Kiến thức

Công thức, tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch-Đại số 7-Toán lớp 7

Công thức, tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch

Bạn đang xem: Công thức, tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch-Đại số 7-Toán lớp 7

1. Công thức

Hai đại lượng tỉ lệ nghịch x và y liên hệ với nhau bởi công thức $ displaystyle y=frac{a}{x}$, với a là một số khác 0. Ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a

2. Tính chất

– Tích của một giá trị bất kì của đại lượng này với giá trị tương ứng của đại lượng kia tương ứng của đại lượng kia luôn là một hằng số (bằng hệ số tỉ lệ).
$ displaystyle {{x}_{1}}{{y}_{1}}={{x}_{2}}{{y}_{2}}={{x}_{3}}{{y}_{3}}$ = …= a
– Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghịch đảo của tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.
$ displaystyle frac{{{x}_{1}}}{{{x}_{2}}}=frac{{{y}_{1}}}{{{y}_{2}}}$ ;   $ displaystyle frac{{{x}_{1}}}{{{x}_{3}}}=frac{{{y}_{1}}}{{{y}_{3}}}$ …

  • Chuyên đề: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ – Đại số 7

  • Đại số 6 – Chuyên đề 7 – Tỉ số phần trăm

  • Đề cương ôn tập HK1 môn Toán lớp 7 năm học 2017 – 2018

  • Một số bài toán về đại lượng Tỉ lệ thuận và Tỉ lệ nghịch

  • Tuyển chọn một số bài toán nâng cao lớp 7: Đại số và Hình học

Twitter

Facebook

LinkedIn

Pin It

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button