Kiến thức

Tổng hợp Công thức Vật Lí lớp 11 chi tiết, đầy đủ cả năm hay nhất

Tổng hợp Công thức Vật Lí lớp 11 chi tiết, đầy đủ cả năm hay nhất

 • Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại VietJack!


Trang trước

Trang sau  


Việc nhớ chính xác một công thức Vật Lí lớp 11 trong hàng trăm công thức không phải là việc dễ dàng, với mục đích giúp học sinh dễ dàng hơn trong việc nhớ Công thức, VietJack biên soạn bản tóm tắt Công thức Vật Lí 11 được biên soạn theo từng chương. Hi vọng loạt bài này sẽ như là cuốn sổ tay công thức giúp bạn học tốt môn Vật Lí lớp 11 hơn.

Tải xuống

Mục lục Công thức Vật Lí lớp 11

 • Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 1 chi tiết nhất

 • Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 2 chi tiết nhất

 • Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 3 chi tiết nhất

 • Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 4 chi tiết nhất

 • Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 5 chi tiết nhất

 • Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 6 chi tiết nhất

 • Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 7 chi tiết nhất

Bạn đang xem: Tổng hợp Công thức Vật Lí lớp 11 chi tiết, đầy đủ cả năm hay nhất

Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 1 chi tiết nhất

1. Điện tích: là các vật mang điện hay nhiễm điện.

+ Phân loại: Có hai loại điện tích, điện tích dương và điện tích âm. Hai điện tích đặt gần nhau cùng dấu thì đẩy nhau, trái dấu thì hút nhau.

+ Điện tích nguyên tố có giá trị: q = 1,6.10-19.

Hạt electron và hạt proton là hai điện tích nguyên tố.

Điện tích của hạt (vật) luôn là số nguyên lần điện tích nguyên tố: q = ± ne

2. Định luật Cu-lông: Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 1 chi tiết nhất

ε là hằng số điện môi, phụ thuộc bản chất của điện môi. Điện môi là môi trường cách điện.

Qui ước: chân không và không khí có ε = 1.

Mọi môi trường khác có ε > 1.

k = 9.109: hệ số tỉ lệ (Nm2/C2)

q1, q2: điện tích của 2 điện tích (C)

r: khoảng cách giữa 2 điện tích (m)

Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 1 chi tiết nhất

3. Nguyên lý chồng chất lực điện: Giả sử có n điện tích điểm q1, q2,….,qn tác dụng lên điện tích điểm q những lực tương tác tĩnh điện Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 1 chi tiết nhất thì lực điện tổng hợp do các điện tích điểm trên tác dụng lên điện tích q tuân theo nguyên lý chồng chất lực điện.

Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 1 chi tiết nhất

4. Cường độ điện trường:

+ đặc trưng cho tính chất mạnh yếu của điện trường về phương diện tác dụng lực,

+ phụ thuộc vào bản chất điện trường,

+ không phụ thuộc vào điện tích (thử) đặt vào,

+ công thức: Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 1 chi tiết nhất , độ lớn Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 1 chi tiết nhất .

+ đơn vị là V/m hoặc N/C.

5. Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 1 chi tiết nhất tại điểm M do một điện tích điểm gây ra có gốc tại M, có phương nằm trên đường thẳng QM, có chiều hướng ra xa Q nếu Q > 0, hướng lại gần Q nếu Q < 0, có độ lớn

Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 1 chi tiết nhất

Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 1 chi tiết nhất

6. Lực điện trường tác dụng lên điện tích q nằm trong điện trường: Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 1 chi tiết nhất

7. Nguyên lý chồng chất điện trường: Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 1 chi tiết nhất

* Nếu Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 1 chi tiết nhấtCông thức Vật Lí lớp 11 Chương 1 chi tiết nhất bất kì và góc giữa chúng là thì:

Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 1 chi tiết nhất

* Các trường hợp đặc biệt:

– Nếu Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 1 chi tiết nhất ↑↑ Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 1 chi tiết nhất thì E = E1 + E2

– Nếu Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 1 chi tiết nhất ↑↓ Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 1 chi tiết nhất thì Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 1 chi tiết nhất

– Nếu Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 1 chi tiết nhấtCông thức Vật Lí lớp 11 Chương 1 chi tiết nhất thì E2 = E12 + E22

– Nếu E1 = E2 thì: Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 1 chi tiết nhất

8. Điện trường đều có đường sức thẳng, song song, cách đều, có vectơ Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 1 chi tiết nhất như nhau tại mọi điểm.

Liên hệ với hiệu điện thế U: Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 1 chi tiết nhất

9. Công – thế năng – điện thế – hiệu điện thế

a) Chuỗi công thức:

AMN = qEd = qE.s.cosα = q.UMN = q.(VM – VN) = WM – WN

Trong đó d = s.cos α là hình chiếu của đoạn MN lên một phương đường sức.

Hiệu điện thế UMN = Ed = VM – VN.

– Công không phụ hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vị trí điểm đầu – cuối → lực thế.

b) Các định nghĩa:

– Điện thế V đặc trưng cho điện trường về phương diện tạo thế năng tại một điểm.

Công thức: Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 1 chi tiết nhất

– Thế năng W và hiệu điện thế U đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường.

10. Tụ điện

a) Công thức định nghĩa điện dung của tụ điện: Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 1 chi tiết nhất

+ Đổi đơn vị: Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 1 chi tiết nhất

+ Lưu ý: C không phụ thuộc Q và U.

b) Công thức điện dung: của tụ điện phẳng theo cấu tạo: Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 1 chi tiết nhất

Với S là diện tích đối diện giữa hai bản tụ, ε là hằng số điện môi.

c) Năng lượng tụ điện: Tụ điện tích điện thì nó sẽ tích luỹ một năng lượng dạng năng lượng điện trường bên trong lớp điện môi.

Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 1 chi tiết nhất

d) Các trường hợp đặc biệt:

– Khi ngắt ngay lập tức nguồn điện ra khỏi tụ, điện tích Q tích trữ trong tụ giữ không đổi.

– Vẫn duy trì hiệu điện thế hai đầu tụ và thay đổi điện dung thì U vẫn không đổi.

Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 2 chi tiết nhất

1. Cường độ dòng điện: Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 2 chi tiết nhất

* Với dòng điện không đổi (có chiều và cường độ không đổi): Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 2 chi tiết nhất

2. Đèn (hoặc các dụng cụ tỏa nhiệt):

– Điện trở Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 2 chi tiết nhất

– Dòng điện định mức Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 2 chi tiết nhất

Đèn sáng bình thường: So sánh dòng điện thực qua đèn hay hiệu điện thế thực tế ở hai đầu bóng đèn với các giá trị định mức.

3. Ghép điện trở:

– Ghép nối tiếp:

Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 2 chi tiết nhất

– Ghép song song:

Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 2 chi tiết nhất

– Định luật Ôm cho đoạn mạch ngoài chỉ có điện trở

Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 2 chi tiết nhất

4. Điện năng. Công suất điện:

– Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch: A = UIt

– Công suất tiêu thụ của đoạn mạch: Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 2 chi tiết nhất

– Nhiệt lượng tảo ra trên vật dẫn có điện trở R: Q = R.I2.t

– Công suất tỏa nhiệt trên vật dẫn có điện trở R: Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 2 chi tiết nhất

– Công của nguồn điện: Ang = E.I.t

với E là suất điện động của nguồn điện

– Công suất của nguồn điện: Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 2 chi tiết nhất

5. Định luật Ôm cho toàn mạch:

– Định luật Ôm toàn mạch: Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 2 chi tiết nhất

– Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện( giữa cực dương và cực âm)

Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 2 chi tiết nhất

– Nếu mạch ngoài chỉ có điện trở thì

Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 2 chi tiết nhất

– Định luật Ôm cho đoạn mạch có nguồn điện đang phát:

Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 2 chi tiết nhất

– Hiệu suất của nguồn điện:

Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 2 chi tiết nhất

Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 2 chi tiết nhất

6. Ghép bộ nguồn (suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn):

– Ghép nối tiếp

Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 2 chi tiết nhất

+ Nếu có n nguồn giống nhau mắc nối tiếp

Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 2 chi tiết nhất

– Ghép song song các nguồn giống nhau: Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 2 chi tiết nhất

– Ghép thành n dãy, mỗi dãy có m nguồn (hỗn hợp đối xứng)

Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 2 chi tiết nhất

và tổng số nguồn điện là N = m.n

Tải xuống

 • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại

khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 có đáp án

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí.

Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 – cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 – Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Văn 6 – Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

xem tất cả

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9:

fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 500 Công thức, Định Lí, Định nghĩa Toán, Vật Lí, Hóa học, Sinh học được biên soạn bám sát nội dung chương trình học các cấp.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với

nội quy bình luận trang web

sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Trang trước

Trang sau  



Các loạt bài lớp 6 khác
 • Soạn Văn 6

 • Soạn Văn 6 (bản ngắn nhất)

 • Soạn Văn 6 (siêu ngắn)

 • Văn mẫu lớp 6

 • Đề kiểm tra Ngữ Văn 6 (có đáp án)

 • Giải vở bài tập Ngữ văn 6

 • Giải bài tập Toán 6

 • Giải SBT Toán 6

 • Đề kiểm tra Toán 6 (200 đề)

 • Giải bài tập Vật lý 6

 • Giải SBT Vật Lí 6

 • Giải bài tập Sinh học 6

 • Giải bài tập Sinh 6 (ngắn nhất)

 • Giải vở bài tập Sinh học 6

 • Bài tập trắc nghiệm Sinh học 6

 • Giải bài tập Địa Lí 6

 • Giải bài tập Địa Lí 6 (ngắn nhất)

 • Giải sách bài tập Địa Lí 6

 • Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 6

 • Giải bài tập Tiếng anh 6

 • Giải SBT Tiếng Anh 6

 • Giải bài tập Tiếng anh 6 thí điểm

 • Giải SBT Tiếng Anh 6 mới

 • Giải bài tập Lịch sử 6

 • Giải bài tập Lịch sử 6 (ngắn nhất)

 • Giải vở bài tập Lịch sử 6

 • Giải tập bản đồ Lịch sử 6

 • Giải bài tập GDCD 6

 • Giải bài tập GDCD 6 (ngắn nhất)

 • Giải sách bài tập GDCD 6

 • Giải bài tập tình huống GDCD 6

 • Giải BT Tin học 6

 • Giải BT Công nghệ 6

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button