Kiến thức

cách phát âm s, es

Bạn đang xem: cách phát âm s, es

cách phát âm s, es

Ngan8b

chọn từ phát âm khác vs các từ còn lại;
1. A. cats B. tapes C.rides D. cooks
2. A. shoots B. begins C. helps D. cuts
3. A. carriages B. whistles C. assures D. costumes


hapi

ở phần 1, mình thấy có A với D phát âm giống nhau /S/ và Bvới C phát âm giống nhau /Z/ nên mình chưa biết chọn cái nào cả, cũng có thể mình sai :))
2,B vì cả 3 còn lại đều kết thúc bằng t và p nên sẽ phát âm thành /S/ B phát âm /Z/
3. A


HilaryV

hapi

tapes phát âm /s/ bạn à , không phải /z/ nhé


thienkimkg2003

1 C
A cats/kaets/ B tapes /teips/ C /raidz/ D cooks/kuks/
2 B /ʃu:ts/

A begins/biginz/ C helps/helps/ D cuts/kʌts/
3 A
carriages / kærɪdʒiz/ B whistles / wɪslz/ C assures /əˈʃɔː(r)z/ D costumes /kɒstjuːmz/
Lưu ý: Những chữ thêm tận cùng

p,k,t,f, th khi thêm s vào đọc là s VD: cats /kaets/
Một số trường hợp chữ có tận cùng là pe, te thì khi phiên âm bỏ chữ e và đọc /p/ và /t/
VD: hate / heit/ thêm s vào vẫn đọc là
hates/heits/
tape/ /teip/ thêm s vào đọc là tapes /teips/
Những chữ có tận cùng /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/
ce,ss, z, sh, ch, ge, x thì khi thêm s hoặc es phát âm là iz
VD: dance khi thêm s là dances /da:nsiz/
Washes /wɔʃiz/
Watches /wɔtʃiz/
changes /ˈtʃeɪndʒɪz/
Cách thêm es
o,x,ch, sh ,z cách nhớ
Ống sáo già chạy xe SH / o , s, z , ch , x ,sh/
Những chữ còn lại phát âm là âm z
VD tables /teiblz/
as/az/

.


hamsodothi

Cái này phải trả lời qua video ô chưa chẵc biết..câu hỏi vớ vẩn


Leminhkhanh

/ s / th ; t; f ; k;p(ph)
ex:books
/iz/ch;x;s;sh;ge
ex watches
/z/ còn lại


hapi

vậy hả, thế là mình sai :((


Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button