Kiến thức

Công thức tính nồng độ phần trăm – Thuật toán đơn giản, dễ áp dụng  – Nước sinh hoạt gia đình

Chất lượng nước sinh hoạt

Công thức tính nồng độ phần trăm – Thuật toán đơn giản, dễ áp dụng 

Công thức tính nồng độ phần trăm là dạng tính toán đã được học trong chương trình Hóa học ở cấp trung học cơ sở. Tuy nhiên, trong cuộc sống cũng như công việc hàng ngày thì công thức này đều được chúng ta áp dụng thường xuyên. 

Nội dung chính

Công thức tính nồng độ phần trăm 

Bạn đang xem: Công thức tính nồng độ phần trăm – Thuật toán đơn giản, dễ áp dụng  – Nước sinh hoạt gia đình

1. Nồng độ phần trăm là gì? 

Nồng độ phần trăm (C%) của một dung dịch là nồng độ thể hiện cho ta biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.

Công thức hóa học

Công thức tính nồng độ phần trăm được sử dụng rất nhiều trong hóa học

2. Cách tính nồng độ phần trăm 

C% = mct/cdd.100%

Trong đó:

C%: Nồng độ phần trăm

mct: Khối lượng chất tan

mdd: Khối lượng dung dịch ( mdd= m dung môi + m chất tan).

Các công thức suy ra từ công thức tính nồng độ phần trăm 

Công thức tính khối lượng chất tan: mct = (C%*mdd)/100%

Công thức tính khối lượng dung dịch: mdd = (mct*100%)/C%

3. Bài tập áp dụng tính công thức nồng độ phần trăm (C%)

Ví dụ 1: Hòa tan 10 gam đường vào 40 gam nước. Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được.

-Tính khối lượng của dung dịch

Ta có: mdd= mdm + mct = 10+ 40= 50 gam (mdm là khối lượng dung môi)

-Nồng độ phần trăm:

C%= mct/mdd. 100%= (10/50).100%= 20%

Ví dụ 2: Cho dung dịch H2SO4 có nồng độ 28%. Tính khối lượng H2SO4 có trong 300 gam dung dịch.

– Khối lượng của H2SO4 có trong 300 gam dung dịch:

m = (28 x 300)/100 = 84 (gam)

Công thức tính nồng độ phần trăm đơn giản, dế hiểu

Công thức tính nồng độ mol của dung dịch (Cm)

Nồng độ Mol là khái niệm không còn xa lạ với chúng ta 

1. Khái niệm nồng độ mol 

Nồng độ mol (CM) của dung dịch là đại lượng cho ta biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch.

Xem thêm: Cung lượng tim: tuần hoàn tĩnh mạch điều hòa cung lượng tim

2. Công thức tính nồng độ mol 

CM =  n/V  (đơn vị: mol/l)

Trong đó:

  • n: số mol chất tan
  • V: thể tích dung dịch (lít)
  • Đơn vị mol/l còn được viết là M.

Từ công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch ta có thể suy ra một loạt các công thức sau: 

Số mol chất tan: n = Cm . Vdd ( mol)

Thể tích dung dịch: Vdd= nCm( lít)

3. Một số bài tập vận dụng 

– Ví dụ : Trong 250 ml dd có hòa tan 16g CuSO4. Tính nồng độ mol của dung dịch trên.

⇒ Số mol CuSO4 trong dung dịch là:

nCuSO4 = 16/160 = 0,1 (mol)

⇒ Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 là:

CM = 0,1/0,25 = 0,4 (mol/l)

Công thức tính nồng độ phần trăm được áp dụng nhiều trong việc nghiên cứu các công thức, phản ứng hóa học. Nắm được các công thức này không những giúp ích cho chúng ta trong công việc mà còn trong cuộc sống, học tập hàng ngày. 

Tin tức liên quan

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button