Kiến thức

Một ròng rọc đồng chất, hình đĩa, khối lượng 500g, bán kính R = 10cm, chịu tác dụng bởi một lực tiếp tuyến với mép đĩa, có độ lớn biến thiên theo thời gian: F = 0,5t + 0,3t2 (SI). Tính gia tốc góc của ròng rọc lúc t = 1s.

Bạn đang xem: Một ròng rọc đồng chất, hình đĩa, khối lượng 500g, bán kính R = 10cm, chịu tác dụng bởi một lực tiếp tuyến với mép đĩa, có độ lớn biến thiên theo thời gian: F = 0,5t + 0,3t2 (SI). Tính gia tốc góc của ròng rọc lúc t = 1s.

Đề thi nổi bật

150+ câu trắc nghiệm môn SPSS

168 câu 259 lượt thi

390+ câu hỏi trắc nghiệm Hóa lí dược

392 câu 65 lượt thi

Trắc nghiệm Toán cao cấp C3

82 câu 4 lượt thi

525 câu trắc nghiệm môn Toán rời rạc

525 câu 181 lượt thi

500 câu trắc nghiệm Phương pháp nghiên cứu khoa học

500 câu 172 lượt thi

1300+ câu trắc nghiệm môn Kinh tế học đại cương

1372 câu 87 lượt thi

265 câu trắc nghiệm môn Đại số tuyến tính

265 câu 35 lượt thi

850 câu trắc nghiệm môn Hóa học đại cương

850 câu 132 lượt thi

1350 Câu trắc nghiệm môn Sinh học đại cương

1346 câu 706 lượt thi

Trắc nghiệm môn Toán cao cấp A1

122 câu 4 lượt thi

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button