồn mà vừa hạnh phúc) They are both weathy and costive (Bọn họ vừa giàu vừa keo kiệt)

*BOTH noun AND noun :Chúng ta có thể sử dụng cấu trúc này với danh từ đếm được số ít (singular nouns)

Ex: I can speak both English and French (Tôi có thể nói cả tiếng Anh và tiếng Pháp)

My uncle has both a girl and a boy (Chú của tôi có một đứa con gái và một đứa con trai)

Sandra is both a singer and an actress (Sandra vừa làm ca sĩ vừa làm diễn viên)

Chúng ta cũng có thể sử dụng cấu trúc này với danh từ đếm được số nhiều (plural nouns)

Ex: I can speak both languages (Tôi có thể nói cả hai ngôn ngữ)

You have both that T-shirts, don’t you? (Bạn có cả hai cái áo sơ mi đó, phải không?)

Cấu trúc: BOTH OF + OBJECT PRONOUN:

– “Object Pronoun” là đại từ tân ngữ: me, you, her, him, it, them, you, us nhưng dĩ nhiên ở đây ta chỉ sử dụng những đại từ tân ngữ mà chủ ngữ của nó ở số nhiều, nói cách khác đó là các đại từ you, them, us.

– Đặc biệt trong cấu trúc này chúng ta không thể lược bỏ “of” được mà bắt buộc phải sử dụng giới từ này sau “both”

Ex: He invited both of us to his wedding (Anh ấy mời cả hai chúng tôi đến dự đám cưới)

Chicken soup and spaggetti are really good. I like both of them (Súp gà và mì Ý thực sự rất ngon. Tôi thích cả hai món)

Both of you follow me to the principal’s office now (Cả hai cậu theo tôi đến phòng hiệu trưởng ngay bây giờ)

Cấu trúc: BOTH (OF) + DETERMINER + PLURAL NOUN:

– “Both” và “Both of” trong ngữ pháp tiếng anh đều có thể được sử dụng mà không làm thay đổi ý nghĩa của câu, nhưng mặt khác hãy chú ý đến đặc trưng về cấu trúc của chúng được đề cập ngay sau đây

– Chúng ta có thể sử dụng cả “both” và “both of” trước từ xác định (determiner) và danh từ đếm được số nhiều (plural nouns) – Từ xác định ở đây có thể là mạo từ (a, an, the) hoặc my, his, their, this, that,…

Ex: Both (of) my brothers got angry with me (Cả hai ông anh của tôi đều nổi giận với tôi)

Both of the grocery store are closed today (Cả hai cửa hàng văn phòng phẩm đều đóng cửa ngày hôm nay)

This table was made by both of the carpenters (Cả hai người thợ mộc cùng làm ra chiếc bàn này)

– Nếu chỉ sử dụng “both” bỏ “of” thì chúng ta cũng bỏ “the” ở phía sau luôn

Ex: Both of the students are excellent in math (Cả hai học sinh đều xuất sắc ở môn toán)

Both students are excellent in math (Cả hai học sinh đều xuất sắc ở môn toán)

Cấu trúc: VERB + OBJECT PRONOUN + BOTH:

Ở cấu trúc số 4 ta phải dùng “both of” trước một đại từ tân ngữ nhưng bây giờ ta có thể làm ngược lại, với điều kiện là trước đại từ tân ngữ phải có một động từ (verb)

Ex: I hope he will invite us both to his wedding (Tôi hi vọng là anh ta sẽ mời cả hai chúng tôi đến dự đám cưới)

Chicken soup and spaggetti are really good. I like them both (Súp gà và mì Ý thực sự rất ngon. Tôi thích cả hai món)

Tonight, I’ll take you both to a great place (Tối nay tôi sẽ dẫn cả hai cậu đến một nơi tuyệt vời)

Cấu trúc: MODAL VERB + BOTH + VERB:

– Như các bạn đã biết, “modal verb” là các động từ khiếm khuyết như can, could, may, might, will, shall, should,… Như đã nói ở trên, “both” có thể đi sau các động từ khiếm khuyết này, hãy cùng xem những ví dụ nhé

Ex: My friends can both speak Russia but I can not (Cả hai đứa bạn của tôi đều biết tiếng Nga còn tôi thì không)

The flower pots should both be watered (Cả hai chậu hoa nên được tưới nước)

My parents would both be shocked if they knew my exam results (Bố mẹ tôi sẽ sốc lắm nếu họ biết kết quả thi của tôi)

Cấu trúc: TO BE + BOTH – “Both” có thể đi sau một động từ “to-be” hoặc các trợ động từ (như have, has) và các động từ khiếm khuyết (modal verbs), chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở phần sau, còn ở phần này ta chỉ quan tâm đến “to-be” đứng trước “both”

Ex: I am both a scientist and a translator (Tôi vừa là nhà khoa học vừa là thông dịch viên)

The enemies are both willing to go to mediation (Cả hai kẻ địch đều sẵn sàng đi đến hòa giải)

We were both happy with a christmas gift from Santa Claus (Cả hai chúng tôi đều đã rất hạnh phúc với món quà giáng sinh từ ông già Noel)

Cấu trúc: BOTH + OTHER VERBS – “Both” có thể kết hợp với những động từ khác ở phía sau nó. Nếu trường hợp có trợ động từ trong câu thì trợ động từ phải đứng trước “both”, chính xác là cấu trúc của câu phải như thế này: trợ động từ + both + động từ thường.

Ex: My parents both wanted a new house and a new car (Bố mẹ tôi đều mong muốn có một căn nhà mới và một chiếc xe hơi mới)

(They both divorced a few times before they met each other (Cả hai người bọn họ đều đã ly hôn một vài lần trước khi gặp nhau)

We have both thought about the future since we were in high school (Cả hai chúng tôi đều đã nghĩ về tương tai từ khi chúng tôi còn học phổ thông)

Lưu ý khi sử dụng cấu trúc BOTH thể phủ định:

Chúng ta không dùng “both” trong câu phủ định, thay vào đó chúng ta sử dụng “neither”

Chúng ta không nói: Both of them are not invited to his wedding Mà phải nói: Neither of them are invited to his wedding

Chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ về nội dung này trong phần II.

2. Cấu trúc NEITHER và cách sử dụng NEITHER trong tiếng anh

Cấu trúc: NEITHER…NOR…: “Neither…nor” được sử dụng như một từ nối(conjunction) và trái nghĩa của nó là cấu trúc “both…and…”.

– Nếu có một động từ theo sau thì động từ đó sẽ ở dạng số ít nhưng đôi khi bạn vẫn nghe người ta sử dụng động từ đó ở dạng số nhiều, mặt dù về mặt ngữ pháp thì nó không đúng

Ex: Neither my mother or my aunt likes going shopping (Cả mẹ tôi và dì tôi đều không thích đi mua sắm)

I neither ate nor slept all yesterday (Tôi đã không ăn không ngủ suốt ngày hôm qua)

Sandra wants neither the blue shoes nor black one. She likes the red shoes (Sandra không muốn đôi giày màu xanh hay màu đen. Cô ấy thích đôi màu đỏ)

Cấu trúc: NEITHER OF + DETERMINER + PLURAL NOUN:

Chúng ta có thể sử dụng “neither of” trước các từ xác định (determiners) như a, an, the, my, his, their, this, that,… và danh từ số nhiều (plural nouns)

Ex: Neither of his friends came to the wedding. He was so upset (Không một người bạn nào đến dự đám cưới của anh ta. Anh ta đã rất buồn)

Neither of employees wanted to be an unemployment (Không một nhân viên nào muốn trở thành kẻ thất nghiệp)

Neither of computers im my school could be used (Không một máy tính nào trong trường tôi có thể sử dụng được)

Cấu trúc: NEITHER + SINGULAR NOUN:

Trong cấu trúc này, “neither” được sử dụng như một từ xác định (determiner) trước danh từ số ít (singualar noun)

Ex: Neither player wanted to lose the game (Không một người chơi nào muốn phải thua trong trận đấu)

Neither student prapared for the final exams (Không một học sinh nào chuẩn bị trước cho bài kiểm tra cuối kì)

Inflation is rising. Neither company make a profit in that state (Lạm phát đang gia tăng. Không một công ty nào thu được lợi nhuận trong tình trạng đó)

Cấu trúc: NEITHER OF + OBJECT PRONOUN:

Khi sử dụng cấu trúc này đừng quên giới từ “of” trước đại từ (pronoun) nhé. Và nếu có động từ đi kèm theo thì động từ sẽ để ở dạng số ít – Tất nhiên ở đây ta chỉ có thể sử dụng 3 đại từ mà chủ từ của nó ở dạng số nhiều đó là: you, us và them

Ex: Neither of us wants to remind about that accident (Không ai trong chúng tôi muốn nhớ về tai nạn đó)

Neither of you gets the scholarship of Harvard (Không ai trong số các bạn nhận được học bổng của đại học Harvard)

Neither of them is taller than me (Trong những người bọn họ không có một ai cao hơn tôi cả)

Một số trường hợp đặc biệt khi sử dụng NEITHER:

 • Cách dùng NEITHER” trong câu trả lời ngắn: “Neither” thường được sử dụng trong câu trả lời ngắn khi ai đó nói phủ định một điều gì và bạn đồng ý với ý kiến của họ Ex: A: I don’t want to go to school today. It’s Sunday (A: Tôi không muốn phải đến trường ngày hôm nay. Chủ nhật mà) B: Neither do I (B: Tôi cũng vậy) A: I have never loved anyone before I met you, honey! (A: Anh chưa từng yêu ai trước khi gặp em cả, em yêu à!) B: Neither have I (B: Em cũng vậy) – Đôi khi ta chỉ dùng mỗi từ “neither” trong câu trả lời là được Ex: A: You think the red dress or the white dress is suit me? (A: Bạn nghĩ cái đầm màu đỏ hay màu trắng thì hợp với tôi?) B: Neither (=neither dress) (B: Không cái nào cả)
 • Cách sử dụng EITHER để thay thế cho NEITHER: Chúng ta có thể sử dụng “either + động từ ở dạng phủ định” để thay thế cho “neither + động từ ở dạng khẳng định” Ex: I am neither handsome nor rich ==> I am not either handsome or rich (Tôi vừa không đẹp trai vừa không giàu có) Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về cách dùng “either” và các cấu trúc của nó ở phần bên dưới nhé.

Xem thêm: Dạy học theo trạm-Môn Hóa học

3. Các cấu trúc với either và cách sử dụng EITHER

Cấu trúc: EITHER…OR…

Cũng giống như đối với cấu trúc “neither…nor…”, “either…or…” cũng được sử dụng như một từ nối (conjunction), nó dùng để diễn tả sự thay thế hoặc sự chọn lựa giữa hai thứ (đôi khi có thể nhiều hơn). Và động từ đi theo phải ở dạng số ít, nhưng đôi khi người ta cũng sử dụng nó ở dạng số nhiều dù không đúng ngữ pháp

Ex: Either me or my mother have to pick my brother up at 4:30 PM (Tôi hoặc mẹ mình phải đón em trai vào lúc 4:30 chiều)

My father will give me either money or a new computer (Bố tôi sẽ cho tôi tiền hoặc một chiếc máy tính mới)

Either you learn hard for the next semester or you’ll fall the exam again (Hoặc là em phải học hành chăm chỉ cho học kỳ tới hoặc là em sẽ lại thi rớt)

Cấu trúc: EITHER + SINGULAR NOUN:

Trong cấu trúc này, “either” được sử dụng như một từ xác định (determiner) trước danh từ số ít (singular noun)

Ex: I don’t like French so I don’t want to go to either restaurant (Tôi không thích Pháp bởi vậy tôi cũng không muốn đến nhà hàng Pháp nào cả)

There are two books talk about cooking but I don’t interested in either book (Ở đây có hai quyển sách nói về nấu ăn nhưng tôi không hứng thú với quyển nào cả)

A: Do you want to have dinner at home or a restaurant? (A: Em muốn ăn tối ở nhà hay ở nhà hàng)

B: Either option is fine for me (B: Cái nào cũng được)

Cấu trúc: EITHER OF +OBJECT PRONOUN: Đừng quên giới từ “of” trước đại từ (pronoun) nhé

Ex: Do either of you have a Spanish book I can borrow? (Có ai trong hai cậu có quyển sách tiếng Tây Ban Nha cho tớ mượn được không?)

Either of them waked me up with a strong kick (Một trong hai người bọn họ đã đánh thức tôi dậy bằng một cú đá rất mạnh)

He even didn’t invite either of us to his birthday party (Anh ta thậm chí đã không mời ai trong hai chúng tôi đến tiệc sinh nhật)

– “Either” có khi được sử dụng đơn độc trong câu, lúc này nó có nghĩa là người nói không quan tâm đến sự lựa chọn, cái nào cũng được, đôi khi nó còn đi với từ “one”

Ex: A: What kind of pizza do you want? Seafood pizza or mixed pizza? (A: Cậu muốn ăn pizza nào? Pizza hải sản hay pizza thập cẩm?)

B: Either/ Either one (B: Cái nào cũng được)

Cấu trúc: EITHER OF + DETERMINER + PLURAL NOUN: Cũng giống như với “neither of”, chúng ta có thể sử dụng “either of” trước các từ xác định (determiner) và danh từ số nhiều (plural nouns)

Ex: Either of the players will be eliminated from the game (Một trong hai đối thủ sẽ phải bị loại khỏi cuộc chơi)

I haven’t heard about either of these films before (Tôi chưa từng nghe nói về cả hai bộ phim trước đây)

Either of his dogs was stolen last year but I don’t remember what’s the dog exactly (Một trong hai con chó của anh ta đã bị đánh cắp vào năm ngoái nhưng tôi không nhớ chính xác là con nào)

Lưu ý cách dùng EITHER trong câu trả lời ngắn: Trong câu trả lời ngắn, “either” thường được đặt ở cuối một câu phủ định, hàm ý là bạn đồng ý với sự phủ định mà người nó đề cập tới. Ở đây “either” đồng nghĩa với “too” và “also” (“too” và “also” được dùng trong câu khẳng định)

Ex: A: I am not jealous with his success (A: Tôi không ghanh tỵ với thành công của anh ta)

B: I am not too ==> B: I am not either (B: Tôi cũng không)

A: I haven’t eaten a good dish like this this one before (A: Tôi chưa từng ăn món nào ngon như món này trước đây)

B: I haven’t either (B: Tôi cũng vậy)

A: I didn’t tell her our secret (A: Tôi không nói với cô ta về bí mật của hai chúng ta)

B: I did not either. How did she know that? (B: Tôi cũng không nói. Làm sao mà cô ta biết được cơ chứ?).

Bài tập cấu trúc với both and

Bài 1: Viết lại câu sử dụng both and

1. Jim is not only smart but also humorous.

➔ _______________________________. 

2. My younger sister likes Vietnam’s songs as well as US-UK’s songs.

➔ _______________________________. 

3. I like hanging out with my friends. I also like staying at home.

➔ _______________________________. 

4. Not only good at Math, he is also good at Physics. 

➔ _______________________________. 

5. As well as my brother, I play football twice a week. 

➔ _______________________________. 

Bài 2: Điền từ đúng vào chỗ trống: BOTH – AND / EITHER – OR / NEITHER – OR

 1. Yesterday, I watched _______ the cartoon and the play. 
 2. I love this house. It is _______ beautiful ______ cheap. 
 3. My parents want to eat _______ meat or noodles. 
 4. ________ I nor my mother is a doctor.
 5. Chicken soup and mashed potato are my favorite food. I like_____of them.
 6. In this match, you _______ win _______ lose. It depends on your team
 7. _______ Lina_______ Chris will write the report. Just ask one of them.
 8. We could_______fly_______ go by train. It’s up to you.
 9. I need _______ your help _______ your assistance. I can do it all alone.
 10.  He felt_______ disappointed________angry. 

Đáp án:

Bài 1:

1. Jim is both smart and humorous.

(Jim vừa thông minh, vừa vui tính.)

2. My younger sister likes both Vietnam’s songs and US-UK’s songs.

(Em gái tôi thích cả nhạc Việt Nam và nhạc Âu Mỹ.)

3. I like both hanging out with my friends and staying at home.

(Tôi vừa thích đi chơi với bạn bè, cũng vừa thích ở nhà.)

4. He is good at both Math and Physics. 

(Anh ấy giỏi cả toán và lý.)

5. Both my brother and I play football twice a week. 

(Cả anh trai tôi và tôi đều chơi bóng đá 2 tuần 1 lần.)

Bài 2:

1. Yesterday, I watched both the cartoon and the play. 

(Hôm qua, tôi đã xem cả phim hoạt hình và kịch.)

2. I love this house. It is both beautiful and cheap. 

(Tôi thích ngôi nhà này. Nó vừa đẹp lại vừa rẻ.)

3. My parents want to eat either rice or noodles. 

(Bố mẹ tôi muốn ăn cơm hoặc mì.)

4. Neither I nor my mother is a doctor.

(Không có ai trong tôi hay mẹ tôi là bác sĩ.)

5. Chicken soup and mashed potato are my favorite food. I like both of them.

(Súp gà và khoai tây nghiền là đồ ăn yêu thích của tôi. Tôi thích cả hai.)

6. In this match, you either win or lose. It depends on your team.

(Trong trận đấu này, bạn sẽ thắng hoặc thua. Điều đó phụ thuộc vào đội của bạn.)

7. Both Lina and Chris will write the report. Just ask one of them.

(Cả Lina và Chris đều viết bài báo cáo đó. Hãy hỏi 1 trong số họ.

8. We could either fly or go by train. It’s up to you.

(Chúng ta có thể đi máy bay hoặc đi tàu. Tùy bạn.)

9. I need neither your help nor your assistance. I can do it all alone.

(Tôi không cần sự giúp đỡ hay trợ giúp của bạn. Tôi có thể làm nó 1 mình.)

10. He felt both disappointed and angry. 

(Anh ấy cảm thấy vừa thất vọng vừa tức giận.)

1.I watched _______ the cartoon ______ the play. (Both…And/ Either…or/Neither…nor)

2. This house is _______ beautiful ______ and cheap. (Both…And/ Either…or/Neither…nor)

3. My parent didn’t want to eat _______ meat ______ noodles. (Both…And/ Either…or/Neither…nor)

4. My is not only smart but also humorous.

➔ _______________________________. (Both…And)

5. My younger sister likes not only Vietnam’s songs but also Korea’s songs.

➔ _______________________________. (Both…And)

Đáp án:

1.Both…And

Có thể chọn Either…or tùy thuộc vào việc dịch nghĩa của câu như thế nào. Câu này có đáp án mở.

2. Both…And

Chọn Both…And để nói về ngôi nhà này đẹp và rẻ.

3. Neither…nor

Chọn Neither…nor vì câu mang nghĩa phủ định.

4. My is both smart and humorous.

(My thông minh và hài hước).

5. My younger sister likes both Vietnam’s songs and Korea’s songs.

(Em gái tôi thích những bài hát Việt Nam và những bài hát Hàn Quốc).

Bài tập: Điền BOTH – AND/EITHER – OR/NEITHER – OR vào chỗ trống

 1. Yesterday, I watched _______ the cartoon and the play. 
 2. My parents want to eat _______ meat or noodles. 
 3. I love this house. It is _______ beautiful ______ cheap.
 4. ________ I nor my mother is a doctor.
 5. In this match, you _______ win _______ lose. It depends on your team
 6. Chicken soup and mashed potato are my favorite food. I like_____of them.
 7. _______ Lina_______ Chris will write the report. Just ask one of them.
 8. I need _______ your help _______ your assistance. I can do it all alone.
 9. We could_______fly_______ go by train. It’s up to you.
 10. He felt_______ disappointed________angry. 

Đáp án:

 1. Both – and
 2. Either 
 3. Both – and
 4. Neither 
 5. Either – or
 6. Both
 7. Both – and
 8. Neither – nor
 9. Either – or
 10. Both – and

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button