Kiến thức

Oxit-Axit-Bazơ-Muối

Bạn đang xem: Oxit-Axit-Bazơ-Muối

Oxit – Axit – Bazơ – Muối

haiphongnam

Đọc tên các oxit:
Na2O, Li2O, FeO, BaO , CuO , Al2O3


HBng

Đọc tên các Oxit
Na2O: Natri Oxit
Li2O: Liti Oxit
FeO: Sắt(II) Oxit
BaO: Bari Oxit
CuO: Đồng(II)Oxit
Al2O3: Nhôm Oxit


buiminhapchi

ôxit natri
ỗit liti
oxits sắt
õits bari
ox ít đồng
o xít nhôm


Binhbinh

Na2O: Natri Oxit
Li2O: Liti Oxit
FeO: Sắt(II) Oxit
BaO: Bari Oxit
CuO: Đồng(II) Oxit
Al2O3: Nhôm Oxit


huynguyenquang

na2o : natri oxit
li2o liti oxit
feo sắt(II)oxit
BaO Bari oxit
Cuo Đồng(II)oxit
Al2O3 nhôm oxit


Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button