Kiến thức

Công thức tính điện trở-Cách tính điện trở và bài tập áp dụng-VnDoc.com

Công thức tính điện trở

Tải về

Bản in

1 2.869

Tải về

Bài viết đã được lưu

Cách tính điện trở

Điện trở là giá trị căn bản để tính được cường độ dòng điện và hiệu điện thế. Trong bài viết này VnDoc xin được gửi đến các bạn công thức tính điện trở trong mạch mắc nối tiếp và song song. Mời các bạn cùng tham khảo.

Công thức tính công suất

Công thức tính nhanh Hình học

Bạn đang xem: Công thức tính điện trở-Cách tính điện trở và bài tập áp dụng-VnDoc.com

Điện trở là gì?

Điện trở là một đại lượng vật lí biểu thị đặc tính cản trở dòng điện của một vật có khả năng cho dòng điện chạy qua. Nếu một vật dẫn điện tốt thì điện trở nhỏ, vật dẫn điện kém thì điện trở lớn, vật cách điện thì điện trở là vô cùng lớn.

Giá trị điện trở được tính theo đơn vị Ohm (Ω), kΩ, MΩ, hoặc GΩ.

Công thức tính điện trở tương đương

Công thức tính điện trở tương đương mạch nối tiếp

Hai điện trở R1 và R2 được gọi là nối tiếp với nhau nếu chúng có 1 điểm chung.
Công thức tính điện trở mạch nối tiếp

Hai điện trở có một điểm chung là O.

Rtđ = R1 + R2

Công thức tính điện trở mạch song song

Hai điện trở R1 R2 được gọi là song song với nhau nếu chúng có 2 điểm chung.
Cách tính điện trở mắc song song

Bài tập minh họa về cách tính điện trở

Bài 1. Một đoạn mạch gồm ba điện trở R1 = 3 ; R2 = 5 ; R3 = 7 được mắc nối tiếp với nhau. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là U = 6V.

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở.

Bài 2. Cho ba điện trở R1 = 6 ; R2 = 12 ; R3 = 16 được mắc song song với nhau vào hiệu điện thế U = 2,4V

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b. Tính cường độ dòng điện qua mạch chính và qua từng điện trở.

Giải bài tập 1

a. điện trở tương đương :

Rtđ = R1+R2+R3 = 3+5+7 = 15 (ôm)

b. Cường độ dòng điện mạch chính là:

I=U/Rtđ = 6/15 = 0,4 (A)

Hiệu điện thế U1 là:

U1 = I1 x R1 = 0,4.3 = 1,2 (V)

Hiệu điện thế U2 là:

U2 = I2 x R2 = 0,4.5 = 2 (V)

Hiệu điện thế U3 là:

U3 = I3 x R3 = 0,4.7 = 2,8 (V).

Giải bài tập 2

a: Điện trở tương đương là:

1/Rtđ = 1/R1+1/R2+1/R3 = 1/6+1/12+1/16 = 5/16

=> Rtđ = 16/5 = 3,2 (ôm)

b.Cường độ dòng điện mạch chính:

I = U/Rtđ = 2,43/2 = 0,75(A)

Cường độ dòng điện I1 là:

I1 = U1/R1 = 2,4/6 = 0,4(A)

Cường độ dòng điện I2 là:

I2 = U2/R2 = 2,4/12 = 0,2(A)

Cường độ dòng điện I3 là:

I3 = U3/R3 = 2,4/16 = 0,15(A)

Ngoài ra còn rất nhiều

tài liệu học tập

trên VnDoc các bạn có thể tham khảo thêm. Chúc các bạn thành công!

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button