Kiến thức

Công thức tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị và công thức nhị thức niu tơn

Công thức tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị và công thức nhị thức niu tơn

Mục lục bài viết
 1. Công thức giai thừa

 2. Công thức hoán vị

 3. Công thức chỉnh hợp

 4. Công thức tổ hợp

 5. Công thức nhị thức niu tơn

 6. Ví dụ cho công thức tổ hợp chỉnh hợp hoán vị

Công thức tổ hợp chỉnh hợp hoán vị: Công thức tổ hợp, công thức chỉnh hợp, công thức hoán vị, công thức giai thừa và cách tính…

Công thức tổ hợp chỉnh hợp hoán vị

Bạn đang xem: Công thức tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị và công thức nhị thức niu tơn

Công thức giai thừa

a) Định nghĩa
Với mọi số tự nhiên dươngn, tích 1.2.3....n được gọi là n – giai thừa và kí hiệu n!. Vậy n! = 1.2.3...n.

Ta quy ước 0! = 1.

b) Tính chất
begin{array}{l}*{rm{ }}n! = n(n - 1)!\*{rm{ }}n! = n(n - 1)(n - 2)...(n - k - 1).k!end{array}.

Xem thêm: Cách Nhẩm Nghiệm Phương Trình Bậc 2 Và Cách Tính Nhẩm Nghiệm

Công thức hoán vị

a) Định nghĩa
Cho tập A gồm n phần tử (n ge 1). Khi sắp xếp n phần tử này theo một thứ tự ta được một hoán vị các phần tử của tập A.

Kí hiệu số hoán vị của n phần tử là {P_n}.

b) Số hoán vị của tập n phần tử
Định lí: Ta có {P_n} = n!

Công thức chỉnh hợp

a) Định nghĩa
Cho tập A gồm n phần tử và số nguyên k với 1 le k le n. Khi lấy k phần tử của A và sắp xếp chúng theo một thứ tự ta được một chỉnh hợp chập k của n phần tử của A.

b) Số chỉnh hợp
Kí hiệu A_n^k là số chỉnh hợp chập k của n phần tử

Định lí: Ta có A_n^k = frac{{n!}}{{(n - k)!}}.

Xem thêm: Phương trình logarit và phương pháp giải-Toán học, vật lý, hóa học phổ thông

Công thức tổ hợp

a) Định nghĩa
Cho tập A có n phần tử và số nguyên k với 1 le k le n. Mỗi tập con của A có k phần tử được gọi là một tổ hợp chập k của n phần tử của A.

b) Số tổ hợp
Kí hiệu C_n^k là số tổ hợp chập k của n phần tử.

Định lí:

Ta có: C_n^k = frac{{n!}}{{(n - k)!k!}}.

c) Tính chất của các số C_n^k
Tính chất 1: C_n^k = C_n^{n - k}  với 0 le k le n.

Tính chất 2: (Công thức Pa-xcan)

C_{n - 1}^{k - 1} + C_{n - 1}^k = C_n^k với 1 le k < n.

Xem thêm: Thuật ngữ Anh văn Toán học

Công thức nhị thức niu tơn

    [begin{array}{l} {(a + b)^n} = sumlimits_{k = 0}^n {C_n^k{a^{n - k}}{b^k}} \ = C_n^0{a^n} + C_n^1{a^{n - 1}}b + C_n^2{a^{n - 2}}{b^2} + ... + C_n^n{b^n} end{array}]

Ví dụ cho công thức tổ hợp chỉnh hợp hoán vị

Ví dụ 1:
Sắp xếp 5 người vào một băng ghế có 5 chỗ. Hỏi có bao nhiêu cách.

Hướng dẫn giải:
Mỗi cách đổi chỗ 1 trong 5 người trên băng ghế là 1 hoán vị.

Vậy có P5 = 5! = 120 (cách).

Ví dụ 2:
Từ tập hợp X= {0; 1; 2; 3; 4; 5} có thể lập được mấy số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau.

Hướng dẫn giải:
Gọi A= overline {{a_1}{a_2}{a_3}{a_4}} là số cần lập với {a_1} ne 0 và a1, a2, a3, a4 phân biệt.

Chữ số {a_1} ne 0 nên có 5 cách chọn a1.
Chọn 3 trong số 5 chữ số còn lại để sắp xếp vào 3 vị trí có A_5^3 cách.
Vậy có 5.A_5^3 = 300 số có thể lập từ tập hợp X.

Ví dụ 3:
Có 10 cuố sách toán khác nhau. Chọn ra 4 cuốn hỏi có bao nhiêu cách.

Hướng dẫn giải:
Mỗi cách chọn ra 4 trong số 10 cuốn sách là một tổ hợp chập 4 của 10.

Vậy có C_{10}^4 = 210 (cách chọn).

Ví dụ 4:
Có bao nhiêu cách xếp 5 cuốn sách Toán, 6 cuốn sách Lý và 8 cuốn sách Hóa lên một kệ sách sao cho các cuốn sách cùng một môn học thì xếp cạnh nhau, biết các cuốn sách đôi một khác nhau.

Hướng dẫn giải:
Ta xếp các cuốn sách cùng một bộ môn thành một nhóm

Trước hết ta xếp 3 nhóm lên kệ sách chúng ta có: 3! = 6 cách xếp

Với mỗi cách xếp 3 nhóm đó lên kệ ta có 5! cách hoán vị các cuốn sách Toán, 6! cách hoán vị các cuốn sách Lý và 8! cách hoán vị các cuốn sách Hóa

Vậy theo quy tắc nhân có tất cả: 6.5!.6!.8! cách xếp

Ví dụ 5:
Một nhóm có 5 nam và 3 nữ. Chọn ra 3 người sao cho trong đó có ít nhất 1 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách.

Hướng dẫn giải:
Trường hợp 1: Chọn 1 nữ và 2 nam.
Chọn 1 trong 3 nữ có 3 cách.
Chọn 2 trong 5 nam có C_5^2 cách.
Suy ra có 3C_5^2 cách chọn

Trường hợp 2: Chọn 2 nữ và 1 nam.
Chọn 2 trong 3 nữ có C_3^2 cách.
Chọn 1 trong 5 nam có 5 cách.
Suy ra có 5C_3^2 cách chọn.

Trường hợp 3: chọn cả 3 nữ, có 1 cách.

Vậy có tất cả:  3C_5^2 +  5C_3^2 + 1 = 46 (cách).
Sotayhoctap chúc các bạn học tốt!

5 / 5 ( 1 bình chọn )

Bài viết cùng chuyên mục

 • Chuyên đề số chính phương

 • Lược đồ Hoocne (Sơ đồ Hoocne) trong cách chia đa thức

 • Nhị thức Newton, cách khai triển và một số dạng bài tập áp dụng

 • Những hằng đẳng thức đáng nhớ, hằng đẳng thức mở rộng và dạng toán áp dụng

 • Hàm số liên tục và bài toán xét tính liên tục của hàm số

 • Cách tìm tập xác định của hàm số mũ và hàm số logarit

 • Góc giữa 2 vecto trong không gian

 • Công thức Hê Rông (Heron) – Chứng minh và bài tập áp dụng

 • Dấu hiệu chia hết cho 2 3 5 9 4 8 25 125 11

 • Ước số là gì – Bội số là gì?

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button