Kiến thức

Critical Roles of Residues 36 and 40 in the Phenol and Tertiary Amine Aglycone Substrate Selectivities of UDP

Bạn đang xem: Critical Roles of Residues 36 and 40 in the Phenol and Tertiary Amine Aglycone Substrate Selectivities of UDP

Critical Roles of Residues 36 and 40 in the Phenol and Tertiary Amine Aglycone Substrate Selectivities of UDP-Glucuronosyltransferases 1A3 and 1A4

Takahiro Kubota, Benjamin C. Lewis, David J. Elliot, Peter I. Mackenzie and John O. Miners

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button