Kiến thức

Cực trị của hàm số-THI247.com

Bạn đang xem: Cực trị của hàm số-THI247.com

Cực trị của hàm số

THI247.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Cực trị của hàm số, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Cực trị của hàm số:
Phương pháp giản. Quy tắc 1. Lập bảng biến thiên suy ra kết luận về cực trị. Tìm f'(x). Tìm các điểm mà tại đó f'(x) = 0 hoặc tại đó hàm số f liên tục nhưng không có đạo hàm. Lập bảng biến thiên. Xét sự đổi dấu của f'(x) khi đi qua, từ đó suy ra cực trị của hàm số. Quy tắc 2: Dựa vào đạo hàm cấp 2. Tính f'(x). Giải phương trình f'(x) = 0 và tìm các nghiệm. Tính f(z) và f(z)(i = 1, 2, … , n), hàm số đạt cực đại, hàm số đạt cực tiểu.
Tìm cực trị của hàm số. Lời giải. Tập xác định. Ta có: Bảng biến thiên. Hàm số đạt cực đại tại. Hàm số đạt cực tiểu tại. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm M(-1;1) và vuông góc với đường thẳng đi qua điểm cực trị của. Lời giải. Tập xác định. Ta có. Bảng biến thiên Suy ra tọa độ hai điểm cực trị. Phương trình đường thẳng d đi qua M(-1;1) và vuông góc với AB

Danh mục

Kiến thức Toán 12

Thẻ

Kiến thức Toán 12

Bài viết tương tự

  • Thể tích khối đa diện liên quan đến giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

  • Ứng dụng thể tích để tính khoảng cách

  • Tỉ số thể tích

  • Thể tích khối lăng trụ xiên

  • Thể tích khối lăng trụ đứng

  • Thể tích khối chóp tứ giác

  • Thể tích khối chóp tam giác

  • Viết phương trình tham số của đường thẳng d’ là hình chiếu của đường thẳng d trên mặt phẳng (P)

  • Viết phương trình đường thẳng d là đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau cho trước

  • Viết phương trình đường thẳng d song song và cách đều hai đường thẳng song song cho trước và nằm trong mặt phẳng chứa hai đường thẳng đó

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button