Kiến thức

Cho một tụ điện phẳng mà 2 bản có dạng hình tròn bán..

Bạn đang xem: Cho một tụ điện phẳng mà 2 bản có dạng hình tròn bán..

Cho một tụ điện phẳng mà 2 bản có dạng hình tròn bán..

AnhLe

Cho một tụ điện phẳng mà 2 bản có dạng hình tròn bán kính 2 cm và đặt trong không khí . Hai bản cách nhau 2mm.
a) Tính diện tích dung của tụ diện đó.
b) Có thể đặt một hiệu diện thế lớn nhất là bao nhiêu vào hai bản của tụ điện đó ? Cho biết điện trường đánh thủng đối với không khí là 3 .106 V /m


Bachhoang

Anh mình sẽ giúp bạn nha !


MinhHang

a) C = 0,56 . 10-11 F


Bachhoang

Tụ điện phẳng có hai bản cực hình tròn bán kính R = 2 cm ( = 2 . 10-2 m ) đặt trong không khí hai bản cách nhau d = 2mm = 2 . 10-3 m
a) Điện dung tụ điện :
          C = $frac{S}{9.10^94pi d}=frac{pi R^2}{9.10^94pi d}=frac{R^2}{9.10^94d}$
Thay số tính được :
          C = $frac{left(2.10^2right)^2}{9.10^9.4.2.10^{-3}}=5,56pF$
b) Hiệu điện thế lớn nhất có thể đặt vào 2 bản cực với Fgh = 3 .106 ( V / m ) là :   Ugh = Egh . d = 3 . 106 . 2 . 10-3 = 6000 ( V )


Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button