Kiến thức

Geocarb III: A Revised Model of Atmospheric CO2 over Phanerozoic Time

Bạn đang xem: Geocarb III: A Revised Model of Atmospheric CO2 over Phanerozoic Time

Geocarb III: A Revised Model of Atmospheric CO2 over Phanerozoic Time

Robert A. Berner and Zavareth Kothavala

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button