Kiến thức

Dẫn xuất hiđrocacbon-Hóa Học

Dẫn xuất hiđrocacbon

Admin bar avatarAdmin bar avatar

admin

Hóa học hữu cơ

(0 review)

Free

acetic-872228_640 (1)acetic-872228_640 (1)

NỘI DUNG

1.Este – Lipit

2.Cacbohiđrat

3.Amin, Amino Axit và Protein

4.Polime Và Vật Liệu Polime

 

Course Features

 • Lectures 4
 • Quizzes 0
 • Duration 50 hours
 • Skill level All levels
 • Language English
 • Students 0
 • Assessments Yes

 • Este – Lipit – Cacbohidrat – Amin – Amino axit – Protein – Polime

  • Lecture1.1

   Este

   30 min

  • Lecture1.2

   Cacbohidrat

   30 min

  • Lecture1.3

   Amin

   30 min

  • Lecture1.4

   Amino axit & Protein

   30 min

Admin bar avatarAdmin bar avatar

admin

  Chemistry teacher at LVC highschool

  Reviews

  Average Rating

  0
  0 rating

  Detailed Rating

  5

  0%

  4

  0%

  3

  0%

  2

  0%

  1

  0%

  Free

  Chuyên mục: Kiến thức

  Related Articles

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button